Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. - kotły gazowe, kotły na biomasę oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej

  2. - kotły na ekogroszek

W środę, 22 sierpnia 2018 r., na terenie wybranych gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektów. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędach Gmin uczestniczących w projekcie do 5 września br.

Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom, pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę, kotłów na ekogroszek). Wnioskodawcy będą mogli również starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej (w ramach Projektu 3.3.1).

Gminy i miasta biorące udział w projektach:

1) Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków

2) Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”:

Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków


Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór rozpoczyna się w środę, 22 sierpnia 2018 r. i potrwa do 5 września 2018 roku. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danej gminie oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać w urzędzie miasta lub gminy, na której terenie znajduje się budynek.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w Regulaminie.

Dla mieszkańców przewidziano również spotkania informacyjne w poszczególnych gminach uczestniczących w projekcie, na których specjaliści odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące prowadzonego naboru. Harmonogram organizowanych spotkań znaleźć można w tabeli poniżej (o dokładnym miejscu spotkań informować będą poszczególne miasta i gminy).

Lp.

Gmina

Miejsce spotkania

Termin i godz. spotkania

1

Gmina Jasło

Dom Ludowy
Warzyce 329
38 – 200 Jasło

23.08.2018 r.
16:30

2

Gmina Jasło

Dom Ludowy
Osobnica 102
38-241 Osobnica

23.08.2018 r.
19:00

3

Gmina Jasło

Dom Ludowy
Trzcinica 141
38-207 Przysieki

24.08.2018 r.
14:00

4

Gmina Chorkówka

Dom Ludowy w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

24.08.2018 r.
16:30

5

Gmina Jedlicze

Gminny Ośrodek Kultury
w Jedliczu
ul. Tokarskich 22

24.08.2018 r.
19:00

6

Gmina Dębica

Latoszyn - Szkoła Podstawowa Sala Gimnastyczna
Latoszyn 23

27.08.2018 r.
16:30

7

Miasto Dębica

Urząd Miejski w Dębicy sala nr 51
ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica

27.08.2018 r.
19:00

8

Gmina Żyraków

Zespół Szkół w Żyrakowie
Hala Sportowa
39-204 Żyraków 77

28.08.2018 r.
16:30

9

Gmina Pilzno

Szkoła Podstawowa w Pilźnie
ul. Mickiewicza 1
39-220 Pilzno

28.08.2018 r.
19:00

10

Miasto Jasło

Jasielski Dom Kultury
Sala widowiskowa ul. Kołłątaja 1
38-200 Jasło

29.08.2018 r.
16:30

11

Miasto Dębica

Urząd Miejski w Dębicy sala nr 5
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

30.08.2018 r.
16:30

12

Gmina Dębica

Pustków-Osiedle - Centrum Kultury i Bibliotek
Pustków-Osiedle 26A

30.08.2018 r.
19:00

 

Informacje dodatkowe:

Dotacje udzielane będą wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania, inwestycje realizowane będą w latach 2019-2021. Przez okres pięciu lat od wykonania inwestycji, instalacja pozostanie własnością gminy. Po 5-letnim okresie trwałości zostanie ona nieodpłatnie przekazana mieszkańcowi. Obowiązkiem właściciela budynku będzie ubezpieczenie instalacji (np. w ramach ubezpieczenia budynku) oraz demontaż i utylizacja starego źródła ciepła. VAT (8%) stanowi koszt niekwalifikowany i będzie musiał zostać poniesiony w całości przez mieszkańca. Warunkiem udziału mieszkańca w projekcie jest również brak możliwości technicznych lub ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej we własnym zakresie.

 

Czytaj Wystąpienie Związku ...

 

2018 • Informacja własna • Wystąpienie Związku