Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Konkurs fotograficznyZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

 

Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:

1. Uczniowie

szkół podstawowych klasy IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych;

Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.10.2019r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.

 

 

2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,

Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3

 

 

• Informacja własna • wrzesień 2019 • Czytaj więcej

Konkurs Podkarpackie Mistrzowskie zmiany

Logo konkursu Mistrzowskie zmiany

 

Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele i Sympatycy,


Miło nam ogłosić, że nasz projekt znalazł się w gronie 25 finalistów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Od 3 września każdy może zagłosować na – jego zdaniem –  najciekawszy nominowany projekt. To Wy zdecydujecie, kto zasługuje na miano „Mistrza zmian”. Każdy oddany głos jest dla nas ważny, bo przybliża nas do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i oddanie głosu na nasz projekt.
Oddaj na nas swój głos.
Chcesz zwiększyć nasze szanse na wygraną? Głosuj codziennie do 23 września do godz. 23:59. Zaproś do głosowania znajomych, udostępniaj informacje o konkursie – zwycięzcą zostanie ten, który uzyska najwięcej głosów internautów!

Zachęcamy do głosowania! Czy wygramy – to zależy od Ciebie!

 

 

• Informacja własna • wrzesień 2019 • Czytaj więcej

Konferencja - dofinansowania z NFOŚiGW

9 lipca 2019 r. w Jaśle odbyła się konferencja informacyjna dotycząca finansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konferencję rozpoczął Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który omówił rezultaty zrealizowanych przez Związek inwestycji oraz przedstawił planowane działania, w szczególności w zakresie Projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, Projektu gospodarki wodno – ściekowej, poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz Opracowania Dokumentacji Strategicznej – Zlewniowego planu adaptacji do zmian klimatu dla zlewni Wisłoki. Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski przedstawił nowe, interesujące programy finansowania przedsięwzięć z udziałem środków NFOŚiGW. W kolejnym wystąpieniu, Dyrektor Departamentu Energii z NFOŚiGW, Urszula Zając przedstawiła w szczegółowym zakresie zasady finansowania programów „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”, „Agroenergia” oraz „Polska Geotermia Plus”. W dalszej części konferencji omówione zostały zasady współfinansowania przez Bank Ochrony Środowiska, zagadnienia dotyczące rozbudowy sieci gazowniczej przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz zagadnienia związane z zastosowaniem technologii kogeneracji i trigeneracji do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu przez Spółkę Diesel Gaz Mielec.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji i jednostek samorządowych z terenu powiatu jasielskiego, gorlickiego, tarnowskiego, krośnieńskiego, dębickiego i nowosądeckiego.

 

Prezentacje na konferencji:

 

• Informacja własna • lipiec 2019 • Czytaj więcej

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – VIII edycja

Dzieci i młodzież z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki corocznie spotyka się aby wspólnie, przyjemnie spędzić czas, uczestnicząc w konkursach, warsztatach plastycznych, zawodach sportowych – biegu po Słońce, grach i zabawach z teatrem ulicznym. Uczą się jednocześnie  jakie są zagrożenia dla środowiska, w którym żyjemy, jak dbać o środowisko oszczędzając energię i segregując odpady.
Corocznie w akcji uczestniczą dzieci i młodzież z około 200 szkół i przedszkoli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
W tym roku 31.05.2019r. - w dniu „słonecznego wydarzenia” o godzinie 9:00  na Stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich odbył się finał międzygminnego „Biegu po słońce”, na który zakwalifikowała się grupa 88 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych. Dystans jaki zawodnicy mieli do pokonania to 640m. Bieg przeprowadzony został w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.


Równolegle na jasielskim Rynku podczas imprezy plenerowej rozgrywał się drugi etap konkursu plastycznego w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych. Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 22 uczestników ze szkół zlokalizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie pracy nt. „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.

Wszyscy przedstawieni uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród oraz przyjęli gratulację od Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasło - Ryszarda Pabiana, Zastępcy Burmistrza Miasta Jasło - Elwiry Musiałowicz-Czech, Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Wójta Gminy Jasło - Wojciecha Piękosia oraz Członka Zarządu Związku, Wójta Gminy Tarnowiec - Jana Czubika.
Na uczestników „słonecznego wydarzenia” czekały liczne atrakcje:
Stoisko z Mobilnym laboratorium „POLoNEs” – to mobilne stoisko przedstawiające zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń powietrza. W mobilnym laboratorium znajdowały się dwa kotły – kocioł pozaklasowy, zasilany węglem oraz kocioł klasy 5. – reprezentujący niską emisję zanieczyszczeń, zasilany ekogroszkiem. Specjalne analizatory podczas doświadczenia mierzyły poziom stężenia tlenków węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, emisji węglowodorów ze spalania paliwa w każdym z kotłów.  Na ekranie komputera można było dokonać analizy porównawczej obu wyników.
Stoisko „Zielona infrastruktura w Karpatach – rola w przyrodzie, korzyść dla człowieka” – Centrum UNEP/GRID Warszawa -  edukujące na temat sposobów kształtowania zielonej infrastruktury w regionie Karpackim oraz korzyści z tego płynących. Materiały przygotowane przez UNEP/GRID były skierowane dla najmłodszych (animacje, krótkie sekwencje filmowe itp.) oraz dla władz samorządowych;
- Stoisko AIRLY – Airly jest firmą, która zbudowała sieć sensorów pomiaru jakości powietrza. Dzięki miernikom, za pomocą aplikacji mieszkańcy są w stanie monitorować stan powietrza – rzeczywiste stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10 oraz najważniejsze parametry pogodowe i mieć pogląd na miejsca zagrożone wystąpieniem szkodzącego smogu. Pracownicy firmy Airly przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele interesujących i efektownych doświadczeń;
- warsztaty plastyczne,
- teatr uliczny WAGABUNDA,
- występy artystyczne dzieci i młodzieży działających przy Jasielskim Domu Kultury,
-  malowanie twarzy, rysowanie kredą oraz inne gry i zabawy.
Na zakończenie akcji edukacyjno – informacyjnej dla publiczności zaśpiewał Mateusz Mijal, a tuż po jego występie kolorowe balony zostały wypuszczone do nieba.

 

• Informacja własna • czerwiec 2019 • Czytaj więcejFilm z imprezy

„Top Inwestycje 2019” - nagroda dla Związku

Warto wspólnie działać na rzecz regionu. Robimy to od lat, skutecznie i konsekwentnie, a idea wdrażania rozwiązań ekologicznych w naszym wydaniu jest doskonałym przykładem łączenia się samorządów na poziomie ponadwojewódzkim we wspólnym, szczytnym celu. Bardzo dziękujemy, że zostało to dostrzeżone w tak prestiżowym konkursie”  –  Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został nagrodzony za zrealizowane w 2018 roku projekty przyczyniające się do kompleksowej ochrony czystości powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Skołyszyn oraz Tarnowiec.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019r. uhonorowani zostali 14 maja br. podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.
Nagrodę z rąk ministra Andrzeja Dery  w imieniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki odebrał Grzegorz Reguła, Zastępca Wójta Gminy Żyraków.

„To przyjemność być przewodniczącym Rady konsultacyjnej i wybierać najlepsze inwestycje w całym kraju. Inwestycje, które ułatwiają życie mieszkańcom, wykorzystują nowe technologie, stwarzają nowe możliwości” - mówił podczas gali prezydencki minister Andrzej Dera.

W konkursie Top Inwestycje Komunalne nagradzani są ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczając trendy.
W 8 edycji konkursu z ponad 150 zgłoszonych inwestycji, nominowanych było 25 projektów,  spośród których Rada Konsultacyjna konkursu wybrała 10 najlepszych w skali kraju. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne jest pokazanie skali inwestycji oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

 

 

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

NIE! Dla plastiku

Nie dla plastiku


Uniwersytet Jagielloński razem ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - stanowcze NIE! DLA PLASTIKU

Tworzywa sztuczne są jednym z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Ich eliminacja, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ma nastąpić w ciągu najbliższych lat.
„NIE! DLA PLASTIKU” jest kampanią zainicjowaną przez Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, podejmującą próbę ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych.

 

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

Top inwestycje 2019

Szanowni Państwo

Mieszkańcy, Sympatycy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle informuje, że zakończone w 2018 roku projekty realizowane w ramach „Kompleksowej ochrony czystości powietrza na obszarze Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” znalazły się wśród 25 nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019.     

Uzyskana nominacja jest wyrazem uznania solidarnej współpracy wszystkich Gmin w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


Teraz głos należeć będzie do członków Rady Konsultacyjnej, którzy spośród nominowanych projektów wskażą swoich faworytów. Nagrodzonych zostanie 10 inwestycji komunalnych z całej Polski.


Jednocześnie w głosowaniu internetowym swój typ wybiorą Czytelnicy ogólnopolskiego serwisu PortalSamorzadowy.pl.
Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z nominowanych inwestycji.
Głosowanie zakończy się 6 maja 2019 r. o godz. 12.

 

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia informacji o możliwości wyrażenia opinii wśród  mieszkańców.
Link do strony o zrealizowanych przez nas projektach:

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2019,48/kompleksowa-ochrona-powietrza-gmin-zwiazku-dorzecza-wisloki,1669/

 

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Kolejne duże pieniądze na walkę ze smogiem

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z przyjemnością informuje, że projekty z zakresu wymiany dotychczasowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków EFRR.

 „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020
·     Wartość Projektu: 17,7 mln zł
·     Wartość dofinansowania: 13,8 mln zł
·     Gminy uczestniczące w Projekcie: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków
·     Planowany zakres rzeczowy: wymiana kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły gazowe (882 szt.), kotły na biomasę (37 szt.)  oraz budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (32 szt.)

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” w ramach Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020
·        Wartość Projektu: 8,0 mln zł
·        Wartość dofinansowania: 5,9 mln zł
·        Gminy uczestniczące w Projekcie: Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków
·        Planowany zakres rzeczowy: wymiana kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły na ekogroszek (348 szt.)

• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2019

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 31 maja 2019 r. - Rynek w Jaśle.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.


Akcja obejmuje:

 • „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne. 
  W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 31.05.2019r. w ramach imprezy plenerowej. konkursy plastyczne -

 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle;

  Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • marzec 2019 • Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny „Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

Termin realizacji konkursu: marzec – grudzień 2019 r.


Konkurs ma na celu wzbudzić zainteresowanie pięknem obszaru dorzecza Wisłoki oraz zachęcić do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym. Projekt w zamyśle ma za zadanie kształtować postawę proekologiczną u dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzować
i promować walory przyrodnicze, wpłynąć na artystyczne spojrzenie na otaczającą przyrodę, popularyzować walory turystyczne dorzecza Wisłoki oraz wiedzę o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie

szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych;
Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.05.2019 r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,
Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3


• Informacja własna • marzec 2019 •

Międzynarodowe konsultacje młodzieży w sprawie zmian klimatu

 

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.


Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.


W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.


Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.


Więcej ...

• Informacja własna • grudzień 2018 • Czytaj więcej

I Zgromadzenie Związku


W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego, Zastępcy i trzech Członków Zarządu Związku.   
  
Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło. Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.

 

 

.

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej


• Wiięcej z historii Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ARCHIWUM

 
Ekosymbol 2017 Lider Rozwoju Reginalnego 2017 Lider polskij ekologii Śrowiskowy OSKAR 2017