I Zgromadzenie Związku

 

W W dniu 17.12.2014 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego,Zastępcy oraz trzech Członków Zarządu Związku, uchwalenie budżetu Związku na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.   

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrana została Małgorzata Salacha.
Zastępcą Przewodniczącej Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Małgorzata Salacha
Przewodniczący Zarządu Związku
Andrzej Czernecki


Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.
Członkami Zarządu zostali ponadto wybrani:
Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku
Grzegorz Gotfryd , Wójt Gminy Szerzyny
Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec.

Wybrany został skład Komisji Rewizyjnej:
Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna (przewodnicząca Komisji),
Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska,
Jacek Drobot, Zastępca Wójta Gminy Dębica

Następnie Zgromadzenie Związku podjęło uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2015r. oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2018

;

 

• Iinformacja własna • grudzień 2014 • Czytaj więcej ...

20 LAT Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 14 listopada 2014r. odbyły się uroczystości z okazji 20 lecia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W Parku Miejskim w Jaśle  dokonano symbolicznego zasadzenia drzew, natomiast w Jasielskim Domu Kultury  odbyła się uroczysta konferencja, w której uczestniczyli  przedstawiciele samorządów, instytucji  oraz osoby  które współpracowały ze Związkiem Gmin przy realizacji ambitnych zamierzeń. Okazję do wspomnień „po latach” dała zebranym wystawa obrazująca bogatą historię Związku. A jest o czym rozmawiać. Efektem współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości 340mln zł w tym:
- budowa 700 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa 200 km sieci wodociągowej,
- budowa 10 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 7 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 2 stacji uzdatniania wody,
- instalacja kolektorów słonecznych na 4266 budynkach mieszkalnych i 105 obiektach użyteczności publicznej,
- liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystki i rozwoju winiarstwa.


Realizacja tych projektów przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców.
Za dotychczasowa działalność Związek uhonorowany został prestiżową nagrodą Ministra Środowiska – Lidera Polskiej Ekologii

• Iinformacja własna • listopad 2014 • Czytaj więcej ...

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 9 czerwca 2014r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XXX posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, któremu przewodniczył Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Nowy Żmigród.


W obradach uczestniczyło 17 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,  sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2013r. przedstawił Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta Jasła, natomiast skarbniczka Związku – Dorota Jeziorowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle absolutorium
z wykonania budżetu Związku za rok 2013r

•Iinformacja własna •czerwiec 2014 •

Zapraszamy na

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • maj 2014 •

10 lat w UE.pl - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

Dni Otwarte FE

 

ZAPRASZAMY NA
 RYNEK w JAŚLE
w dniu 9 maja 2014r

w godz. od 10.00 do 14.00

Tu dowiesz się więcej  o zrealizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  inwestycjach, których wykonanie było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Unii Europejskie

           

 

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • kwiecień 2014 •

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2014

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

               w dniu 9 maja 2014 r. Rynek w Jaśle

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

            W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • kwiecień 2014 •

Posiedzenie Zgromadzenia Związku

 

W dniu 23.10.2013r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku, któremu przewodniczył Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Nowy Żmigród.
W porządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności Zarządu, które przedstawił Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta Jasła. Wskazał również kierunki i możliwości wsparcia działań Związku  w nowej perspektywie finansowania projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Najważniejszym z  warunków, który otwiera możliwość ubiegania się o środki finansowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej będzie posiadanie przez Gminy Planów gospodarki niskoemisyjnej.
Zgromadzenie Związku  wyraziło wolę opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i upoważniło Zarząd do złożenia wniosku o dofinansowanie opracowania tego planu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • informacja własna • październik 2013 •