Abecadło Śmieciadło

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w Projekcie „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanym przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa. Projekt realizowany jest na terenie 10 Związków Gmin i 2 Centrów Edukacji Ekologicznej w całej Polsce. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedszkolnych i klas I-III, a jego celem jest propagowanie proekologicznych zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. Projekt opiera się na elementarzu ekologicznym „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”, gdzie każdej literce towarzyszy kolorowy rysunek i krótki, łatwy do zapamiętania wierszyk opisujący problem ekologiczny. Wdrażanie projektu poprzedziły warsztaty, w których uczestniczyło 40 nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego ze szkół z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Podczas warsztatów omawiane były zagadnienia dotyczące: segregacji odpadów, recyklingu, kompostowania bioodpadów, zbiórki odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych, problem spalania odpadów. Aktualnie w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie, program ten kontynuowany jest poprzez realizację zajęć „odpadowych” z wykorzystaniem książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. Jesteśmy przekonani, że edukacja najmłodszych dzieci wpłynie również na zmianę nawyków ich rodziców i przyczyni się do wspólnej ochrony naszych rzek i lasów