„Top Inwestycje 2019” - nagroda dla Związku

Warto wspólnie działać na rzecz regionu. Robimy to od lat, skutecznie i konsekwentnie, a idea wdrażania rozwiązań ekologicznych w naszym wydaniu jest doskonałym przykładem łączenia się samorządów na poziomie ponadwojewódzkim we wspólnym, szczytnym celu. Bardzo dziękujemy, że zostało to dostrzeżone w tak prestiżowym konkursie”  –  Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został nagrodzony za zrealizowane w 2018 roku projekty przyczyniające się do kompleksowej ochrony czystości powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Skołyszyn oraz Tarnowiec.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019r. uhonorowani zostali 14 maja br. podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.
Nagrodę z rąk ministra Andrzeja Dery  w imieniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki odebrał Grzegorz Reguła, Zastępca Wójta Gminy Żyraków.

„To przyjemność być przewodniczącym Rady konsultacyjnej i wybierać najlepsze inwestycje w całym kraju. Inwestycje, które ułatwiają życie mieszkańcom, wykorzystują nowe technologie, stwarzają nowe możliwości” - mówił podczas gali prezydencki minister Andrzej Dera.

W konkursie Top Inwestycje Komunalne nagradzani są ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczając trendy.
W 8 edycji konkursu z ponad 150 zgłoszonych inwestycji, nominowanych było 25 projektów,  spośród których Rada Konsultacyjna konkursu wybrała 10 najlepszych w skali kraju. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne jest pokazanie skali inwestycji oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

 

 

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

NIE! Dla plastiku

Nie dla plastiku


Uniwersytet Jagielloński razem ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - stanowcze NIE! DLA PLASTIKU

Tworzywa sztuczne są jednym z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Ich eliminacja, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ma nastąpić w ciągu najbliższych lat.
„NIE! DLA PLASTIKU” jest kampanią zainicjowaną przez Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, podejmującą próbę ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych.

 

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

Top inwestycje 2019

Szanowni Państwo

Mieszkańcy, Sympatycy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle informuje, że zakończone w 2018 roku projekty realizowane w ramach „Kompleksowej ochrony czystości powietrza na obszarze Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” znalazły się wśród 25 nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019.     

Uzyskana nominacja jest wyrazem uznania solidarnej współpracy wszystkich Gmin w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


Teraz głos należeć będzie do członków Rady Konsultacyjnej, którzy spośród nominowanych projektów wskażą swoich faworytów. Nagrodzonych zostanie 10 inwestycji komunalnych z całej Polski.


Jednocześnie w głosowaniu internetowym swój typ wybiorą Czytelnicy ogólnopolskiego serwisu PortalSamorzadowy.pl.
Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z nominowanych inwestycji.
Głosowanie zakończy się 6 maja 2019 r. o godz. 12.

 

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia informacji o możliwości wyrażenia opinii wśród  mieszkańców.
Link do strony o zrealizowanych przez nas projektach:

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2019,48/kompleksowa-ochrona-powietrza-gmin-zwiazku-dorzecza-wisloki,1669/

 

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Kolejne duże pieniądze na walkę ze smogiem

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z przyjemnością informuje, że projekty z zakresu wymiany dotychczasowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków EFRR.

 „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020
·     Wartość Projektu: 17,7 mln zł
·     Wartość dofinansowania: 13,8 mln zł
·     Gminy uczestniczące w Projekcie: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków
·     Planowany zakres rzeczowy: wymiana kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły gazowe (882 szt.), kotły na biomasę (37 szt.)  oraz budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (32 szt.)

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” w ramach Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020
·        Wartość Projektu: 8,0 mln zł
·        Wartość dofinansowania: 5,9 mln zł
·        Gminy uczestniczące w Projekcie: Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków
·        Planowany zakres rzeczowy: wymiana kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły na ekogroszek (348 szt.)

• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2019

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 31 maja 2019 r. - Rynek w Jaśle.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.


Akcja obejmuje:

 • „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne. 
  W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 31.05.2019r. w ramach imprezy plenerowej. konkursy plastyczne -

 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle;

  Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • marzec 2019 • Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny „Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

Termin realizacji konkursu: marzec – grudzień 2019 r.


Konkurs ma na celu wzbudzić zainteresowanie pięknem obszaru dorzecza Wisłoki oraz zachęcić do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym. Projekt w zamyśle ma za zadanie kształtować postawę proekologiczną u dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzować
i promować walory przyrodnicze, wpłynąć na artystyczne spojrzenie na otaczającą przyrodę, popularyzować walory turystyczne dorzecza Wisłoki oraz wiedzę o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie

szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych;
Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.05.2019 r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,
Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3


• Informacja własna • marzec 2019 •

Międzynarodowe konsultacje młodzieży w sprawie zmian klimatu

 

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.


Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.


W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.


Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.


Więcej ...

• Informacja własna • grudzień 2018 • Czytaj więcej

I Zgromadzenie Związku


W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego, Zastępcy i trzech Członków Zarządu Związku.   
  
Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło. Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.

 

 

.

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej

Związek EkoSymbolem 2018

 

23 listopada 2018 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2018” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu i Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego odebrali z rąk Marka Surmacza, Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę Ekosymbol 2018, przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój.

 

 

 

W 8 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyłoniono i uhonorowano najlepsze podmioty świata biznesu, nauki i samorządów, których osiągnięcia potwierdzają najwyższą jakość, ugruntowany wizerunek oraz zasługują na miano symbolicznych.

 

.

 

 

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie

Wykaz Deklaracji, które zostały wstępnie zakwalifikowane do Projektu

 

Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2

  Gmina Chorkówka   Miasto Dębica
  Miasto Dębica   Gmina Dębica
  Gmina Dębica   Miasto Jasło
  Miasto Jasło   Gmina Jasło
  Gmina Jasło   Gmina Jedlicze
  Gmina Jedlicze,   Gmina Pilzno
  Gmina Pilzno   Gmina Żyraków
  Gmina Żyraków    

 

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.

 

• Informacja własna • wrzesień 2018 •


 

Nabór wniosków o dofinansowanie na:

- kotły gazowe, kotły na biomasę oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej

-kotły na ekogroszek

W środę, 22 sierpnia 2018 r., na terenie wybranych gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektów. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędach Gmin uczestniczących w projekcie do 5 września br.

Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom, pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę, kotłów na ekogroszek). Wnioskodawcy będą mogli również starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej (w ramach Projektu 3.3.1).

 

Gminy i miasta biorące udział w projektach:

1) Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków

2) Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”:

Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków


Czytaj więcej ...

• Informacja własna • sierpień 2018 • Czytaj więcejWystąpienie Związku

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2018 w Zyrakowie

 

25 maja 2018r.  już po raz siódmy odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały w Żyrakowie. To cykliczna akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym prowadzona przez Związek od 2012 roku. (...)
Uczestnikami przedsięwzięcia są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, to Gminy: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków (...)

Wizyta studyjna z Ukrainy - dzielimy się doświadczenie

 

14 grudnia br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki gościł w ramach wizyty studyjnej 20 przedstawicieli ukraińskich samorządowców, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych.

 

W siedzibie Związku gości powitali: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Jan Czubik, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

• Informacja własna • maj 2018 • Czytaj więcej

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej ..• Wiięcej z historii Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ARCHIWUM

 
Ekosymbol 2017 Lider Rozwoju Reginalnego 2017 Lider polskij ekologii Śrowiskowy OSKAR 2017