Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” organizowanej w ramach „Europejskich Słonecznych Dni”w dniu 10 maja 2013 r.

2013„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Wydarzenia odbywać się będą w dniach 1 – 19 maja 2013 roku na terenie całej Polski i całej Europy.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków, obejmującą: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych, a także artystów teatru ulicznego.

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:

„biegu po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
- eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
- bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 10.05.2013r. w ramach imprezy plenerowej.
Dla zawodników przewidujemy nagrody i wyróżnienia.
konkursach plastycznych  - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
- dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi dotyczącą energetyki odnawialnej;
dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
- dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi dotyczącą energetyki odnawialnej realizowanego w dwóch etapach:
eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;
imprezie plenerowej w dniu 10.05.2013r., Ogród Jordanowski, ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło, od godz. 900 do 1300 obejmującej w szczególności:
- bieg finałowy zwycięzców eliminacji „biegu po słońce”;
- konkurs plastyczny zwycięzców eliminacji gminnych na najlepszą pracę wykonaną kredkami olejowymi;
- gry i zabawy dla dzieci i młodzieży: atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in. pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych;
- zabawa w formie konkursu na najlepszą pracę plastyczną (kredki, farby lub kreda) dotyczącą energii odnawialnej dla dzieci z klas „0” – III szkół podstawowych;
- malowanie twarzy, wykonywanie słoneczek z papieru itp.;
- prezentację zasady działania baterii słonecznych na przykładzie zabawek solarnych;
- występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych;
- poczęstunek ciasteczkami w kształcie słoneczek;
- wypuszczenie w niebo balonów napełnionych helem.

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza stanowiącego załącznik do pisma i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 10.04.2013r.
Informacji o akcji udzielamy pod nr tel. 13-443-70-20, 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.

Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

 
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Pliki do pobrania

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

2013 • Informacja własna