HOME     KONTAKT  

\
   
           
           
       
   

 


 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
ul. Konopnickiej 82
38-200 Jasło
www.wisloka.pl

 

Biuro Związku:

e-mail biuro@wisloka.pl
  tel. (013) 443 70 20
  tel./fax (013) 443 70 23
     
Jednostka Realizująca Projekt
Funduszu spójności:
e-mail jrp@wisloka.pl 
     

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu:

tel. (013)  443 70 21
 
Szef Jednostki Realizującej Projekt: tel. (013)  443 70 24
 
Zespół ds. Technicznych: tel. (013)  443 70 22
     
Zespół ds. Finansowo-Księgoowych: tel. (013)  443 70 26
     
     
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: tel. (013)  443 70 25

    

 
     
     
     
       
       
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       
         

© EKSA 2007