Nabór wniosków o dofinansowanie

Wykaz Deklaracji, które zostały wstępnie zakwalifikowane do Projektu

 

Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2

  Gmina Chorkówka   Miasto Dębica
  Miasto Dębica   Gmina Dębica
  Gmina Dębica   Miasto Jasło
  Miasto Jasło   Gmina Jasło
  Gmina Jasło   Gmina Jedlicze
  Gmina Jedlicze,   Gmina Pilzno
  Gmina Pilzno   Gmina Żyraków
  Gmina Żyraków    

 

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.

 

• Informacja własna • wrzesień 2018 •


 

Nabór wniosków o dofinansowanie na:

- kotły gazowe, kotły na biomasę oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej

-kotły na ekogroszek

W środę, 22 sierpnia 2018 r., na terenie wybranych gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektów. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędach Gmin uczestniczących w projekcie do 5 września br.

Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom, pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę, kotłów na ekogroszek). Wnioskodawcy będą mogli również starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej (w ramach Projektu 3.3.1).

 

Gminy i miasta biorące udział w projektach:

1) Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków

2) Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”:

Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków


Czytaj więcej ...

• Informacja własna • sierpień 2018 • Czytaj więcejWystąpienie Związku

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2018 w Zyrakowie

 

25 maja 2018r.  już po raz siódmy odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały w Żyrakowie. To cykliczna akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym prowadzona przez Związek od 2012 roku. (...)
Uczestnikami przedsięwzięcia są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, to Gminy: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków (...)

Wizyta studyjna z Ukrainy - dzielimy się doświadczenie

 

14 grudnia br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki gościł w ramach wizyty studyjnej 20 przedstawicieli ukraińskich samorządowców, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych.

 

W siedzibie Związku gości powitali: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Jan Czubik, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

• Informacja własna • maj 2018 • Czytaj więcej

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej ..EkoSymbol 2017 - kolejna nagroda dla Związku

24 listopada 2017 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2017” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia i Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, odebrali z rąk ministra Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę - Ekosymbol 2017.

To kolejna nagroda doceniająca efekty działań solidarnej współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia o wartości ponad 400 mln zł obrazują sukces Związku, który jest wynikiem sumy doświadczeń, mądrych decyzji, odpowiedzialności społecznej, oraz ciągłości długofalowej polityki działania wszystkich Gmin Związku.


W 7 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej uhonorowano najlepsze i najbardziej symboliczne podmioty świata biznesu, nauki i samorządów. EkoSymbol jest nagrodą przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, której patronuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska

.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego - Pejzaże Dorzecza Wisłoki

7 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Pejzaże dorzecza Wisłoki”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin należących do Związku.


W ramach konkursu wpłynęło 160 prac z 93 szkół z 22 gmin Związku,  nagrodzono łącznie  54 uczniów (44 nagrodzonych, 10 wyróżnionych).
Uroczystego wręczenia nagród dokonali Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku ,
Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku oraz burmistrzowie i wójtowie z poszczególnych gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

Wszystkie nadesłane w ramach konkursu prace oceniła Komisja, której przewodniczył Pan Tomasz Kasprzyk artysta Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu, członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej

Sesja budżetowa Zgromadzenia ZGDW

7 grudnia w Jasielskim Domu Kultury odbyło się XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, z udziałem burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2018.


W przyjętym budżecie zabezpieczono środki na realizację projektów:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin  Dorzecza Wisłoki – Zakres II”,
- „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap II”
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- „Program poprawy czystości rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”

Obrady prowadziła Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc Pani Małgorzata Salacha.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 •

Pejzaże dorzecza Wisłoki

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Pejzaże dorzecza Wisłoki”

    

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu 
z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Pejzaże dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach październik – grudzień 2017r. Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym dorzecza Wisłoki i zaprezentowania na fotografiach piękna tego obszaru i ciekawych miejsc przyrodniczych. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o działaniach proekologicznych Związku...

Konkursu fotograficzny skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 10.11.2017r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 2 najlepsze fotografie z danej szkoły, po czym przesyłają je do Związku (w formie papierowej i JPG na płytce) w terminie do 24.11.2017r.  technika pracy: fotografia cyfrowa.
Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 10.11.2017r.
- termin nadsyłania prac do 24.11.2017r.,
- termin rozstrzygnięcia konkursu do 07.12.2017r.,
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne na stronie www.wisloka.pl.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 27,
faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl


Formularz zgłoszeniowy i regulamin

• Informacja własna • październik 2017 • Informacja z rozstrzygnięcia konkursu • grudzień 2017

Środowiskowy Oskar

16 października 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu, przy okazji trwającego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment  i Targów Ochrony Środowiska  POL-EKO-System, zostały wręczone prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zwane „środowiskowymi Oskarami”.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna w uznaniu za zrealizowany projekt solarny. W ramach projektu o wartości 94 mln zł, z udziałem funduszy szwajcarskich, wykonano 8250 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców oraz 103 instalacje kolektorów słonecznych  i  49 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.
W imieniu Związku laury odebrali Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku oraz Maria Lignar dyrektor Biura Związku, kierownik projektu.
Szczególne gratulacje dla  Związku przekazał  przewodniczący Kapituły Konkursu prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej  oraz Georges Kremlis  szef oddziału  Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.
Ta nagroda jest dla wszystkich osób i instytucji po stronie polskiej i szwajcarskiej, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, a w szczególności dla   gmin skupionych w Związku – to dzięki ich solidarnej współpracy możliwa była realizacja tak ambitnego przedsięwzięcia.

 


• Informacja własna • październik 2017 •

Więcej z historii w ARCHIWUM
 
Ekosymbol 2017 Lider Rozwoju Reginalnego 2017 Lider polskij ekologii Śrowiskowy OSKAR 2017