Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2012

          
Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to kolejne, zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej realizowanej przez Związek.
Kilkuset uczniów z blisko 60 szkół z województwa podkarpackiego i małopolskiego uczestniczyło na Jasielskim Rynku w kampanii edukacyjno – informacyjnej, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Akcja edukacyjna skierowana była do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 20 gmin należących do Związku.

Zadbaliśmy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Najzdolniejsi uczniowie starszych klas szkół podstawowych dali popis swoim umiejętnościom artystycznym poprzez wykonane prace plastyczne związane z energetyką odnawialną, natomiast maluchy z przedszkoli wykazały się doskonałą wiedzą o możliwościach jakie daje energia słoneczna wykonując rysunki kredą na płycie Rynku.

Marianna Śniegowska ze Szkoły Podstawowej w Kołaczycach okazała się najszybszą zawodniczką spośród 40 dziewcząt startujących w „biegu po słońce” na stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich. Spośród chłopców pierwsze miejsce zajął Jarosław Czyż ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach – Bogusz. Organizacją biegu zajął się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle wspólnie ze Związkiem.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursów cenne nagrody wręczyli Dariusz Sobieraj Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Burmistrz Miasta Jasła.
Klauni, mimowie i zabawki konstrukcyjne Teatru Wagabunda z Krakowa cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Najmłodsi mogli zobaczyć wnętrze kolektora słonecznego w emitowanym filmie animowanym o energii słonecznej oraz poznać zasadę działania baterii słonecznych na przykładzie zabawek solarnych.
Całość imprezy umiliły wszystkim gościom występy solistów Jasielskiego Domu Kultury oraz tancerzy zespołu R-Revolution.
W Urzędzie Miasta w Jaśle w dniach 10.05.2012 – 21.05.2012 r. w ramach „Słonecznych Dni” można było obejrzeć wystawę przedstawiającą dobre praktyki gmin na rzecz ochrony klimatu, zawierającą opis inwestycji związanych z wykorzystaniem energii słonecznej.

Uczestnicy, którzy przybyli na imprezę byli częstowani ciasteczkami w kształcie słoneczek.
Na zakończenie imprezy, w niebo – w kierunku słońca poszybowały żółte baloniki wypełnione helem.

Jako organizator serdecznie dziękujemy Jasielskiemu Domu Kultury oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jaśle za pomoc przy realizacji imprezy, uczniom i opiekunom klasy o profilu policyjno – strażackim z LO w Kołaczycach oraz harcerzom z 309 Drużyny Harcerskiej GOLESZ działającej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jaśle za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom, pracownikom i słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej im prof. Rudolfa Weigla w Jaśle za zapewnienie pomocy medycznej, a także wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy.
Akcja została dofinansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

2012 • Informacja własna