Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”
Realizacja na terenie gmin: Brzostek i Tarnowiec.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 13.10.2017r. w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV” – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec Nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu  4,9 mln zl. Projekt realizowany będzie na terenie dwóch gmin: Brzostek i Tarnowiec.


• Informacja własna • październik 2017 •