Międzynarodowa konferencja energetyczna Global Energy Basel

          


W dniach 22-23 stycznia br. w Bazylei (Szwajcarja)  odbyła się międzynarodowa konferencja energetyczna. Wśród 300 uczestników ze wszystkich kontynentów znaleźli się przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Na zaproszenie Ambasady Szwajcarii w  szczycie poświęconym perspektywje  rozwoju energii ze źródeł odnawialnych wzięli udział Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki oraz  Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Sanocki Burmistrz Jedlicza. Konferencja była przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń w zakresie energetyki odnawialnej. Podejmowane zagadnienia dotyczyły m.in.  spraw  związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju pod kątem ich wdrażania przez władze lokalne.
Wśród uczestników konferencji z Polski znaleźli się m.in.: minister Mieczysław Kasprzak (Ministerstwo Gospodarki), Janusz Pilitowski (Ministerstwo Gospodarki), Sylwia Słomiak (Biuro Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii), Grzegorz Wiśniewski (prezes Instytutu Energii Odnawialnej),  Stanisław Sieńko (Rzeszów, Zastępca Prezydenta).

2013 • Informacja własna