Robocze spotkanie ...

W dniu 7 czerwca 2011 roku, w Magurskim Parku Narodowym w Krempnej, odbyło się robocze spotkanie w sprawie realizacji projektu „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.  

 

Szwajcarsko - polskie robocze spotkanie

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce w osobach: Heinz Kaufmann - Dyrektor Biura , Sylwia Słomiak - National Programme Officer, Adolf Mirowski - ekspert Biura, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz burmistrzowie i wójtowie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie zakresu projektu, w tym zagadnień związanych z finansowaniem, zarządzaniem i jego realizacją. Związek zaprezentował się jako profesjonalnie zorganizowana jednostka przygotowana do realizacji tak dużego projektu. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia Związku w realizacji przedsięwzięć ekologicznych w tym projektu Funduszu Spójności „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” w ramach którego wybudowano: 10 oczyszczalni ścieków, 600 km kanalizacji, 90 km wodociągu oraz zmodernizowano 4 oczyszczalnie i 2 stacje uzdatniania wody.
W merytorycznej dyskusji omówione zostały szczegółowe aspekty zawarte w propozycji projektu po czym przeprowadzona została wizytacja w terenie.
Strona szwajcarska pozytywnie oceniła zarys projektu oraz wysoko - organizacyjne przygotowanie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do jego realizacji. Ostateczna decyzja w sprawie opracowania Kompletnej Propozycji Projektu powinna być podjęta do połowy lipca br.
Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej głównie na obiektach użyteczności publicznej i domach osób fizycznych. Jego wartość to ok. 29 mln franków szwajcarskich(CHF) z czego 75% stanowić ma wsparcie udzielone przez Szwajcarię poprzez dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W projekcie uczestniczyć będą wszystkie gminy wchodzące w skład Związku: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Szczegółowe informacje o Szwajcarsko – Polskim Programie Współpracy znajdują się na stronie www.programszwajcarski.gov.pl.

Jasło, 8 czerwca 2011 r.