Informacja o wyniku konkursu : „Fauna i flora dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

14.12.2016 r. w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się podsumowanie i wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Fauna i flora” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
W ramach konkursu wpłynęło łącznie 50 prac z 47 szkół. Laureatami konkursu zostali :
- w kategorii Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI :
I miejsce      Emilia Balcerzak, klasa 5 Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka
II miejsce  Jakub Mastej, klasa 5 Szkoła Podstawowa Integracyjna im. św. Jana Kantego, Gmina Osiek Jasielski
III miejsce   Milena Kalisz klasa 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Gmina Biecz
IV miejsce Karolina Turek, klasa 5 Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Gmina Jedlicze
-  w kategorii Gimnazjum i Szkoły Średnie :
I miejsce      Sylwia Ożóg klasa 3 Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, Gmina Pilzno
II miejsce   Jakub Idzik klasa 2 Gimnazjum im. Findysza w Nowym Żmigrodzie, Gmina Nowy Żmigród
III miejsce   Natalia Daniło klasa 1 I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
IV miejsce Wiktoria Krychta klasa 1 Gimnazjum Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaszczwi
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 22 gmin należących do Związku, a jego nadrzędnym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów i zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru, ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.  Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych , promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o Związku.
Konkurs fotograficzny był jednym z elementów działań podejmowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców obszaru na którym rozciąga się Związek.
Wystawę prac wszystkich nagrodzonych uczniów, w dniu rozdania nagród, będzie można obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury.

 

Prace w I kategorii : szkoły podstawowe

L.p.

Gmina

Imię i Nazwisko

Klasa

Szkoła

Nagroda

1

Biecz

Milena Kalisz

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

III miejsce

2

Biecz

Julia Kosiba

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie

wyróżnienie

3

Biecz

Wojciech Kaleta

5

Szkoła Podstawowa w Rożnowicach

wyróżnienie

4

Brzostek

Kinga Winiarska

5

Zespół Szkół w Januszkowicach

wyróżnienie

5

Brzyska

Natalia Żygłowicz

4

 

wyróżnienie

6

Brzyska

Emilia Mikoś

?

Szkoła podstawowa w Brzyskach

wyróżnienie

7

Chorkówka

Emilia Balcerzak

5

Szkoła podstawowa w Kobylanach

I miejsce

8

Miasto Dębica

Martyna Josypów

6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Dębica

wyróżnienie

9

Gmina Jasło

Izabela Biedroń

6

Szkoła Podstawowa w Warzycach

wyróżnienie

10

Gmina Jasło

Zuzanna Konik

6

Szkoła podstawowa nr 2 w Osobnicy

wyróżnienie

11

Gmina Jedlicze

Karolina Turek

5

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

IV miejsce

12

Gmina Jedlicze

Gabriela Krychta

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaszczew

wyróżnienie

13

Gmina Jodłowa

Patryk Mikrut

5

Zespół Szkół nr 1 SP nr 1 w Jodłowej

wyróżnienie

14

Gmina Kołaczyce

Dominika Grzebień

6

Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

wyróżnienie

15

Gmina Kołaczyce

Magdalena Komisarz

6

Zespół Szkół Społecznych w Lublicy

wyróżnienie

16

Gmina Krempna

Emilia Frankiewicz

5

Zespół Szkół w Krempnej

wyróżnienie

17

Miasto Jasło

Julia Dziubanik

5

Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle

wyróżnienie

18

Miasto Jasło

Emilia Daniło

5

ZSM nr 1, Szkoła Podstawowa  nr 6 w Jaśle

wyróżnienie

19

Miasto Jasło

Aleksandra Czernecka

 

Szkoła podstawowa nr 1 w Jaśle

wyróżnienie

20

Miasto Jasło

Natalia Tomkiewicz

 

Szkoła podstawowa nr 1 w Jaśle

wyróżnienie

21

Gmina Nowy Żmigród

Kinga Kostrząb

5

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

wyróżnienie

22

Gmina Osiek Jasielski

Jakub Mastej

5

Szkoła Podstawowa Integracyjna Samoklęski Osiek Jasielski

II miejsce

23

Gmina Osiek Jasielski

Lidia Mastej

4

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej

wyróżnienie

24

Gmina Sękowa

Filip Drzymała

4

Zespół Szkół w Siarach
Sękowa

wyróżnienie

25

Gmina Skołyszyn

Dorota Ślusarz

6

Szkoła podstawowa w Skołyszynie

wyróżnienie

26

Gmina Szerzyny

Wojciech Kita

4

Szkoła Podstawowa w Czermnej

wyróżnienie

27

Gmina Tarnowiec

Szymon Smalarz

4

Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu

wyróżnienie

 
Prace w II kategorii: gimnazjum i szkoły średnie

1

Biecz

Katarzyna Kosiba

3 gim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
Gimnazjum

wyróżnienie

2

Biecz

Nina Lignar

3 gim

ZS nr 1 Sp i Gimnazjum w Bieczu

wyróżnienie

3

Chorkówka

Angelika Zima

3 gim

Gimnazjum w Zręcinie

wyróżnienie

4

Gmina Jasło

Julia Gajecka

3 gim

Zespół Szkół w Trzcinicy

wyróżnienie

5

Gmina Jedlicze

Klaudia Kania

3 gim

Szkoła Jedlicze, Tokarskich

wyróżnienie

6

Gmina Jedlicze

Wiktoria Krychta

1 gim

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaszczew

IV miejsce

7

Gmina Jedlicze

Karolina Przybyła

1 gim

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaszczew

wyróżnienie

8

Gmina Jodłowa

Paulina Jędrzejczyk

1 gim

Gimnazjum Jana Pawła II w Jodłowej

wyróżnienie

9

Gmina Kołaczyce

Karolina Knap

2 gim

Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

wyróżnienie

10

Gmina Kołaczyce

Paweł Fundakowski

3 gim

Zespół Szkół Społecznych w Lublicy

wyróżnienie

11

Gmina Krempna

Konrad Ornalik

2 gim

Zespół Szkół w Krempnej

wyróżnienie

12

Miasto Jasło

Bartosz Królikowski

1 gim

Gimnazjum nr 2 w Jaśle

wyróżnienie

13

Miasto Jasło

Natalia Daniło

1

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

III miejsce

14

Gmina Nowy Żmigród

Jakub Spólnik

2 gim

Gimnazjum w Łężynach

wyróżnienie

15

Gmina Nowy Żmigród

Ada Urban

3 gim

Gimnazjum w Łężynach

wyróżnienie

16

Gmina Nowy Żmigród

Jakub Idzik

2 gim

Gimnazjum im. Findysza w Nowym Żmigrodzie

II miejsce

17

Gmina Pilzno

Łukasz Kluza

1 gim

Zespół Szkół w Lipinach

wyróżnienie

18

Gmina Pilzno

Natalia Tarnopolska

3 gim

Publiczne Gimnazjum w Dobrkowie

wyróżnienie

19

Gmina Pilzno

Patryk Nicoś

2 gim

Zespół Szkół w Parkoszu

wyróżnienie

20

Gmina Pilzno

Sylwia Ożóg

3 gim

Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny

I miejsce

21

Gmina Skołyszyn

Alicja Mastej

1 gim

Gimnazjum w Skołyszynie

wyróżnienie

22

Gmina Szerzyny

Patrycja Okarma

1 gim

Gimnazjum w Czermnej

wyróżnienie

23

Gmina Tarnowiec

Kamila Żurad

3 gim

Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu

wyróżnienie

 

• Iinformacja własna • grudzień 2016 •