Projekt edukacyjny Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe

NFGWIOSZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin (OSKZG), wpisanego do KRS - Rejestru Stowarzyszeń dnia 14 września 2004 r (KRS: 0000217271). Stowarzyszenie współpracuje już z ponad 40 Związkami z terenu całej Polski, które swoim zasięgiem obsługi obejmują ponad 300 polskich gmin i ponad 5 400 000 mieszkańców. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej przez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, w szczególności:
-stworzenie krajowej reprezentacji związków wobec polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych,
-tworzenie profesjonalnych struktur organizacyjnych, prawnych, technicznych, technologicznych, i finansowo-księgowych dla swoich członków,
-wspieranie i koordynacja działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego,
-koordynacja wspólnych działań mających na celu wdrażanie i realizację polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Inicjatywa powołania OSKZG związana była z chęcią współpracy wielu związków międzygminnych w celu podejmowania wspólnych działań z zakresu ochrony środowiska – począwszy od wpływu na tworzenie nowych i nowelizację istniejących aktów prawnych, aż po wspólne ogólnopolskie działania edukacyjne. Pierwszą inicjatywą edukacyjną Stowarzyszenia było opracowanie Krajowego Programu Edukacyjnego łączącego kilka, prowadzonych od wielu lat przez różne związki, projektów edukacyjnych.
Powstał wspólny projekt: „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”
który podejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem postaw pro środowiskowych społeczności lokalnych w zakresie właściwego korzystania ze środowiska w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, w tym właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi wytwarzanymi we własnych domach. Na realizację tego przedsięwzięcia, OSKZG uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt składa się
z części koordynacyjnej oraz trzech zadań będących osobnymi programami edukacyjnymi :
I.   Kaskada edukacyjna „Nie musimy śmiecić”- zgodnie z autorskim projektem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
II. Program „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”- zgodnie z autorskim projektem Związku Komunalnego „Wisłok”
III. Konkurs „Zielona szkoła, Zielone przedszkole” - zgodnie z autorskim projektem Celowego Związku Gmin CZG-12
Projekt realizowany jest równolegle na terenie 10 związków międzygminnych, obejmując swym zasięgiem 134 gminy na terenie całego kraju:
Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
Związku Komunalnego „Wisłok” z siedzibą w Rzeszowie
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni
Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej
Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie
Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK z siedzibą w Gaci
Związek Międzygminny OBRA z siedzibą w Wolsztynie
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle
Związek Gmin Dolnego Sanu z siedzibą w Stalowej Woli

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w zadaniu: Kaskada edukacyjna-„Nie musimy śmiecić”, Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – koordynator regionalny kontakt: 501 451 890 , (13) 448-63-55.