Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki

 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wspólnie z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął realizację projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki”. Akcja informacyjna obejmuje odwiedziny mieszkańców 20 gmin Związku przez grupę ok. 80 tzw. „doradców domowych” tj. młodzież szkół średnich i gimnazjów przeszkoloną w zakresie ochrony środowiska i komunikowania. „Doradcy”, posiadający specjalne identyfikatory, ubrani w koszulki i czapki z logo Związku wyruszają w teren z listem od burmistrza (wójta) informującym o podjętej akcji i o zasadach zbiórki odpadów w gminach, ulotkami oraz ze specjalnie skonstruowanymi ankietami. Podczas rozmów „doradcy” informują jak ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, jak je kompostować i segregować oraz jak chronić środowisko. Zamierzonym efektem akcji jest ograniczenie ilości odpadów nie segregowanych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin
Projekt realizowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy współpracy z gminami Związku tj.: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło.