Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Miasto Dębica i Gmina Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Obszar zlewni Wisłoki, rozciągający się od grani Beskidu Niskiego po Wisłę wyróżnia urozmaicony krajobraz oraz unikalne walory przyrodnicze i historyczne. Znajdziemy tam m.in. Magurski Park Narodowy, rezerwaty i pomniki przyrody, tradycyjne krajobrazy rolnicze oraz liczne zabytki. Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego tego obszaru.
Służą temu liczne projekty realizowane przez Związek, dotyczące poprawy czystości wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej.

20 LAT Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W dniu 14 listopada 2014r. odbyły się uroczystości z okazji 20 lecia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W Parku Miejskim w Jaśle  dokonano symbolicznego zasadzenia drzew, natomiast w Jasielskim Domu Kultury  odbyła się uroczysta konferencja, w której uczestniczyli  przedstawiciele samorządów, instytucji  oraz osoby  które współpracowały ze Związkiem Gmin przy realizacji ambitnych zamierzeń. Okazję do wspomnień „po latach” dała zebranym wystawa obrazująca bogatą historię Związku.
A jest o czym rozmawiać.
Efektem współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości 340mln zł w tym:
- budowa 700 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa 200 km sieci wodociągowej,
- budowa 10 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 7 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 2 stacji uzdatniania wody,
- instalacja kolektorów słonecznych na 4266 budynkach mieszkalnych i 105 obiektach użyteczności publicznej,
- liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystki i rozwoju winiarstwa.

Realizacja tych projektów przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców. Za dotychczasowa działalność Związek uhonorowany został prestiżową nagrodą Ministra Środowiska – Lidera Polskiej Ekologii.

 

Więcej na ............. • 

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

WisłokaProjekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” zakresem terytorialnym obejmuje obszar 16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
W/w Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Spójności. Celem nadrzędnym Projektu jest osiągniecie norm jakościowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Cel ten realizowany będzie przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.


Więcej na www.projekt.wisloka.pl  oraz na www.projekt2.wisloka.pl • 

Instalacje systemów energii odnawialnej w gminach związku

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczął realizację Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Więcej na www.solary.wisloka.pl  

 
Licznik Gości