Międzynarodowe konsultacje młodzieży w sprawie zmian klimatu

 

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.


Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.


W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.


Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.


Więcej ...

• Informacja własna • grudzień 2018 • Czytaj więcej

I Zgromadzenie Związku


W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego, Zastępcy i trzech Członków Zarządu Związku.   
  
Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło. Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.

 

 

.

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej

Związek EkoSymbolem 2018

 

23 listopada 2018 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2018” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu i Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego odebrali z rąk Marka Surmacza, Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę Ekosymbol 2018, przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój.

 

 

 

W 8 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyłoniono i uhonorowano najlepsze podmioty świata biznesu, nauki i samorządów, których osiągnięcia potwierdzają najwyższą jakość, ugruntowany wizerunek oraz zasługują na miano symbolicznych.

 

.

 

 

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie

Wykaz Deklaracji, które zostały wstępnie zakwalifikowane do Projektu

 

Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2

  Gmina Chorkówka   Miasto Dębica
  Miasto Dębica   Gmina Dębica
  Gmina Dębica   Miasto Jasło
  Miasto Jasło   Gmina Jasło
  Gmina Jasło   Gmina Jedlicze
  Gmina Jedlicze,   Gmina Pilzno
  Gmina Pilzno   Gmina Żyraków
  Gmina Żyraków    

 

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.

 

• Informacja własna • wrzesień 2018 •


 

Nabór wniosków o dofinansowanie na:

- kotły gazowe, kotły na biomasę oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej

-kotły na ekogroszek

W środę, 22 sierpnia 2018 r., na terenie wybranych gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektów. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędach Gmin uczestniczących w projekcie do 5 września br.

Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom, pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę, kotłów na ekogroszek). Wnioskodawcy będą mogli również starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej (w ramach Projektu 3.3.1).

 

Gminy i miasta biorące udział w projektach:

1) Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków

2) Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”:

Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków


Czytaj więcej ...

• Informacja własna • sierpień 2018 • Czytaj więcejWystąpienie Związku

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2018 w Zyrakowie

 

25 maja 2018r.  już po raz siódmy odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały w Żyrakowie. To cykliczna akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym prowadzona przez Związek od 2012 roku. (...)
Uczestnikami przedsięwzięcia są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, to Gminy: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków (...)

Wizyta studyjna z Ukrainy - dzielimy się doświadczenie

 

14 grudnia br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki gościł w ramach wizyty studyjnej 20 przedstawicieli ukraińskich samorządowców, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych.

 

W siedzibie Związku gości powitali: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Jan Czubik, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

• Informacja własna • maj 2018 • Czytaj więcej

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej ..EkoSymbol 2017 - kolejna nagroda dla Związku

24 listopada 2017 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2017” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia i Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, odebrali z rąk ministra Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę - Ekosymbol 2017.

To kolejna nagroda doceniająca efekty działań solidarnej współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia o wartości ponad 400 mln zł obrazują sukces Związku, który jest wynikiem sumy doświadczeń, mądrych decyzji, odpowiedzialności społecznej, oraz ciągłości długofalowej polityki działania wszystkich Gmin Związku.


W 7 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej uhonorowano najlepsze i najbardziej symboliczne podmioty świata biznesu, nauki i samorządów. EkoSymbol jest nagrodą przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, której patronuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska

.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej

• Więcej z historii Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ARCHIWUM
 
Ekosymbol 2017 Lider Rozwoju Reginalnego 2017 Lider polskij ekologii Śrowiskowy OSKAR 2017