Dzielimy sie doświadczeniem - wizyta studyjna z Ukrainy

W dniu 14 grudnia br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki gościł w ramach wizyty studyjnej 20 przedstawicieli ukraińskich samorządowców, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych. W siedzibie Związku gości powitali: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Jan Czubik, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

Delegacja ukraińska odwiedzała gminy w Małopolsce i na Podkarpaciu w ramach programu DOBRE, wspomagającego proces reform decentralizacyjnych na Ukrainie. W trakcie pobytu w Jaśle, gości szczególnie interesowały zasady na jakich zbudowana została współpraca między 22 samorządami w ramach Związku, jak działa i funkcjonuje Związek oraz jakie są efekty ponad 20 letniej solidarnej współpracy wszystkich gmin w ramach Związku.


Przedstawiciele Związku przedstawili Projekty, sposób w jaki uzyskiwały finasowanie, sposób organizacji Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Jednostki Realizującej Projekty na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, sposoby realizacji projektów oraz ich rozliczeń, a w trakcie merytorycznej dyskusji odpowiadali na liczne pytania jednocześnie dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem.   
Następnie przedstawiciele wizyty studyjnej zwiedzili na terenie Miasta Jasła przykładowe inwestycje zrealizowane w ramach projektów: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” oraz „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza”, gdzie zapoznali się nowoczesnymi systemami i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w gruntownie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz nowoczesnymi instalacjami fotowoltaicznymi na Krytej Pływalni i „Zielonym Rynku”.

 

 


• Iinformacja własna • grudzień 2017 •