Inwestycje w odnawialne źródła energii

 9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.


Podczas  konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python,  Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz  uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.


W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle,

projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (20 gmin),
- Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku
- Maria Lignar, koordynator projektu;

Gmina Busko Zdrój,

projekt Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (12 gmin),
- Tomasz Mierzwa, Zastępca Burmistrza
- Anna Przyborowska-Ryś, koordynator projektu;

Gmina Mszana Dolana,

projekt ”Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, (6 gmin),
- Bolesław Żaba, Wójt Gminy

- Antoni Róg, koordynator projektu;

Gmina Niepołomice,

projekt Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, (6 gmin),
- Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa,
- Stanisław Nowacki, koordynator projektu;

Powiat Suski,

projekt Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, (9 gmin)
- Józef Bałos, Starosta Suski
- Paweł Dyrcz. koordynator projektu.


Łącznie na terenie 53 gmin zainstalowanych zostanie ponad 21 000 systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych i 160 w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni około 123 000 m2 oraz 101 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy około 2 700 kWp i powierzchni 17 000 m2. Szwajcarskie dofinansowanie wyniosło między 45-85 proc. wartości projektów, a wkład własny mieszkańców nie przekroczył 30 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Zakładana redukcja emisji zanieczyszczeń to około 30 tysięcy ton/rok.

       

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, samorządów województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, związków gmin, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz mediów.
           Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć instalacji odnawialnych źródeł energii zrealizowanych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

 

Materiały konferencyjne Galeria

 

 

• Iinformacja własna • Materiały konferencyjneGaleria • czerwiec 2016