Podkarpackie winnice

Realizowany jest interesujący program „Podkarpackie winnice”, mający na celu odrodzenie tradycji winiarskich na Podkarpaciu poprzez pomoc w zakładaniu małych winnic oraz organizacji przetwórstwa w małych gospodarstwach rolnych.
Więcej na www.winnice.winiarzepodkarpacia.pl