Zakres projektu - Gmina Dębowiec

 

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Gminie Dębowiec wybudowanych zostanie 12,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków w tym:
- 4,6 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa, 1 przepompownia

- 8,3 km sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich, 1 przepompownia

 

Podpisano umowę na budowę kanalizacji w Łazach Dębowieckich

Debowiec - podpisanie umowy

W dniu 18.04.2019r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na budowę 8,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompowni w Łazach Dębowieckich,  w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec, natomiast Wykonawcę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowane "Budomont" Sp. z o.o. z  Rzeszowa oraz Zakład Budowlano-instalacyjny Grzegorz Falger z Albigowej reprezentował Robert Krakowski.


Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 3 979 050,00zł brutto.


 


• Informacja własna • kwiecień 2019 •