Biuro

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: biuro@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

 


Wyświetl większą mapę

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu 
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Mariusz Chmiel 13  443 70 22
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Maria Lignar 13  443 70 25
Zespół ds. Technicznych: Leszek Wietecha
Jacek Nowosielski
13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: Danuta Janik
Beata Pogorzelska
13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: Magdalena Kacała
Krzysztof Mastej
13  443 70 27

 

 

Zespół ds realizacji projektu SOLARY

Maria Lignar - opiekun projektu
13 443 70 25
Magdalena Bal

13 443 70 26
fax. 13 443 70 23

Krystyna Rzońca
Małgorzata Maziarka

 

Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego
Marek Rączka
Wójt Gminy Żyraków
Przewodniczący Zgromadzenia
Małgorzata Salacha
Burmistrz Kołaczyc
Z-ca Przewodniczacego
Małgorzata Małuch
Wójt Gminy Sękowa
Członkowie Zarządu
Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku
Grzegorz Gotfryd
Wójt Gminy Szerzyny
Jan Czubik
Wójt Gminy Tarnowiec
Dyrektor Biura Związku
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki