Więcej kolektorów dla mieszkańców Zwiazku Gmin

 

W dniu 12 maja br. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podpisana została umowa dotycząca realizacji instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca : firma Eko Program Sp. z o.o. Sp. k. z Nowej Wsi. Ze strony związku umowę podpisali : Przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki oraz Członek Zarządu Jan Czubik. Z ramienia wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu – Sławomir Łaś. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 2118  kompletnych Instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej na prywatnych budynkach mieszkalnych.

Wartość kontraktu – 16 402 388,76 zł brutto, dofinansowanie Szwajcarii – 75 %

Bezpośrednio po podpisaniu umowy odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli inżyniera kontraktu,  wykonawcy oraz zespołu ds. realizacji Projektu SPPW z Marią Lignar kierownik Projektu oraz Małgorzatą Maziarką – specjalistką ds. technicznych, podczas której omówiono najważniejsze zagadnienia związane z realizacją inwestycji.

Instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej zostaną zainstalowane na budynkach należących do osób fizycznych na obszarze 20 Gmin biorących udział w Projekcie tj.: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.

• Informacja własna • maj 2016 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2016

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”   w dniu 21 czerwca 2016 r. -  stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach
„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach w dniu 21.06.2016r. w ramach imprezy plenerowej.
 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 21.06.2016r., stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach, od godz. 9.00 do 15.00 obejmującą w szczególności:

 • występy artystyczne i wokalne
 • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:
  • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,
  • gry i zabawy, warsztaty plastyczne,
 • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 18.05.2016r.
Informacji o akcji udziela Rafał Matysik pod nr tel. 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.


Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Do pobrania: Regulaminy i formularze zgłoszeniwe

 

• Informacja własna • maj 2016 •

Przygotowania kolejnych Projektów Związku

 

15 stycznia w siedzibie Związku odbyły się spotkania robocze z udziałem burmistrzów i wójtów oraz pracowników Gmin Związku, związane z przygotowaniem nowych projektów :

- "Cyfrowy Związek Gmin", którego celem jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych i procesów administracyjnych,

- koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych.

Związek planuje aplikowanie o dofinansowanie tych projektów w ramach środków pomocowych.

 

• Informacja własna • styczeń 2016 •

VIII Zgromadzenie Związku

   Podczas VIII posiedzenia  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki burmistrzowie i wójtowie z gmin należących do Związku, obecni podczas Zgromadzenia, podjęli uchwały w następujących sprawach :
-zmiany uchwały z dnia 17.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na lata 2015 – 2018,
-odwołania dotychczasowego skarbnika Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i powołania nowego skarbnika,
-realizacji Projektu: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących  do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 

W chwili obecnej podjęte zostały prace nad przygotowaniem propozycji wspólnego Projektu z zakresu modernizacji energetycznej obejmującego 33 zadania z 9 gmin na łączną wartość ok. 16 mln zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

 

 

• Informacja własna • grudzień 2015 •

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

16.12.2015 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Rzeka Wisłoka i jej dopływy” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 106 prac z 73 szkół. Laureatami konkursu zostali :
- w kategorii Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI :
I miejsce      Karol Kędziora - Szkoła Podstawowa Kąty, Gmina Nowy Żmigród
II miejsce    Agnieszka Szalwa - Zespół Szkół Żyraków, Gmina Żyraków
III miejsce   Patrycja Niziołek – Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Jasło, Miasto Jasło
-  w kategorii Gimnazjum i Szkoły Średnie :
I miejsce      Karol Barnaś – Zespół Szkół w Łękach Górnych, Gmina Pilzno
II miejsce    Aleksandra Rutana  - Zespół Szkół w Czermnej, Gmina Szerzyny
III miejsce   Eryk Panek – Zespół Szkół w Bączalu Dolnym, Gmina Skołyszyn
Nagrody i wyróżnienia ufundowane ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wręczyli przedstawiciele Zarządu Związku, burmistrzowie, wójtowie , przedstawiciele urzędów Gmin oraz przedstawiciele Związku. Wszystkim laureatom pogratulował Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 22 gmin należących do Związku, a jego nadrzędnym celem było zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie gmin należących do Związku, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody a także pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Konkurs fotograficzny był jednym z elementów działań podejmowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców obszaru na którym rozciąga się Związek. Wystawę prac wszystkich nagrodzonych uczniów, w dniu rozdania nagród, można było obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury.

 

• Informacja własna • grudzień 2015 • Galeria zdjęć ...

Konferencja podsumowująca ETAP II

 

3 grudnia 2015 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w Gminie Chorkówka, odbyła się konferencja organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, której celem było podsumowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.
Wartość Projektu wyniosła ponad 45 mln zł, dofinansowanie Unii Europejskiej – 63 % wydatków kwalifikowanych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz władz powiatowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prezesi firm realizujących zadania Projektu, przedstawiciele Związku z Przewodniczącym Zarządu Andrzejem Czerneckim, Dyrektor Biura Marią Lignar oraz Pełnomocnikiem do spraw realizacji Projektu Mariuszem Chmielem a także Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, pracownicy merytoryczni Jednostki Realizującej Projekt oraz Gmin uczestniczących w Projekcie. Gminę goszczącą uczestników konferencji reprezentował Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki.

 

Podczas konferencji zaprezentowano zrealizowane w ramach Projektu inwestycje, ich koszty oraz efekty realizacji w poszczególnych gminach biorących udział w Projekcie

 

• Informacja własna • grudzień 2015 • Czytaj więcej ...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Związku

 

23 listopada w Szerzynach odbyła się konferencja zamykająca Projekt „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr POIS 09.03.00-00-417/13. W konferencji podsumowującej Projekt udział wzięli przedstawiciele Zarządu Związku oraz przedstawiciele instytucji i jednostek zaangażowanych w opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wykonawcą planu dla Gmin Związku była Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.


Podsumowywany podczas konferencji Projekt dotyczył działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występowały przekroczenia norm. Na opracowanie PGN Związek uzyskał 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres zadania obejmował w szczególności :
- inwentaryzację źródeł emisji,
- stworzenie bazy danych,
- sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki : Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Miasto Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków ; oraz kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
- opracowanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla 14 gmin Związku.
Działania podjęte w ramach Projektu przyczynią się do wsparcia pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez :
- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej.

  

Posiadanie PGN-u daje możliwość ubiegania się o dotację UE na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

• Informacja własna • grudzień 2015 •

Konkurs fotograficzny Rzeka Wisłoka i jej dopływy” - Lista laureatów

 

NAGRODZENI    UCZNIOWIE:

 

Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI
I miejsce – Karol Kędziora – Szkoła Podstawowa Kąty Gmina Nowy Żmigród
II miejsce – Agnieszka Szalwa – Zespół Szkół Żyraków Gmina Żyraków
III miejsce – Patrycja Niziołek  – Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Jasło Miasto Jasło

 

Wyróżnieni w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI:
Anna Słomska – Szkoła Podstawowa Żurowa Gmina Szerzyny
Milena Czechowicz – Szkoła Podstawowa Cieklin Gmina Dębowiec
Zuzanna Konik – Szkoła Podstawowa Nr 2 Osobnica Gmina Jasło

 

Kategoria gimnazjum i szkoły średnie:
I miejsce – Karol Barnaś – Zespół Szkół Łęki Górne Gmina Pilzno
II miejsce – Aleksandra Rutana – Zespół Szkół Czermna Gmina Szerzyny
III miejsce – Eryk Panek  – Zespół Szkół Miejskich Bączal Dolny Gmina Skołyszyn

 

Pełna lista laureatów i nagrodzonych - cztaj wiecej ...

• Informacja własna • grudzień 2015 •

VI Zgromadzenie Związku   

 30 października 2015r.  w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w którym wzięli udział burmistrzowie i wójtowie z gmin należących do Związku. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Zgromadzenia Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między Zgromadzeniami przedstawił Przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki.

 

Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały w sprawach: ustalenia składki członkowskiej na 2016r., zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku, przystąpienia do realizacji  Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”.


Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” o wartości ok. 55 mln zł, obejmuję : budowę 78 km  kanalizacji, modernizację 5 km kanalizacji, budowę 44 km wodociągu, budowę i modernizację 3 stacji uzdatniania wody, modernizację 9 km wodociągu oraz budowę jednego zbiornika wody.

• Informacja własna • listopad 2015 •

Konkurs fotograficznyRzeka Wisłoka i jej dopływy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”, planowanego do realizacji na terenie szkół  gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w miesiącach październik – grudzień 2015r.
Projekt ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursów fotograficznych w dwóch kategoriach:

 1. konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

 2. konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Temat: zdjęcie zgłoszone do konkursu tematycznie musi być zgodne z celami projektu, powinno uchwycić piękno i atrakcyjność rzeki, prezentować walory przyrody terenu Związku, poruszać tematykę ochrony środowiska, promować wartości proekologiczne.

Zasady uczestnictwa w konkursach:

 • szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 04.11.2015r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 1 najlepszą fotografię w danej kategorii z danej szkoły, po czym przesyłają ją do Związku (w formie papierowej i JPG) w terminie do dnia 27.11.2015r.
  Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką lub jej dopływami, wykonane samodzielnie, które nie było nagradzane w innych konkursach, format zdjęcia 20x30 cm, minimalna wielkość 1 MB

 • technika pracy: fotografia cyfrowa.

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23,
e-mail: biuro@wisloka.pl

 

• Informacja własna • październik 2015 •

Szkolenie z zakresu gospodarowania osadami ściekowymi i wodami opadowym


W siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, odbyło się szkolenie z zakresu gospodarowania osadami ściekowymi i wodami opadowymi, które poprowadził dr Krzysztof Filipek – autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy gmin oraz przedstawiciele zakładów komunalnych z gmin należących do Związku.


Szkolenie obejmowało 2 bloki tematyczne :
- podstawy wyboru optymalnej metody zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalniach w zlewni rzeki Wisłoki, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
- analiza organizacyjna systemu zarządzania wodami opadowymi na obszarze gmin zlewni rzeki Wisłoki, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.


• Informacja własna • październik 2015 •

Szkolenie z zakresu efektywności energetycznej budynkówW siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się szkolenie z zakresu efektywności energetycznej budynków , przeznaczone dla pracowników gmin należących do Związku. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników firmy „Doradztwo Energetyczne Trade Off” – pracowników naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, certyfikowanych audytorów energetycznych.
Tematyka poruszana podczas szkolenia dotyczyła między innymi:

 • głębokiej termomodernizacji budynków,

 • budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego (w szczególności teorii, kryteriów, zasad projektowania oraz zagadnień projektowych związanych z budownictwem pasywnym)

 • zagadnień związanych z nowymi warunkami technicznymi w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz projektowaniem budynków niskoenergetycznych NF 40 i pasywnych NF 15 zgodnie z obowiązującymi wymogami normowymi,

 • badania parametrów energetycznych budynków na etapie budowy, termomodernizacji i eksploatacji,

 • najnowszych technologii wykorzystywanych w termomodernizacji budynków oraz roli nadzoru przy realizacji przedsięwzięć poprawiających wykorzystanie energii w budynkach.


• Informacja własna • październik 2015 •

Nowe perspektywy dla związku

17 września 2015r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyły się spotkania grup roboczych dotyczące planowanych przez gminy zadań, możliwych do realizacji w ramach Związku w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020.


W poszczególnych spotkaniach udział wzięli  pracownicy gmin oraz  koordynatorzy reprezentujący Związek.
Podczas spotkania dotyczącego „inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej” analizowano możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. W oparciu o zadania zgłoszone do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej omawiano zadania planowane w poszczególnych gminach.
Tematyka drugiego spotkania dotyczyła „gospodarki wodno-ściekowej”. Podczas spotkania omawiano możliwości finansowania inwestycji gospodarki wodno-ściekowej w nowej perspektywie finansowej oraz zadania dotyczące poszczególnych gmin.

  

Głównym tematem spotkania grupy roboczej zajmującej się „promocją regionu i turystyki”  były działania planowane w tym zakresie przez poszczególne gminy. Ich planowany zakres, wstępna kwalifikacja do ewentualnego programu finansowania oraz przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej planowanych zadań. Dużo miejsca podczas spotkania poświęcono tematowi ścieżek rowerowych , które mogłyby powstać na terenie gmin należących do Związku


• Informacja własna • wrzesień 2015

V Zgromadzenie Związku

 

3 września 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
W obradach, którym przewodniczyła Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia Burmistrz Kołaczyc udział wzięło 15 wójtów i burmistrzów z gmin należących do Związku. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między Zgromadzeniami. W szczególności przedstawił stan realizacji projektów.

W ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zainstalowano dotychczas 3596 kolektorów słonecznych na domach mieszkańców, 19 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz 2 instalacje fotowoltaiczne. Wydatkowano łącznie 34,7 mln zł. Projekt jest kontynuowany.

Projekt „Program poprawy czystości rzeki Wisłoki – Etap II” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków i jakości ścieków oczyszczonych , a także uporządkowanie gospodarki wodnej i dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o jakości spełniającej wymagane parametry. Łącznie do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 1032 mieszkańców, zaś do nowych sieci wodociągowych – 3395 osób.
W ramach Projektu wybudowanych zostanie 90,2 km wodociągu wraz z 7 hydroforniami i 2 zbiornikami wody oraz 11,6 km kanalizacji sanitarnej wraz z 7 pompowniami ścieków. Zmodernizowanych zostanie 2,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła. Przewidziana została również modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaśle i Jedliczu.

    

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)” dotyczy działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występują przekroczenia norm. Na opracowanie PGN Związek uzyskał 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres opracowania obejmuje w szczególności :
1) inwentaryzację źródeł emisji,
2) stworzenie bazy danych,
3) sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
4) wykonanie założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla 15 gmin Związku.
Realizacja Projektu obejmuje dwa etapy. I etap obejmujący inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, źródeł oraz odbiorców energii elektrycznej i cieplnej został już zakończony. Przedmiotem II etapu jest opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru ZGDW wraz z planami gospodarki niskoemisyjnej indywidualnymi dla każdej gminy. Posiadanie PGNu daje możliwość ubiegania się o dotację UE na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

 

Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały w następujących sprawach :
-  uchwalenia zmian w  budżecie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2015,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku  za I półrocze 2015r.oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- zatwierdzenia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Obrady zakończyły się przedstawieniem najważniejszych zagadnień dotyczących grupy projektów do realizacji z nowej perspektywy finansowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/ Ministry of Infrastructure and Development Departament Programów Pomocowych / Department of Aid Programmes

• Informacja własna • wrzesień 2015 •

Szwajcarski Szlak Rozwoju podkarpackiego

 

Interaktywne pawilony w Sanoku

W niedzielę, 6 września w godzinach od 11.00 do 19.00 na Rynku mieszkańcy ituryści będą mieli okazję odwiedzić pawilony wystawiennicze, prezentujące rozwój województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego z wykorzystaniem funduszy szwajcarskich. W dniu imprezy na zwiedzających czekać będzie wiele atrakcji. Pawilon „Tunel” zabierze zwiedzających w interaktywną podróż dotyczącą rozwoju turystyki. W innych pawilonach będzie można natomiast wcielić się w obserwatora ptaków Karpat, stać się operatorem dźwigu w grze „Azbest precz” czy montować kolektory słoneczne. Nie zabraknie nagród dla najlepszych graczy, zarówno usuwających azbest jak i montujących panele solarne na specjalnej makiecie. Będzie można również przekonać się jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy wspiera rozwój lokalnych produktów i przedsiębiorczości. Przy pawilonach znajdować się będzie wystawa zdjęć prezentująca efekty wybranych projektów.

Polska wykorzystuje szwajcarski potencjał

Cykl wydarzeń „Szwajcarski Szlak Rozwoju” obejmie cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie. Są to obszary, w których na projekty realizowane przy wsparciu z SPPW przeznaczono 43% środków przyznanych Polsce, czyli prawie 200 mln franków szwajcarskich. Po Sanoku, kolejne wydarzenia promocyjne odbędą się w Krośnie (13 września), Nowym Sączu (20 września) i Tarnowie (27 września). Pieniądze z funduszu szwajcarskiego w tych częściach Polski są w szczególności rozdysponowywane na wsparcie rozwoju regionalnego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, infrastruktury, agroturystyki i kultury. Wiele projektów dotyczy również zachowania bioróżnorodności Karpat oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza usuwania azbestu oraz instalowania ekologicznych systemów solarnych. Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom, oprócz bezpośredniego rozwoju lokalnego, zwiększa się jednocześnie atrakcyjność danych województw pod względem turystycznym i inwestycyjnym.

Szwajcarskie wsparcie dla Podkarpacia

Na terenie województwa realizowanych jest 11 dużych projektów i programów. Oznacza to, że w regionie zainwestowano 39,4 mln franków szwajcarskich, czyli 126 mln zł. Dwa projekty dotyczą rozwoju ekonomicznego Karpat: np. rozdysponowano 150 dotacji na założenie własnej firmy czy utworzono Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego. Przeprowadzono szkolenia odpowiednich służb w zakresie reagowania kryzysowego. Policzono i opisano ptaki w polskich Karpatach. Fundacja Karpacka – Polska zadbała o zachowanie przyrodniczych walorów m.in. Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wsparcie otrzymał tradycyjny wypas owiec. Orliki, rysie i jelenie dostały nadajniki GPS, pozwalające śledzić trasy ich wędrówek. Zmodernizowano domy pomocy społecznej i przeszkolono ich personel. W gminach dorzecza Wisłoki zainstalowano ponad 1100 systemów pozyskiwania energii słonecznej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/ Ministry of Infrastructure and Development
Departament Programów Pomocowych / Department of Aid Programmes

www.eog.gov.pl
www.programszwajcarski.gov.pl

• Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju • wrzesień 2015 •

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

 • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza

 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

wiecej ....

• Iinformacja własna • czerwiec 2015 • Czytaj więcej ...

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2015

W poniedziałek 1 czerwca 2015r. odbyła się kolejna edycja „Słonecznych Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. Tym razem miejscem „słonecznych wydarzeń” był stadion sportowym przy
ul. Błonia w Pilźnie oraz Rynek w Pilźnie. To cykliczna akcja edukacyjno – informacyjna, której celem jest propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu, w tym poszanowania energii.
Skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, dębickiego, tarnowskiego, i gorlickiego.

 

• Informacja własna • czerwiec 2015 • Czytaj więcej ...

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Gmina Biecz i miasto Dębica przystępują do Związku

W dniu 27 maja 2015r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się IV posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, któremu przewodniczyła Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc.


W obradach uczestniczyło 11 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,  sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2014r. przedstawił Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu, natomiast skarbnik, Dorota Jeziorowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.
Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle absolutorium z wykonania budżetu Związku za rok 2014 r

.

Podczas posiedzenia Zgromadzenie Związku podjęło również uchwały o przyjęciu gminy Biecz i miasta Dębica w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

• informacja własna • maj 2015 •

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Związku

W dniu 16 kwietnia 2015r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
w Jaśle podpisana została umowa na „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” pomiędzy Zarządem Związku reprezentowanym przez Andrzeja Czerneckiego i Marka Raczkę a Wykonawcą: Pomorską Grupa Konsultingową z Bydgoszczy.

Podpisanie umowyWykonawca został wyłoniony w drodze postepowania przetargowego.
Wartość kontraktu 580 tys. zł
Dofinansowanie na sporządzenie Planu w wysokości 85% Związek pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakres zadania obejmuje w szczególności:
- inwentaryzację źródeł emisji,
- stworzenie bazy danych,
- sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków. oraz kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
- opracowanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla 14 gmin Związku: Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dotyczy działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii,
a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występują przekroczenia norm. Przyczyni się to do wsparcia działań na rzecz pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020 poprzez:
- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej

Związek przystępuje do kolejnego dużego zadania – opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych gmin oraz przygotowania kompleksowego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W nowej perspektywie finansowania są to  fundamentalne dokumenty, posiadanie których warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w tym odnawialnych źródeł energii.

 

 

• Informacja własna • kwiecień 2015 •

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2015

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej

„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

w dniu 1 czerwca 2015 - Rynek w Pilżnie

 

 

Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

Więcej ...

• Informacja własna • kwiecień 2015 • Czytaj więcej ...

I Zgromadzenie Związku

 

W W dniu 17.12.2014 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego,Zastępcy oraz trzech Członków Zarządu Związku, uchwalenie budżetu Związku na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.   

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrana została Małgorzata Salacha.
Zastępcą Przewodniczącej Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Małgorzata Salacha
Przewodniczący Zarządu Związku
Andrzej Czernecki


Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.
Członkami Zarządu zostali ponadto wybrani:
Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku
Grzegorz Gotfryd , Wójt Gminy Szerzyny
Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec.

Wybrany został skład Komisji Rewizyjnej:
Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna (przewodnicząca Komisji),
Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska,
Jacek Drobot, Zastępca Wójta Gminy Dębica

Następnie Zgromadzenie Związku podjęło uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2015r. oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2018

;

 

• Informacja własna • grudzień 2014 • Czytaj więcej ...

20 LAT Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 14 listopada 2014r. odbyły się uroczystości z okazji 20 lecia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W Parku Miejskim w Jaśle  dokonano symbolicznego zasadzenia drzew, natomiast w Jasielskim Domu Kultury  odbyła się uroczysta konferencja, w której uczestniczyli  przedstawiciele samorządów, instytucji  oraz osoby  które współpracowały ze Związkiem Gmin przy realizacji ambitnych zamierzeń. Okazję do wspomnień „po latach” dała zebranym wystawa obrazująca bogatą historię Związku. A jest o czym rozmawiać. Efektem współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości 340mln zł w tym:
- budowa 700 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa 200 km sieci wodociągowej,
- budowa 10 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 7 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 2 stacji uzdatniania wody,
- instalacja kolektorów słonecznych na 4266 budynkach mieszkalnych i 105 obiektach użyteczności publicznej,
- liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystki i rozwoju winiarstwa.


Realizacja tych projektów przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców.
Za dotychczasowa działalność Związek uhonorowany został prestiżową nagrodą Ministra Środowiska – Lidera Polskiej Ekologii

 

• Informacja własna • listopad 2014 • Czytaj więcej ...