10 lat w UE.pl - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

          

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekty inwestycyjne na terenie 20 gmin  zlewni rzeki Wisłoki. Setki kilometrów  wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (położone rury w linii prostej połączyłyby Tatry z Bałtykiem), kilkanaście wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków to inwestycje, które nie mogłyby być zrealizowane bez pomocy Unii Europejskiej.

 

ZAPRASZAMY NA
 RYNEK w JAŚLE
w dniu 9 maja 2014r

w godz. od 10.00 do 14.00

 

Tu dowiesz się więcej  o zrealizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  inwestycjach, których wykonanie było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Unii Europejskiej.

 

W trakcie trwania imprezy przewidywane są dla dzieci i młodzieży gry, zabawy i konkursy z nagrodami o tematyce związanej z ochroną środowiska. Planuje się również występy artystyczne w tym zespołów tanecznych, wokalistów oraz artystów teatru ulicznego.

 

Dla chętnych planowane jest zwiedzanie gruntownie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Jaśle, gdzie  została zastosowana  nowa w Polsce  technologia uzdatniania wody wg. systemu  ACTIFLO a zastosowane procesy pozwoliły uzyskać wysoką jakość wody.

 

 

 

 

 

 

2014 • Informacja własna