20 LAT Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 14 listopada 2014r. odbyły się uroczystości z okazji 20 lecia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W Parku Miejskim w Jaśle  dokonano symbolicznego zasadzenia drzew, natomiast w Jasielskim Domu Kultury  odbyła się uroczysta konferencja, w której uczestniczyli  przedstawiciele samorządów, instytucji  oraz osoby  które współpracowały ze Związkiem Gmin przy realizacji ambitnych zamierzeń. Okazję do wspomnień „po latach” dała zebranym wystawa obrazująca bogatą historię Związku. A jest o czym rozmawiać. Efektem współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości 340mln zł w tym:
- budowa 700 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa 200 km sieci wodociągowej,
- budowa 10 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 7 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 2 stacji uzdatniania wody,
- instalacja kolektorów słonecznych na 4266 budynkach mieszkalnych i 105 obiektach użyteczności publicznej,
- liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystki i rozwoju winiarstwa.

Realizacja tych projektów przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców.
Za dotychczasowa działalność Związek uhonorowany został prestiżową nagrodą Ministra Środowiska – Lidera Polskiej Ekologii

• Iinformacja własna • listopad 2014 • Czytaj więcej ...

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 9 czerwca 2014r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XXX posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, któremu przewodniczył Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Nowy Żmigród.


W obradach uczestniczyło 17 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,  sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2013r. przedstawił Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta Jasła, natomiast skarbniczka Związku – Dorota Jeziorowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle absolutorium
z wykonania budżetu Związku za rok 2013r

•Iinformacja własna •czerwiec 2014 •

Zapraszamy na

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • maj 2014 •

10 lat w UE.pl - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

Dni Otwarte FE

 

ZAPRASZAMY NA
 RYNEK w JAŚLE
w dniu 9 maja 2014r

w godz. od 10.00 do 14.00

Tu dowiesz się więcej  o zrealizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  inwestycjach, których wykonanie było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Unii Europejskie

           

 

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • kwiecień 2014 •

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2014

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

               w dniu 9 maja 2014 r. Rynek w Jaśle

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

            W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • kwiecień 2014 •

Posiedzenie Zgromadzenia Związku

 

W dniu 23.10.2013r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku, któremu przewodniczył Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Nowy Żmigród.
W porządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności Zarządu, które przedstawił Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta Jasła. Wskazał również kierunki i możliwości wsparcia działań Związku  w nowej perspektywie finansowania projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Najważniejszym z  warunków, który otwiera możliwość ubiegania się o środki finansowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej będzie posiadanie przez Gminy Planów gospodarki niskoemisyjnej.
Zgromadzenie Związku  wyraziło wolę opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i upoważniło Zarząd do złożenia wniosku o dofinansowanie opracowania tego planu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • informacja własna • październik 2013 •