Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Konkurs fotograficznyZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

 

Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:

1. Uczniowie

szkół podstawowych klasy IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych;

Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.10.2019r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.

 

 

2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,

Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3

 

 

• Informacja własna • wrzesień 2019 • Czytaj więcej

Konkurs Podkarpackie Mistrzowskie zmiany

Logo konkursu Mistrzowskie zmiany

 

Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele i Sympatycy,


Miło nam ogłosić, że nasz projekt znalazł się w gronie 25 finalistów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Od 3 września każdy może zagłosować na – jego zdaniem –  najciekawszy nominowany projekt. To Wy zdecydujecie, kto zasługuje na miano „Mistrza zmian”. Każdy oddany głos jest dla nas ważny, bo przybliża nas do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i oddanie głosu na nasz projekt.
Oddaj na nas swój głos.
Chcesz zwiększyć nasze szanse na wygraną? Głosuj codziennie do 23 września do godz. 23:59. Zaproś do głosowania znajomych, udostępniaj informacje o konkursie – zwycięzcą zostanie ten, który uzyska najwięcej głosów internautów!

Zachęcamy do głosowania! Czy wygramy – to zależy od Ciebie!

 

 

• Informacja własna • wrzesień 2019 • Czytaj więcej

Konferencja - dofinansowania z NFOŚiGW

9 lipca 2019 r. w Jaśle odbyła się konferencja informacyjna dotycząca finansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konferencję rozpoczął Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który omówił rezultaty zrealizowanych przez Związek inwestycji oraz przedstawił planowane działania, w szczególności w zakresie Projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, Projektu gospodarki wodno – ściekowej, poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz Opracowania Dokumentacji Strategicznej – Zlewniowego planu adaptacji do zmian klimatu dla zlewni Wisłoki. Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski przedstawił nowe, interesujące programy finansowania przedsięwzięć z udziałem środków NFOŚiGW. W kolejnym wystąpieniu, Dyrektor Departamentu Energii z NFOŚiGW, Urszula Zając przedstawiła w szczegółowym zakresie zasady finansowania programów „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”, „Agroenergia” oraz „Polska Geotermia Plus”. W dalszej części konferencji omówione zostały zasady współfinansowania przez Bank Ochrony Środowiska, zagadnienia dotyczące rozbudowy sieci gazowniczej przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz zagadnienia związane z zastosowaniem technologii kogeneracji i trigeneracji do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu przez Spółkę Diesel Gaz Mielec.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji i jednostek samorządowych z terenu powiatu jasielskiego, gorlickiego, tarnowskiego, krośnieńskiego, dębickiego i nowosądeckiego.

 

Prezentacje na konferencji:

 

• Informacja własna • lipiec 2019 • Czytaj więcej

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – VIII edycja

Dzieci i młodzież z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki corocznie spotyka się aby wspólnie, przyjemnie spędzić czas, uczestnicząc w konkursach, warsztatach plastycznych, zawodach sportowych – biegu po Słońce, grach i zabawach z teatrem ulicznym. Uczą się jednocześnie  jakie są zagrożenia dla środowiska, w którym żyjemy, jak dbać o środowisko oszczędzając energię i segregując odpady.
Corocznie w akcji uczestniczą dzieci i młodzież z około 200 szkół i przedszkoli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
W tym roku 31.05.2019r. - w dniu „słonecznego wydarzenia” o godzinie 9:00  na Stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich odbył się finał międzygminnego „Biegu po słońce”, na który zakwalifikowała się grupa 88 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych. Dystans jaki zawodnicy mieli do pokonania to 640m. Bieg przeprowadzony został w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.


Równolegle na jasielskim Rynku podczas imprezy plenerowej rozgrywał się drugi etap konkursu plastycznego w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych. Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 22 uczestników ze szkół zlokalizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie pracy nt. „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.

Wszyscy przedstawieni uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród oraz przyjęli gratulację od Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasło - Ryszarda Pabiana, Zastępcy Burmistrza Miasta Jasło - Elwiry Musiałowicz-Czech, Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Wójta Gminy Jasło - Wojciecha Piękosia oraz Członka Zarządu Związku, Wójta Gminy Tarnowiec - Jana Czubika.
Na uczestników „słonecznego wydarzenia” czekały liczne atrakcje:
Stoisko z Mobilnym laboratorium „POLoNEs” – to mobilne stoisko przedstawiające zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń powietrza. W mobilnym laboratorium znajdowały się dwa kotły – kocioł pozaklasowy, zasilany węglem oraz kocioł klasy 5. – reprezentujący niską emisję zanieczyszczeń, zasilany ekogroszkiem. Specjalne analizatory podczas doświadczenia mierzyły poziom stężenia tlenków węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, emisji węglowodorów ze spalania paliwa w każdym z kotłów.  Na ekranie komputera można było dokonać analizy porównawczej obu wyników.
Stoisko „Zielona infrastruktura w Karpatach – rola w przyrodzie, korzyść dla człowieka” – Centrum UNEP/GRID Warszawa -  edukujące na temat sposobów kształtowania zielonej infrastruktury w regionie Karpackim oraz korzyści z tego płynących. Materiały przygotowane przez UNEP/GRID były skierowane dla najmłodszych (animacje, krótkie sekwencje filmowe itp.) oraz dla władz samorządowych;
- Stoisko AIRLY – Airly jest firmą, która zbudowała sieć sensorów pomiaru jakości powietrza. Dzięki miernikom, za pomocą aplikacji mieszkańcy są w stanie monitorować stan powietrza – rzeczywiste stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10 oraz najważniejsze parametry pogodowe i mieć pogląd na miejsca zagrożone wystąpieniem szkodzącego smogu. Pracownicy firmy Airly przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele interesujących i efektownych doświadczeń;
- warsztaty plastyczne,
- teatr uliczny WAGABUNDA,
- występy artystyczne dzieci i młodzieży działających przy Jasielskim Domu Kultury,
-  malowanie twarzy, rysowanie kredą oraz inne gry i zabawy.
Na zakończenie akcji edukacyjno – informacyjnej dla publiczności zaśpiewał Mateusz Mijal, a tuż po jego występie kolorowe balony zostały wypuszczone do nieba.

 

• Informacja własna • czerwiec 2019 • Czytaj więcejFilm z imprezy

„Top Inwestycje 2019” - nagroda dla Związku

Warto wspólnie działać na rzecz regionu. Robimy to od lat, skutecznie i konsekwentnie, a idea wdrażania rozwiązań ekologicznych w naszym wydaniu jest doskonałym przykładem łączenia się samorządów na poziomie ponadwojewódzkim we wspólnym, szczytnym celu. Bardzo dziękujemy, że zostało to dostrzeżone w tak prestiżowym konkursie”  –  Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został nagrodzony za zrealizowane w 2018 roku projekty przyczyniające się do kompleksowej ochrony czystości powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Skołyszyn oraz Tarnowiec.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019r. uhonorowani zostali 14 maja br. podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.
Nagrodę z rąk ministra Andrzeja Dery  w imieniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki odebrał Grzegorz Reguła, Zastępca Wójta Gminy Żyraków.

„To przyjemność być przewodniczącym Rady konsultacyjnej i wybierać najlepsze inwestycje w całym kraju. Inwestycje, które ułatwiają życie mieszkańcom, wykorzystują nowe technologie, stwarzają nowe możliwości” - mówił podczas gali prezydencki minister Andrzej Dera.

W konkursie Top Inwestycje Komunalne nagradzani są ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczając trendy.
W 8 edycji konkursu z ponad 150 zgłoszonych inwestycji, nominowanych było 25 projektów,  spośród których Rada Konsultacyjna konkursu wybrała 10 najlepszych w skali kraju. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne jest pokazanie skali inwestycji oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

 

 

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

NIE! Dla plastiku

Nie dla plastiku


Uniwersytet Jagielloński razem ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - stanowcze NIE! DLA PLASTIKU

Tworzywa sztuczne są jednym z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Ich eliminacja, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ma nastąpić w ciągu najbliższych lat.
„NIE! DLA PLASTIKU” jest kampanią zainicjowaną przez Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, podejmującą próbę ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych.

 

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

Top inwestycje 2019

Szanowni Państwo

Mieszkańcy, Sympatycy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle informuje, że zakończone w 2018 roku projekty realizowane w ramach „Kompleksowej ochrony czystości powietrza na obszarze Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” znalazły się wśród 25 nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019.     

Uzyskana nominacja jest wyrazem uznania solidarnej współpracy wszystkich Gmin w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


Teraz głos należeć będzie do członków Rady Konsultacyjnej, którzy spośród nominowanych projektów wskażą swoich faworytów. Nagrodzonych zostanie 10 inwestycji komunalnych z całej Polski.


Jednocześnie w głosowaniu internetowym swój typ wybiorą Czytelnicy ogólnopolskiego serwisu PortalSamorzadowy.pl.
Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z nominowanych inwestycji.
Głosowanie zakończy się 6 maja 2019 r. o godz. 12.

 

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia informacji o możliwości wyrażenia opinii wśród  mieszkańców.
Link do strony o zrealizowanych przez nas projektach:

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2019,48/kompleksowa-ochrona-powietrza-gmin-zwiazku-dorzecza-wisloki,1669/

 

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Kolejne duże pieniądze na walkę ze smogiem

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z przyjemnością informuje, że projekty z zakresu wymiany dotychczasowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków EFRR.

 „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020
·     Wartość Projektu: 17,7 mln zł
·     Wartość dofinansowania: 13,8 mln zł
·     Gminy uczestniczące w Projekcie: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków
·     Planowany zakres rzeczowy: wymiana kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły gazowe (882 szt.), kotły na biomasę (37 szt.)  oraz budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (32 szt.)

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” w ramach Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020
·        Wartość Projektu: 8,0 mln zł
·        Wartość dofinansowania: 5,9 mln zł
·        Gminy uczestniczące w Projekcie: Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków
·        Planowany zakres rzeczowy: wymiana kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły na ekogroszek (348 szt.)

• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2019

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 31 maja 2019 r. - Rynek w Jaśle.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.


Akcja obejmuje:

 • „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne. 
  W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 31.05.2019r. w ramach imprezy plenerowej. konkursy plastyczne -

 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle;

  Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • marzec 2019 • Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny „Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

Termin realizacji konkursu: marzec – grudzień 2019 r.


Konkurs ma na celu wzbudzić zainteresowanie pięknem obszaru dorzecza Wisłoki oraz zachęcić do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym. Projekt w zamyśle ma za zadanie kształtować postawę proekologiczną u dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzować
i promować walory przyrodnicze, wpłynąć na artystyczne spojrzenie na otaczającą przyrodę, popularyzować walory turystyczne dorzecza Wisłoki oraz wiedzę o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie

szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych;
Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.05.2019 r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,
Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3


• Informacja własna • marzec 2019 •

Międzynarodowe konsultacje młodzieży w sprawie zmian klimatu

 

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.


Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.


W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.


Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.


Więcej ...

• Informacja własna • grudzień 2018 • Czytaj więcej

I Zgromadzenie Związku


W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego, Zastępcy i trzech Członków Zarządu Związku.   
  
Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło. Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.

 

 

.

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej

Związek EkoSymbolem 2018

 

23 listopada 2018 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2018” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu i Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego odebrali z rąk Marka Surmacza, Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę Ekosymbol 2018, przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój.

 

 

 

W 8 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyłoniono i uhonorowano najlepsze podmioty świata biznesu, nauki i samorządów, których osiągnięcia potwierdzają najwyższą jakość, ugruntowany wizerunek oraz zasługują na miano symbolicznych.

 

.

 

 

 

• Informacja własna • listopad 2018 • Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie

Wykaz Deklaracji, które zostały wstępnie zakwalifikowane do Projektu

 

Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2

  Gmina Chorkówka   Miasto Dębica
  Miasto Dębica   Gmina Dębica
  Gmina Dębica   Miasto Jasło
  Miasto Jasło   Gmina Jasło
  Gmina Jasło   Gmina Jedlicze
  Gmina Jedlicze,   Gmina Pilzno
  Gmina Pilzno   Gmina Żyraków
  Gmina Żyraków    

 

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.

 

• Informacja własna • wrzesień 2018 •


 

Nabór wniosków o dofinansowanie na:

- kotły gazowe, kotły na biomasę oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej

-kotły na ekogroszek

W środę, 22 sierpnia 2018 r., na terenie wybranych gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektów. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędach Gmin uczestniczących w projekcie do 5 września br.

Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom, pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę, kotłów na ekogroszek). Wnioskodawcy będą mogli również starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej (w ramach Projektu 3.3.1).

 

Gminy i miasta biorące udział w projektach:

1) Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków

2) Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”:

Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków


Czytaj więcej ...

• Informacja własna • sierpień 2018 • Czytaj więcejWystąpienie Związku

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2018 w Zyrakowie

 

25 maja 2018r.  już po raz siódmy odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały w Żyrakowie. To cykliczna akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym prowadzona przez Związek od 2012 roku. (...)
Uczestnikami przedsięwzięcia są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, to Gminy: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków (...)

Wizyta studyjna z Ukrainy - dzielimy się doświadczenie

 

14 grudnia br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki gościł w ramach wizyty studyjnej 20 przedstawicieli ukraińskich samorządowców, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych.

 

W siedzibie Związku gości powitali: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Jan Czubik, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

• Informacja własna • maj 2018 • Czytaj więcej

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej ..


EkoSymbol 2017 - kolejna nagroda dla Związku

24 listopada 2017 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2017” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia i Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, odebrali z rąk ministra Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę - Ekosymbol 2017.

To kolejna nagroda doceniająca efekty działań solidarnej współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia o wartości ponad 400 mln zł obrazują sukces Związku, który jest wynikiem sumy doświadczeń, mądrych decyzji, odpowiedzialności społecznej, oraz ciągłości długofalowej polityki działania wszystkich Gmin Związku.


W 7 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej uhonorowano najlepsze i najbardziej symboliczne podmioty świata biznesu, nauki i samorządów. EkoSymbol jest nagrodą przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, której patronuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska

.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego - Pejzaże Dorzecza Wisłoki

7 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Pejzaże dorzecza Wisłoki”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin należących do Związku.


W ramach konkursu wpłynęło 160 prac z 93 szkół z 22 gmin Związku,  nagrodzono łącznie  54 uczniów (44 nagrodzonych, 10 wyróżnionych).
Uroczystego wręczenia nagród dokonali Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku ,
Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku oraz burmistrzowie i wójtowie z poszczególnych gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

Wszystkie nadesłane w ramach konkursu prace oceniła Komisja, której przewodniczył Pan Tomasz Kasprzyk artysta Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu, członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej

Sesja budżetowa Zgromadzenia ZGDW

7 grudnia w Jasielskim Domu Kultury odbyło się XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, z udziałem burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2018.


W przyjętym budżecie zabezpieczono środki na realizację projektów:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin  Dorzecza Wisłoki – Zakres II”,
- „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap II”
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- „Program poprawy czystości rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”

Obrady prowadziła Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc Pani Małgorzata Salacha.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 •

Pejzaże dorzecza Wisłoki

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Pejzaże dorzecza Wisłoki”

    

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu 
z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Pejzaże dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach październik – grudzień 2017r. Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym dorzecza Wisłoki i zaprezentowania na fotografiach piękna tego obszaru i ciekawych miejsc przyrodniczych. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o działaniach proekologicznych Związku...

Konkursu fotograficzny skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 10.11.2017r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 2 najlepsze fotografie z danej szkoły, po czym przesyłają je do Związku (w formie papierowej i JPG na płytce) w terminie do 24.11.2017r.  technika pracy: fotografia cyfrowa.
Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 10.11.2017r.
- termin nadsyłania prac do 24.11.2017r.,
- termin rozstrzygnięcia konkursu do 07.12.2017r.,
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne na stronie www.wisloka.pl.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 27,
faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl


Formularz zgłoszeniowy i regulamin

• Informacja własna • październik 2017 • Informacja z rozstrzygnięcia konkursu • grudzień 2017

Środowiskowy Oskar

16 października 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu, przy okazji trwającego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment  i Targów Ochrony Środowiska  POL-EKO-System, zostały wręczone prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zwane „środowiskowymi Oskarami”.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna w uznaniu za zrealizowany projekt solarny. W ramach projektu o wartości 94 mln zł, z udziałem funduszy szwajcarskich, wykonano 8250 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców oraz 103 instalacje kolektorów słonecznych  i  49 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

 

W imieniu Związku laury odebrali Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku oraz Maria Lignar dyrektor Biura Związku, kierownik projektu.

 

Szczególne gratulacje dla  Związku przekazał  przewodniczący Kapituły Konkursu prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej  oraz Georges Kremlis  szef oddziału  Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.
Ta nagroda jest dla wszystkich osób i instytucji po stronie polskiej i szwajcarskiej, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, a w szczególności dla   gmin skupionych w Związku – to dzięki ich solidarnej współpracy możliwa była realizacja tak ambitnego przedsięwzięcia.

 


• Informacja własna • październik 2017 •

Słoneczne Dni 2017 w Ołpinach

9 czerwca 2017r.  już po raz szósty odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały na Stadionie Sportowym LZS Olszynka Ołpiny w gminie Szerzyny.


Nadrzędnym celem „słonecznego wydarzenia” jest pokazanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu. Skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku.

Wydarzenie już tradycyjnie rozpoczęło się „biegiem po słońce”, w którym udział wzięli uczniowie wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych, reprezentujący poszczególne gminy należące do Związku. Podczas rywalizacji sportowej, w której uczniowie mieli do pokonania trzy okrążenia boiska, każdy zawodnik dał z siebie maksimum wysiłku oraz sportowego poświęcenia.


Czytaj wiecej .....

• Informacja własna • czerwiec 2017 • Czytaj wiecej ...Galeria zdjęć

Słoneczne Dni 2017


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”  w dniu 9 czerwca 2017 r.  stadion
 sportowy LZS Olszynka Ołpiny, 38-247 Ołpiny, Gmina Szerzyny

 

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne. 

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach..

 

Czytaj wiecej .....


• Informacja własna • maj 2017 • Czytaj wiecej ...

Konferencja podsumowująca realizację projektu solarnegoJasło, Jasielski Dom Kultury
31.03.2017 r.

• Informacja własna • marzec 2017 • Program konferencji

Konkurs plastyczny - WYNIKI KONKURSU

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs plastyczny pn. „Pociąg współpracy Polsko-Szwajcarskiej” Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 22 Gmin Związku, w  czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne do 6 lat , I-III klasy szkoły podstawowej, IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
Projekt ma na celu pokazywanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższy otoczeniu. Ponad to ma zwrócić uwagę na zwiększenie  wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w najbliższej okolicy oraz  przekazywać wiedzę związaną z efektywnym zarządzaniem energią
Szkoła zamierzająca uczestniczyć w projekcie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy do dnia 03.03.2017r.  Po wykonaniu prac nauczyciele - opiekunowie konkursu wyłaniają z każdej kategorii wiekowej po 2 najlepsze prace i przesyłają je do Związku. Następnie komisja konkursowa dokona oceny prac, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Dodatkowo zostaną wyróżnione prace z każdej Gminy.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są pod linkiem.

 

WYNIKI KONKURSU

 

Rozdanie nagród

 

Serdecznie zapraszamy  na uroczyste rozdanie nagród   w konkursie plastycznym z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Pociąg współpracy polsko - szwajcarskiej"- Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy.

Rozdanie naród dla osób nagrodzonych (1,2,3 miejsca w każdej kategorii) odbędzie się w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury ul. Kołłątaja 1 w dniu 31.03.2017 r. (piątek) o godzinie 14:15.

Rozdanie nagród dla osób wyróżnionych odbędzie się w czwartek 30.03.2017r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury ul. Kołłątaja 1.
Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności podczas rozdania nagród
w terminie do dnia 29.03.2017r. do godziny 15:00 nr tel.: 13-443-70-21.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
tel: 13 443 70 21
a.marszalek@wisloka.pl

• Informacja własna • luty 2017 • Wyniki konkursu • marzec 2017

Informacja o wyniku konkursu : „Fauna i flora dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

14.12.2016 r. w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się podsumowanie i wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Fauna i flora” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 50 prac z 47 szkół.

 

Laureatami konkursu zostali :
- w kategorii Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI :
I miejsce      Emilia Balcerzak, klasa 5 Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka
II miejsce  Jakub Mastej, klasa 5 Szkoła Podstawowa Integracyjna im. św. Jana Kantego, Gmina Osiek Jasielski
III miejsce   Milena Kalisz klasa 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Gmina Biecz
IV miejsce Karolina Turek, klasa 5 Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Gmina Jedlicze
-  w kategorii Gimnazjum i Szkoły Średnie :
I miejsce      Sylwia Ożóg klasa 3 Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, Gmina Pilzno
II miejsce   Jakub Idzik klasa 2 Gimnazjum im. Findysza w Nowym Żmigrodzie, Gmina Nowy Żmigród
III miejsce   Natalia Daniło klasa 1 I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
IV miejsce Wiktoria Krychta klasa 1 Gimnazjum Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaszczwi

... Czytaj więcej ...

Wystawę prac wszystkich nagrodzonych uczniów, w dniu rozdania nagród, będzie można obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury.


• Informacja własna • grudzień 2016 • Czytaj więcej ...

Lider Rozwoju Regionalnego 2016

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w dniu 27 października 2016r.  podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie, przedstawiciele Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzta Salacha, Andrzej Czernecki, Marek Rączka oraz Maria Lignar odebrali nagrodę przyznaną  przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
Otrzymana nagroda jest uhonorowaniem bogatej, blisko dwudziestoletniej działalności Związku na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, realizowanej w przekonaniu, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. Kolejny raz solidarna współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki znalazła uznanie opiniotwórczego gremium.

 

 

 

Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta oraz organizacje samorządowe działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze pomocowe na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

... Czytaj więcej ...

• Informacja własna • listopad 2016 • Czytaj więcej ...

XII Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

14 lipca 2016 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku z udziałem burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku, podczas którego podjęto uchwały związane z przygotowaniem kolejnych projektów Związku tj.:


- uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach RPO WP 2014-2020,III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE,
- uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Magiczne Pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
- uchwała w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


• Informacja własna • lipiec 2016 •

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

22 czerwca w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XI posiedzenie Zgromadzenia Związku, któremu przewodniczyła Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc. W obradach uczestniczyło 17 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2015 rok przedstawił Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu, natomiast skarbnik, Agnieszka Jędrzejczyk omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.


Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami:
z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu Związku za rok budżetowy 2015.

• Informacja własna • czerwiec 2016 •

Słoneczne Dni 2016


    21 czerwca 2016r.  po raz kolejny odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „Ostoja” w Kołaczycach.

Nadrzędnym celem „słonecznego wydarzenia” jest pokazanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu.

 

Skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku.

 


Czytaj więcej ...

 

• Informacja własna • czerwiec 2016 •. GaleriaCzytaj więcej ...

Inwestycje w odnawialne źródła energii - konferencja na uniwersytecie

Czytaj więcej ...

 

9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.


Podczas  konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python,  Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz  uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.


W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle,

projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (20 gmin),

Gmina Busko Zdrój,

projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (12 gmin),

Gmina Mszana Dolana,

projekt Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich, (6 gmin),

Gmina Niepołomice,

projekt Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, (6 gmin),

Powiat Suski,

projekt Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, (9 gmin)

Czytaj więcej ...


• Informacja własna • GaleriaFilm • czerwiec 2016 • Czytaj więcej ...

Konkurs fotograficzny - „Flora i fauna dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Flora i fauna dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Fauna i flora dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach maj – listopad 2016r.
Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów i zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru, ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o Związku.

Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursu fotograficznego w dwóch kategoriach:
I kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej i II kategoria: gimnazja i szkoły średnie.


Szkoła, która zechce uczestniczyć w konkursie potwierdzi swój udział na formularzu zgłoszeniowym, a następnie przeprowadzi wewnętrzne eliminacje wybierając spośród wykonanych zdjęć jedno najlepsze w danej kategorii, które dostarczy lub prześle do siedziby Związku (w formie papierowej i JPG). Następnie komisja konkursowa dokona eliminacji gminnych, wybierając najlepsze prace z danej gminy, atrakcyjne nagrody otrzymają laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych w danej kategorii. Fotografia tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno
i atrakcyjność środowiska przyrodniczego rzeki Wisłoki, promować wartości proekologiczne.


Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 17.06.2016r.
- termin nadsyłania prac do 10.11.2016r.,
- termin rozstrzygnięcia do 18.11.2016r.,
- termin wręczenia nagród do 30.11.2016r.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin.


Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl


• Informacja własna • maj 2016 •

Więcej kolektorów dla mieszkańców Zwiazku Gmin

 

W dniu 12 maja br. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podpisana została umowa dotycząca realizacji instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca : firma Eko Program Sp. z o.o. Sp. k. z Nowej Wsi. Ze strony związku umowę podpisali : Przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki oraz Członek Zarządu Jan Czubik. Z ramienia wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu – Sławomir Łaś. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 2118  kompletnych Instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej na prywatnych budynkach mieszkalnych.

Wartość kontraktu – 16 402 388,76 zł brutto, dofinansowanie Szwajcarii – 75 %

Bezpośrednio po podpisaniu umowy odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli inżyniera kontraktu,  wykonawcy oraz zespołu ds. realizacji Projektu SPPW z Marią Lignar kierownik Projektu oraz Małgorzatą Maziarką – specjalistką ds. technicznych, podczas której omówiono najważniejsze zagadnienia związane z realizacją inwestycji.

Instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej zostaną zainstalowane na budynkach należących do osób fizycznych na obszarze 20 Gmin biorących udział w Projekcie tj.: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.

• Informacja własna • maj 2016 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2016

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”   w dniu 21 czerwca 2016 r. -  stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach
„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach w dniu 21.06.2016r. w ramach imprezy plenerowej.

 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 21.06.2016r., stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach, od godz. 9.00 do 15.00 obejmującą w szczególności:

 • występy artystyczne i wokalne

 • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:

  • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,

  • gry i zabawy, warsztaty plastyczne,

 • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 18.05.2016r.
Informacji o akcji udziela Rafał Matysik pod nr tel. 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.


Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Do pobrania: Regulaminy i formularze zgłoszeniwe

 

• Informacja własna • maj 2016 •

Przygotowania kolejnych Projektów Związku

 

15 stycznia w siedzibie Związku odbyły się spotkania robocze z udziałem burmistrzów i wójtów oraz pracowników Gmin Związku, związane z przygotowaniem nowych projektów :

- "Cyfrowy Związek Gmin", którego celem jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych i procesów administracyjnych,

- koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych.

Związek planuje aplikowanie o dofinansowanie tych projektów w ramach środków pomocowych.

 

• Informacja własna • styczeń 2016 •

VIII Zgromadzenie Związku

   Podczas VIII posiedzenia  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki burmistrzowie i wójtowie z gmin należących do Związku, obecni podczas Zgromadzenia, podjęli uchwały w następujących sprawach :
-zmiany uchwały z dnia 17.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na lata 2015 – 2018,
-odwołania dotychczasowego skarbnika Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i powołania nowego skarbnika,
-realizacji Projektu: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących  do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 

W chwili obecnej podjęte zostały prace nad przygotowaniem propozycji wspólnego Projektu z zakresu modernizacji energetycznej obejmującego 33 zadania z 9 gmin na łączną wartość ok. 16 mln zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

 

 

• Informacja własna • grudzień 2015 •

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

16.12.2015 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Rzeka Wisłoka i jej dopływy” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 106 prac z 73 szkół. Laureatami konkursu zostali :
- w kategorii Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI :
I miejsce      Karol Kędziora - Szkoła Podstawowa Kąty, Gmina Nowy Żmigród
II miejsce    Agnieszka Szalwa - Zespół Szkół Żyraków, Gmina Żyraków
III miejsce   Patrycja Niziołek – Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Jasło, Miasto Jasło
-  w kategorii Gimnazjum i Szkoły Średnie :
I miejsce      Karol Barnaś – Zespół Szkół w Łękach Górnych, Gmina Pilzno
II miejsce    Aleksandra Rutana  - Zespół Szkół w Czermnej, Gmina Szerzyny
III miejsce   Eryk Panek – Zespół Szkół w Bączalu Dolnym, Gmina Skołyszyn

 

Nagrody i wyróżnienia ufundowane ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wręczyli przedstawiciele Zarządu Związku, burmistrzowie, wójtowie , przedstawiciele urzędów Gmin oraz przedstawiciele Związku. Wszystkim laureatom pogratulował Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 22 gmin należących do Związku, a jego nadrzędnym celem było zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie gmin należących do Związku, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody a także pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Konkurs fotograficzny był jednym z elementów działań podejmowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców obszaru na którym rozciąga się Związek. Wystawę prac wszystkich nagrodzonych uczniów, w dniu rozdania nagród, można było obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury.

 

• Informacja własna • grudzień 2015 • Galeria zdjęć ...

Konferencja podsumowująca ETAP II

 

3 grudnia 2015 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w Gminie Chorkówka, odbyła się konferencja organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, której celem było podsumowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

 

Wartość Projektu wyniosła ponad 45 mln zł, dofinansowanie Unii Europejskiej – 63 % wydatków kwalifikowanych.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz władz powiatowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prezesi firm realizujących zadania Projektu, przedstawiciele Związku z Przewodniczącym Zarządu Andrzejem Czerneckim, Dyrektor Biura Marią Lignar oraz Pełnomocnikiem do spraw realizacji Projektu Mariuszem Chmielem a także Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, pracownicy merytoryczni Jednostki Realizującej Projekt oraz Gmin uczestniczących w Projekcie. Gminę goszczącą uczestników konferencji reprezentował Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki.

 

Podczas konferencji zaprezentowano zrealizowane w ramach Projektu inwestycje, ich koszty oraz efekty realizacji w poszczególnych gminach biorących udział w Projekcie

 

• Informacja własna • grudzień 2015 • Czytaj więcej ...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Związku

 

23 listopada w Szerzynach odbyła się konferencja zamykająca Projekt „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr POIS 09.03.00-00-417/13. W konferencji podsumowującej Projekt udział wzięli przedstawiciele Zarządu Związku oraz przedstawiciele instytucji i jednostek zaangażowanych w opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wykonawcą planu dla Gmin Związku była Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.


Podsumowywany podczas konferencji Projekt dotyczył działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występowały przekroczenia norm. Na opracowanie PGN Związek uzyskał 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres zadania obejmował w szczególności :
- inwentaryzację źródeł emisji,
- stworzenie bazy danych,
- sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki : Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Miasto Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków ; oraz kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
- opracowanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla 14 gmin Związku.
Działania podjęte w ramach Projektu przyczynią się do wsparcia pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez :
- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej.

  

Posiadanie PGN-u daje możliwość ubiegania się o dotację UE na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

• Informacja własna • grudzień 2015 •

Konkurs fotograficzny Rzeka Wisłoka i jej dopływy” - Lista laureatów

 

NAGRODZENI    UCZNIOWIE:

 

Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI
I miejsce – Karol Kędziora – Szkoła Podstawowa Kąty Gmina Nowy Żmigród
II miejsce – Agnieszka Szalwa – Zespół Szkół Żyraków Gmina Żyraków
III miejsce – Patrycja Niziołek  – Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Jasło Miasto Jasło

 

Wyróżnieni w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI:
Anna Słomska – Szkoła Podstawowa Żurowa Gmina Szerzyny
Milena Czechowicz – Szkoła Podstawowa Cieklin Gmina Dębowiec
Zuzanna Konik – Szkoła Podstawowa Nr 2 Osobnica Gmina Jasło

 

Kategoria gimnazjum i szkoły średnie:
I miejsce – Karol Barnaś – Zespół Szkół Łęki Górne Gmina Pilzno
II miejsce – Aleksandra Rutana – Zespół Szkół Czermna Gmina Szerzyny
III miejsce – Eryk Panek  – Zespół Szkół Miejskich Bączal Dolny Gmina Skołyszyn

 

Pełna lista laureatów i nagrodzonych - cztaj wiecej ...

• Informacja własna • grudzień 2015 •

VI Zgromadzenie Związku   

 30 października 2015r.  w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w którym wzięli udział burmistrzowie i wójtowie z gmin należących do Związku. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Zgromadzenia Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między Zgromadzeniami przedstawił Przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki.

 

 

Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały w sprawach: ustalenia składki członkowskiej na 2016r., zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku, przystąpienia do realizacji  Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”.


 

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” o wartości ok. 55 mln zł, obejmuję : budowę 78 km  kanalizacji, modernizację 5 km kanalizacji, budowę 44 km wodociągu, budowę i modernizację 3 stacji uzdatniania wody, modernizację 9 km wodociągu oraz budowę jednego zbiornika wody.

• Informacja własna • listopad 2015 •

Konkurs fotograficznyRzeka Wisłoka i jej dopływy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”, planowanego do realizacji na terenie szkół  gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w miesiącach październik – grudzień 2015r.
Projekt ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursów fotograficznych w dwóch kategoriach:

 1. konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

 2. konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Temat: zdjęcie zgłoszone do konkursu tematycznie musi być zgodne z celami projektu, powinno uchwycić piękno i atrakcyjność rzeki, prezentować walory przyrody terenu Związku, poruszać tematykę ochrony środowiska, promować wartości proekologiczne.

Zasady uczestnictwa w konkursach:

 • szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 04.11.2015r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 1 najlepszą fotografię w danej kategorii z danej szkoły, po czym przesyłają ją do Związku (w formie papierowej i JPG) w terminie do dnia 27.11.2015r.
  Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką lub jej dopływami, wykonane samodzielnie, które nie było nagradzane w innych konkursach, format zdjęcia 20x30 cm, minimalna wielkość 1 MB

 • technika pracy: fotografia cyfrowa.

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23,
e-mail: biuro@wisloka.pl

 

• Informacja własna • październik 2015 •

Szkolenie z zakresu gospodarowania osadami ściekowymi i wodami opadowym


W siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, odbyło się szkolenie z zakresu gospodarowania osadami ściekowymi i wodami opadowymi, które poprowadził dr Krzysztof Filipek – autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy gmin oraz przedstawiciele zakładów komunalnych z gmin należących do Związku.


Szkolenie obejmowało 2 bloki tematyczne :
- podstawy wyboru optymalnej metody zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalniach w zlewni rzeki Wisłoki, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
- analiza organizacyjna systemu zarządzania wodami opadowymi na obszarze gmin zlewni rzeki Wisłoki, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.


• Informacja własna • październik 2015 •

Szkolenie z zakresu efektywności energetycznej budynkówW siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się szkolenie z zakresu efektywności energetycznej budynków , przeznaczone dla pracowników gmin należących do Związku. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników firmy „Doradztwo Energetyczne Trade Off” – pracowników naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, certyfikowanych audytorów energetycznych.
Tematyka poruszana podczas szkolenia dotyczyła między innymi:

 • głębokiej termomodernizacji budynków,

 • budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego (w szczególności teorii, kryteriów, zasad projektowania oraz zagadnień projektowych związanych z budownictwem pasywnym)

 • zagadnień związanych z nowymi warunkami technicznymi w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz projektowaniem budynków niskoenergetycznych NF 40 i pasywnych NF 15 zgodnie z obowiązującymi wymogami normowymi,

 • badania parametrów energetycznych budynków na etapie budowy, termomodernizacji i eksploatacji,

 • najnowszych technologii wykorzystywanych w termomodernizacji budynków oraz roli nadzoru przy realizacji przedsięwzięć poprawiających wykorzystanie energii w budynkach.


• Informacja własna • październik 2015 •

Nowe perspektywy dla związku

17 września 2015r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyły się spotkania grup roboczych dotyczące planowanych przez gminy zadań, możliwych do realizacji w ramach Związku w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020.


W poszczególnych spotkaniach udział wzięli  pracownicy gmin oraz  koordynatorzy reprezentujący Związek.
Podczas spotkania dotyczącego „inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej” analizowano możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. W oparciu o zadania zgłoszone do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej omawiano zadania planowane w poszczególnych gminach.
Tematyka drugiego spotkania dotyczyła „gospodarki wodno-ściekowej”. Podczas spotkania omawiano możliwości finansowania inwestycji gospodarki wodno-ściekowej w nowej perspektywie finansowej oraz zadania dotyczące poszczególnych gmin.

  

Głównym tematem spotkania grupy roboczej zajmującej się „promocją regionu i turystyki”  były działania planowane w tym zakresie przez poszczególne gminy. Ich planowany zakres, wstępna kwalifikacja do ewentualnego programu finansowania oraz przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej planowanych zadań. Dużo miejsca podczas spotkania poświęcono tematowi ścieżek rowerowych , które mogłyby powstać na terenie gmin należących do Związku


• Informacja własna • wrzesień 2015

V Zgromadzenie Związku

 

3 września 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
W obradach, którym przewodniczyła Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia Burmistrz Kołaczyc udział wzięło 15 wójtów i burmistrzów z gmin należących do Związku. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między Zgromadzeniami. W szczególności przedstawił stan realizacji projektów.

W ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zainstalowano dotychczas 3596 kolektorów słonecznych na domach mieszkańców, 19 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz 2 instalacje fotowoltaiczne. Wydatkowano łącznie 34,7 mln zł. Projekt jest kontynuowany.

Projekt „Program poprawy czystości rzeki Wisłoki – Etap II” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków i jakości ścieków oczyszczonych , a także uporządkowanie gospodarki wodnej i dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o jakości spełniającej wymagane parametry. Łącznie do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 1032 mieszkańców, zaś do nowych sieci wodociągowych – 3395 osób.
W ramach Projektu wybudowanych zostanie 90,2 km wodociągu wraz z 7 hydroforniami i 2 zbiornikami wody oraz 11,6 km kanalizacji sanitarnej wraz z 7 pompowniami ścieków. Zmodernizowanych zostanie 2,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła. Przewidziana została również modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaśle i Jedliczu.

    

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)” dotyczy działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występują przekroczenia norm. Na opracowanie PGN Związek uzyskał 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres opracowania obejmuje w szczególności :
1) inwentaryzację źródeł emisji,
2) stworzenie bazy danych,
3) sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
4) wykonanie założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla 15 gmin Związku.
Realizacja Projektu obejmuje dwa etapy. I etap obejmujący inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, źródeł oraz odbiorców energii elektrycznej i cieplnej został już zakończony. Przedmiotem II etapu jest opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru ZGDW wraz z planami gospodarki niskoemisyjnej indywidualnymi dla każdej gminy. Posiadanie PGNu daje możliwość ubiegania się o dotację UE na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

 

Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały w następujących sprawach :
-  uchwalenia zmian w  budżecie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2015,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku  za I półrocze 2015r.oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- zatwierdzenia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Obrady zakończyły się przedstawieniem najważniejszych zagadnień dotyczących grupy projektów do realizacji z nowej perspektywy finansowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/ Ministry of Infrastructure and Development Departament Programów Pomocowych / Department of Aid Programmes

• Informacja własna • wrzesień 2015 •

Szwajcarski Szlak Rozwoju podkarpackiego

 

Interaktywne pawilony w Sanoku

W niedzielę, 6 września w godzinach od 11.00 do 19.00 na Rynku mieszkańcy ituryści będą mieli okazję odwiedzić pawilony wystawiennicze, prezentujące rozwój województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego z wykorzystaniem funduszy szwajcarskich. W dniu imprezy na zwiedzających czekać będzie wiele atrakcji. Pawilon „Tunel” zabierze zwiedzających w interaktywną podróż dotyczącą rozwoju turystyki. W innych pawilonach będzie można natomiast wcielić się w obserwatora ptaków Karpat, stać się operatorem dźwigu w grze „Azbest precz” czy montować kolektory słoneczne. Nie zabraknie nagród dla najlepszych graczy, zarówno usuwających azbest jak i montujących panele solarne na specjalnej makiecie. Będzie można również przekonać się jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy wspiera rozwój lokalnych produktów i przedsiębiorczości. Przy pawilonach znajdować się będzie wystawa zdjęć prezentująca efekty wybranych projektów.

Polska wykorzystuje szwajcarski potencjał

Cykl wydarzeń „Szwajcarski Szlak Rozwoju” obejmie cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie. Są to obszary, w których na projekty realizowane przy wsparciu z SPPW przeznaczono 43% środków przyznanych Polsce, czyli prawie 200 mln franków szwajcarskich. Po Sanoku, kolejne wydarzenia promocyjne odbędą się w Krośnie (13 września), Nowym Sączu (20 września) i Tarnowie (27 września). Pieniądze z funduszu szwajcarskiego w tych częściach Polski są w szczególności rozdysponowywane na wsparcie rozwoju regionalnego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, infrastruktury, agroturystyki i kultury. Wiele projektów dotyczy również zachowania bioróżnorodności Karpat oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza usuwania azbestu oraz instalowania ekologicznych systemów solarnych. Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom, oprócz bezpośredniego rozwoju lokalnego, zwiększa się jednocześnie atrakcyjność danych województw pod względem turystycznym i inwestycyjnym.

Szwajcarskie wsparcie dla Podkarpacia

Na terenie województwa realizowanych jest 11 dużych projektów i programów. Oznacza to, że w regionie zainwestowano 39,4 mln franków szwajcarskich, czyli 126 mln zł. Dwa projekty dotyczą rozwoju ekonomicznego Karpat: np. rozdysponowano 150 dotacji na założenie własnej firmy czy utworzono Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego. Przeprowadzono szkolenia odpowiednich służb w zakresie reagowania kryzysowego. Policzono i opisano ptaki w polskich Karpatach. Fundacja Karpacka – Polska zadbała o zachowanie przyrodniczych walorów m.in. Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wsparcie otrzymał tradycyjny wypas owiec. Orliki, rysie i jelenie dostały nadajniki GPS, pozwalające śledzić trasy ich wędrówek. Zmodernizowano domy pomocy społecznej i przeszkolono ich personel. W gminach dorzecza Wisłoki zainstalowano ponad 1100 systemów pozyskiwania energii słonecznej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/ Ministry of Infrastructure and Development
Departament Programów Pomocowych / Department of Aid Programmes

www.eog.gov.pl
www.programszwajcarski.gov.pl

• Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju • wrzesień 2015 •

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

 • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza

 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

wiecej ....

• Iinformacja własna • czerwiec 2015 • Czytaj więcej ...

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2015

W poniedziałek 1 czerwca 2015r. odbyła się kolejna edycja „Słonecznych Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. Tym razem miejscem „słonecznych wydarzeń” był stadion sportowym przy
ul. Błonia w Pilźnie oraz Rynek w Pilźnie.

 

To cykliczna akcja edukacyjno – informacyjna, której celem jest propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu, w tym poszanowania energii.
Skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, dębickiego, tarnowskiego, i gorlickiego.

 

• Informacja własna • czerwiec 2015 • Czytaj więcej ...

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Gmina Biecz i miasto Dębica przystępują do Związku

W dniu 27 maja 2015r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się IV posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, któremu przewodniczyła Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc.


W obradach uczestniczyło 11 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,  sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2014r. przedstawił Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu, natomiast skarbnik, Dorota Jeziorowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.
Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle absolutorium z wykonania budżetu Związku za rok 2014 r

.

Podczas posiedzenia Zgromadzenie Związku podjęło również uchwały o przyjęciu gminy Biecz i miasta Dębica w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

• informacja własna • maj 2015 •

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Związku

W dniu 16 kwietnia 2015r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
w Jaśle podpisana została umowa na „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” pomiędzy Zarządem Związku reprezentowanym przez Andrzeja Czerneckiego i Marka Raczkę a Wykonawcą: Pomorską Grupa Konsultingową z Bydgoszczy.

Podpisanie umowyWykonawca został wyłoniony w drodze postepowania przetargowego.
Wartość kontraktu 580 tys. zł
Dofinansowanie na sporządzenie Planu w wysokości 85% Związek pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakres zadania obejmuje w szczególności:
- inwentaryzację źródeł emisji,
- stworzenie bazy danych,
- sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków. oraz kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
- opracowanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla 14 gmin Związku: Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dotyczy działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii,
a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występują przekroczenia norm. Przyczyni się to do wsparcia działań na rzecz pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020 poprzez:
- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej

Związek przystępuje do kolejnego dużego zadania – opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych gmin oraz przygotowania kompleksowego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W nowej perspektywie finansowania są to  fundamentalne dokumenty, posiadanie których warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w tym odnawialnych źródeł energii.

 

 

• Informacja własna • kwiecień 2015 •

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2015

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej

„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

w dniu 1 czerwca 2015 - Rynek w Pilżnie

 

 

Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

Więcej ...

• Informacja własna • kwiecień 2015 • Czytaj więcej ...

I Zgromadzenie Związku

 

W W dniu 17.12.2014 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego,Zastępcy oraz trzech Członków Zarządu Związku, uchwalenie budżetu Związku na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.   

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrana została Małgorzata Salacha.
Zastępcą Przewodniczącej Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Małgorzata Salacha
Przewodniczący Zarządu Związku
Andrzej Czernecki


Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu,

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.
Członkami Zarządu zostali ponadto wybrani:
Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku
Grzegorz Gotfryd , Wójt Gminy Szerzyny
Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec.

Wybrany został skład Komisji Rewizyjnej:
Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna (przewodnicząca Komisji),
Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska,
Jacek Drobot, Zastępca Wójta Gminy Dębica

Następnie Zgromadzenie Związku podjęło uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2015r. oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2018

;

 

• Informacja własna • grudzień 2014 • Czytaj więcej ...

20 LAT Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 14 listopada 2014r. odbyły się uroczystości z okazji 20 lecia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W Parku Miejskim w Jaśle  dokonano symbolicznego zasadzenia drzew, natomiast w Jasielskim Domu Kultury  odbyła się uroczysta konferencja, w której uczestniczyli  przedstawiciele samorządów, instytucji  oraz osoby  które współpracowały ze Związkiem Gmin przy realizacji ambitnych zamierzeń. Okazję do wspomnień „po latach” dała zebranym wystawa obrazująca bogatą historię Związku. A jest o czym rozmawiać. Efektem współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości 340mln zł w tym:
- budowa 700 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa 200 km sieci wodociągowej,
- budowa 10 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 7 oczyszczalni ścieków,
- modernizacja 2 stacji uzdatniania wody,
- instalacja kolektorów słonecznych na 4266 budynkach mieszkalnych i 105 obiektach użyteczności publicznej,
- liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystki i rozwoju winiarstwa.


Realizacja tych projektów przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców.
Za dotychczasowa działalność Związek uhonorowany został prestiżową nagrodą Ministra Środowiska – Lidera Polskiej Ekologii

 

• Informacja własna • listopad 2014 • Czytaj więcej ...

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

 

W dniu 9 czerwca 2014r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XXX posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, któremu przewodniczył Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Nowy Żmigród.


W obradach uczestniczyło 17 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,  sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2013r. przedstawił Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta Jasła, natomiast skarbniczka Związku – Dorota Jeziorowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle absolutorium z wykonania budżetu Związku za rok 2013r

• Iinformacja własna • czerwiec 2014 •

Zapraszamy na

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • maj 2014 •

10 lat w UE.pl - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

Dni Otwarte FE

 

ZAPRASZAMY NA
 RYNEK w JAŚLE
w dniu 9 maja 2014r

w godz. od 10.00 do 14.00

Tu dowiesz się więcej  o zrealizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  inwestycjach, których wykonanie było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Unii Europejskie

           

 

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • kwiecień 2014 •

"Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2014

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

               w dniu 9 maja 2014 r. Rynek w Jaśle

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

            W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

• Czytaj więcej  • informacja własna • kwiecień 2014 •

Posiedzenie Zgromadzenia Związku

 

W dniu 23.10.2013r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku, któremu przewodniczył Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Nowy Żmigród.
W porządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności Zarządu, które przedstawił Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta Jasła. Wskazał również kierunki i możliwości wsparcia działań Związku  w nowej perspektywie finansowania projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Najważniejszym z  warunków, który otwiera możliwość ubiegania się o środki finansowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej będzie posiadanie przez Gminy Planów gospodarki niskoemisyjnej.
Zgromadzenie Związku  wyraziło wolę opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i upoważniło Zarząd do złożenia wniosku o dofinansowanie opracowania tego planu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • informacja własna • październik 2013 •

Szukamy dawcy szpiku - może to właśnie Ty!

Może to Twój szpik uratuje Życie

 • informacja własna • październik 2013 •

"O odpadach pisać wypada"

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji kolejnego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „O odpadach pisać wypada”, planowanego do realizacji na terenie szkół w terminie: październik- grudzień 2013r.


Projekt ten ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji odpadów, ugruntowanie wiedzy nt. odpadów opakowaniowych i możliwości wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko, wskazywanie przykładów działań służących ochronie środowiska, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia, rozwijanie szacunku do przyrody oraz rozwijanie aktywności twórczej.
Projekt obejmuje dwa literackie konkursy ekologiczne:

 1. konkurs poetycki na opracowanie wiersza - skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
 2. konkurs literacki na opracowanie eseju/ tekstu literackiego - skierowany jest do uczniów
  klas I- III gimnazjów.

Dla laureatów konkursów oraz dla szkół przewidziane są nagrody

Czytaj wiecej na stronie PROJEKTY

 • Czytaj więcej .. • informacja własna • październik 2013 •

Szukamy dawcy szpiku - może to właśnie Ty!

 

Kilkanaście dni temu Zbigniew Sanocki Burmistrz Gminy Jedlicze a zarazem Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle dowiedział się, że choruje na ostrą białaczkę szpikową. Teraz leży w szpitalu i walczy z chorobą. Życie może uratować mu przeszczep szpiku.

Dlatego ruszamy z akcją szukania dawcy. Białaczka to podstępna choroba, w każdej chwili może ujawnić się u każdego z nas, niezależnie od wieku, statusu czy płci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Wierzymy, że dzięki naszej akcji uda nam się znaleźć dawcę szpiku dla Zbigniewa oraz dawców dla innych chorych osób.

"Dzień Dawcy Szpiku dla Zbigniewa i innych" Już 2 października br. w Jedliczu w budynku Hali Sportowej na ul. Kościuszki 1, zorganizowany zostanie punkt poboru krwi, gdzie lekarze oraz personel medyczny zbiorą próbki krwi od wszystkich chętnych. Ponadto dawcy mogą codziennie zgłaszać się również w innych punktach:

 • Krosno, Szpital Wojewódzki, ul. Korczyńska 57 tel: 134201050 ( od 7.00 do 12.00)

 • Jasło, Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22, tel: 1344 58468 (od 7.30 do 11.00)

 • 4 października br. w Brzozowie pod hotelem ALTA będzie stał specjalny autobus, gdzie w godz. od 11.00 do 14.00 zbierane będą próbki krwi.

 

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Liczy się każda osoba, która weźmie udział w akcji. Nigdy nie wiadomo, kto okaże się tym, który może uratować komuś życie. Oddanie szpiku dla zdrowego dawcy nie wiąże się praktycznie z żadnym poważniejszym ryzykiem. W przypadku pobrania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej metodą aferezy (obecnie jest to metoda dominująca, 78,5% pobrań w Polsce wśród dawców niespokrewnionych) głównym ryzykiem jest pęknięcie żyły, do której wkłuta jest igła i powstanie siniaka. Bezpośrednio po zabiegu dawca może wrócić do domu i podjąć normalną aktywność.

W przypadku pobierania szpiku z talerza kości biodrowej – metoda stosowana zdecydowanie rzadziej – możliwe powikłania związane są ze znieczuleniem ogólnym i są to najczęściej ból gardła, chrypka, nudności, senność utrzymująca się kilka godzin po zabiegu. Możliwy jest także ból w miejscu pobrania, który utrzymywać się może przez kilka dni – jego nasilenie można porównać do solidnego siniaka. Po pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej dawca zostaje w szpitalu do następnego dnia po zabiegu. Całkowita regeneracja szpiku dawcy następuje zwykle po 3-4 tygodniach. W tym czasie dawca ma nieco obniżoną odporność na zakażenia (tzn. wzrasta ryzyko złapania kataru lub grypy od osoby chorej) oraz nieznacznie zmniejszoną wydolność fizyczną (tzn. jeśli ktoś wcześniej bez problemu wchodził na czwarte piętro, to po pobraniu przez kilka dni może być nieco zasapany już na piętrze trzecim).

Prawdopodobieństwo zastania faktycznym dawcą jest niewielkie. Jak pokazują statystyki, 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. Na zostanie dawcą wcześniej niż w przeciągu 10 lat, wyższe szanse mają osoby młode. 1% z nich zostaje faktycznym dawcą w ciągu pierwszego roku od rejestracji. Dla ciebie to tylko chwila dla chorego całe życie. 12 ml twojej krwi może odmienić ludzki los.

Szpik zostaje pobrany od Ciebie dopiero wtedy, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje szpiku takiego jak Twój!!

Zapraszamy osoby, które jeszcze nie zarejestrowały się jako dawcy.

 • Czytaj więcej .. • informacja własna • wrzesień 2013 •

Europejskie Słoneczne Dni- 2013

 

W piątek 10 maja 2013 r. odbyła się kolejna edycja Słonecznych Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Impreza odbywa się w ramach europejskiego projektu "Słoneczne Dni”, jest to kampania realizowana w 19 krajach europejskich. Tym razem impreza odbyła się na stadionie sportowym przy ulicy Śniadeckich w Jaśle oraz na terenie Ogródka Jordanowskiego w Jaśle. Akcja skierowana do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 20 gmin należących do Związku, ma na celu ochronę środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Wiecej na http://www.solary.wisloka.pl/index.php/pl/aktualnosci/58-sloneczne-dni-ze-zwiazkiem-gmin-dorzecza-wisloki-2013

 

 • Czytaj więcej .. • informacja własna • maj 2013 •

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału
w akcji edukacyjno – informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” organizowanej w ramach „Europejskich Słonecznych Dni”

w dniu 10 maja 2013 r
.

Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Wydarzenia odbywać się będą w dniach 1 – 19 maja 2013 roku na terenie całej Polski i całej Europy.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków, obejmującą: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych, a także artystów teatru ulicznego.

 • Czytaj więcej .. • informacja własna • 29 marca 2013 •

Międzynarodowa konferencja energetyczna Global Energy Basel

W dniach 22-23 stycznia br. w Bazylei (Szwajcarja)  odbyła się międzynarodowa konferencja energetyczna. Wśród 300 uczestników ze wszystkich kontynentów znaleźli się przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle Na zaproszenie Ambasady Szwajcarii w  szczycie poświęconym perspektywje  rozwoju energii ze źródeł odnawialnych wzięli udział Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki oraz  Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Sanocki Burmistrz Jedlicza.

 • Czytaj więcej .. • informacja własna • 1 lutego 2013 •

Akcja Edukacyjna: "Szukamy rady na nasze odpady"

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji programu z zakresu edukacji ekologicznej pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”, planowanego do realizacji na terenie szkół w miesiącach wrzesień - październik 2012r., współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Projekt składa się z dwóch konkursów plastycznych: ....................

 • Czytaj więcej ... • informacja własna • 13 września 2012 •

Informacja o szkoleniach Mieszkańców - projekt solarny


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że rozpoczęły się spotkania szkoleniowe z Mieszkańcami z udziałem ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli Związku oraz Gmin, podczas których omawiane są w szczególności aspekty techniczne, energetyczne, ekonomiczne i formalne Projektu.

Terminarz i lokalizacja szkoleń w załączeniu

 • Czytaj więcej ... • informacja własna • 10 lipca 2012 •

Informacja o podpisaniu umowy - projekt solarny


Ładowanie pliku ...


 •  Informacja własna • 4 czerwca 2012 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2012Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to kolejne, zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej realizowanej przez Związek.
Kilkuset uczniów z blisko 60 szkół z województwa podkarpackiego i małopolskiego uczestniczyło na Jasielskim Rynku w kampanii edukacyjno – informacyjnej, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Akcja edukacyjna skierowana była do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 20 gmin należących do Związku.
Zadbaliśmy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Najzdolniejsi uczniowie starszych klas szkół podstawowych dali popis swoim umiejętnościom artystycznym poprzez wykonane prace plastyczne związane z energetyką odnawialną, natomiast maluchy z przedszkoli wykazały się doskonałą wiedzą o możliwościach jakie daje energia słoneczna wykonując rysunki kredą na płycie Rynku

 

 

 • Czytaj więcej ... • informacja własna • 28 maja 2012 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza
do udziału w akcji edukacyjno – informacyjnej
Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki
organizowanej w ramach „Europejskich Słonecznych Dni”

w dniu 11 maja 2012 r
.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowaną w 19 krajach europejskich, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle we wszystkich 19 krajach w dniach 1-13 maja. W Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni w 2012 r. odbędą się po raz drugi. Nad tegoroczną kampanią Patronat Honorowy objął: Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Ambasador Danii w Polsce.

W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków,
obejmującą: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych, a także artystów Teatru Ulicznego Wagabunda z Krakowa.

 • Czytaj więcej ... • informacja własna • 30 marca 2012 •

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu "Jak pomagać środowisku na co dzień"

Łącznie wpłynęło 529 prac z 99 szkół

 

NAGRODZENI UCZNIOWIE

Kategoria "0" – 10 najlepszych prac


1. Lea Kicilińska – Przedszkole nr 3 – Miasto Jasło
2. Wiktoria Świątek – Szkoła Podstawowa Stobierna – gmina Dębica
3. Dorota Bania – Zespół Szkół Chorkówka – gmina Chorkówka
4. Jakub Pelczarski – Przedszkole Zręcin– gmina Chorkówka
5. Kamila Zając - Przedszkole Zręcin– gmina Chorkówka
6. Katarzyna Lach – Przedszkole Kołaczyce – gmina Kołaczyce
7. Martyna Sokołowska - Przedszkole Kołaczyce - gmina Kołaczyce
8. Julia Gogola – Przedszkole Ołpiny – gmina Szerzyny
9. Karolina Słomska - Przedszkole Ołpiny– gmina Szerzyny
10. Julia Warchoła – Przedszkole nr 2 – Miasto Jasło

 • Czytaj więcej ... • informacja własna • 8 grudnia 2011 •

Związek Gmin Dorzecza Wisloki
Liderem Polskiej Ekologii

(z materiału Biura Prasowego Ministerstwa Środowiska)

Znamy nowych „Liderów Polskiej Ekologii” - statuetki i możliwość korzystania z tytułu lidera otrzymało 15 nowych podmiotów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wręczył je Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody
i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej Konkursu. Uroczystość odbyła się 15 listopada br. w Warszawie.
Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Środowiska jest uhonorowaniem wszystkich,
którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia mieszkańców, których działania mają wymierny efekt zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Laureaci i uczestnicy konkursu postrzegają ochronę środowiska, jako atut konkurencyjności i ważny element rynku.
Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Ta przyznawana od 1996 roku nagroda stała się ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych, a także zachętą dla kolejnych firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i do ochrony przyrody.
W tegorocznej edycji (objętego honorowym patronatem Prezydenta RP) konkursu wzięło udział 80 jednostek. O nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 23 przedsięwzięcia, 15 z nich to zdobywcy tegorocznych statuetek i tytułów „Lider Polskiej Ekologii 2011”. Nagrody przyznano 8 przedstawicielom przedsiębiorstw, 5 jednostkom samorządu terytorialnego oraz 2 przedstawicielom ekologicznych organizacji pozarządowych.

- „Uczestnikom Konkursu ubiegającym się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko. Mimo to wybór tych najlepszych, wybór Liderów nie był sprawą prostą, bo każde zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie zasługuje na uznanie” – przyznał Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Rady Programowej Konkursu.


Z uzasadnienia przyznania tytułu:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle od blisko piętnastu lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Wykonuje przedsięwzięcia finansowane z funduszy Unii Europejskiej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystania źródeł energii odnawialnej, edukacji ekologicznej oraz turystyki.
Realizacja Programu Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, jednego z największych projektów grupowych w Polsce, przyniosła efekt w postaci uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej w szesnastu gminach województw małopolskiego i podkarpackiego. Na obszarze około dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych, trudnym pod względem ukształtowania powierzchni, przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Kluczem do sukcesu była solidarna współpraca wszystkich samorządów oraz sprawna i profesjonalna realizacja projektu. Bardzo dobra organizacja działań pozwoliła w przeciągu trzech lat wybudować 600 km sieci kanalizacji sanitarnej, 90 km sieci wodociągowej, dziesięć nowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zmodernizować cztery oczyszczalnie i dwie stacje uzdatniania wody. Nowoczesna infrastruktura gospodarki wodno-ściekowej, zlewniowy system zarządzania wodami Wisłoki, likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczanych ścieków spowodowały skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Wpłynęły także na poprawę walorów rekreacyjnych oraz stanu środowiska terenów położonych w dorzeczu rzeki Wisłoki. Dostęp do kanalizacji sanitarnej, likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych, udostępnienie nowych odcinków sieci wodociągowej
i lepsze parametry jakościowe wody do picia w znacznym stopniu poprawiły warunki życia mieszkańców regionu.

 • Czytaj więcej ...materiał prasowyz wystąpienia Ministra Ochrony Środowiska

Podpisanie umowy
Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II

W dniu 27.10.2011r. w siedzibie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu  „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM,  priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Instytucję Wdrażającą reprezentował Jan Tomaka Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie natomiast Beneficjenta, Andrzej Czernecki Burmistrz Miasta Jasła, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Zbigniew Sanocki Burmistrz Gminy Jedlicze, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle.
Zakresem terytorialnym Projekt obejmuje 5 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadania inwestycyjne realizowane będą na terenach gmin: Dębica, Miasto Jasło (MPGK Sp. z o.o w Jaśle), Pilzno,  Sękowa, Żyraków.
Zakres rzeczowy Projektu to:
budowa 90 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni oraz 2 zbiorników wody
budowa 12 km kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków oraz modernizacja 2 km kanalizacji  sanitarnej
modernizacja i rozbudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków w Jaśle i w Woli Żyrakowskiej

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 54,8 mln zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 32,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności –  27,9 mln zł

           

Głównymi celami Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, jest likwidacja lub znaczne ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu, wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania, poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia, podniesienie warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.

Kolektory słoneczne dla mieszkanców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek ubiega się o dofinansowanie z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy dla Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61% kwoty brutto. Po długich i skomplikowanych procedurach, strona szwajcarska dnia 25 lipca 2011 r. podjęła decyzję o zaakceptowaniu tzw. Zarysu Projektu i przyznała Związkowi pomoc finansową na przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym studium wykonalności. Planowany termin wykonania niezbędnej dokumentacji – grudzień 2011 r., po jej akceptacji będzie podpisana umowa o dofinansowanie. Faza wykonawcza Projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2015.

Solary ...

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki tworzy 20 gmin z terenu zlewni rzeki Wisłoki, są to Miasto Jasło – siedziba Związku oraz Gminy: Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków. Celem Związku są działania na rzecz ochrony środowiska, czemu służą liczne projekty realizowane od przeszło dziesięciu lat, w tym zakończony ostatnio Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki o wartości 48 mln EUR z 84 % dotacją Unii Europejskiej.
Obecnie Związek ubiega się o dofinansowanie z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy dla Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 

 • 2011Czytaj więcej ...  •

Absolutorium dla władz związku ...

 

W dniu 14.06.2011 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Zgromadzenie Związku zatwierdziło sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2010 oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu Związku.

 

Dyrektor Biura Związku – Maria Lignar przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku za rok budżetowy 2010. Działalność Związku obejmowała w szczególności:

 • bieżące monitorowanie Projektu Funduszu Spójności pn.: "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" Nr 2005/PL/16/C/PE/007, w ramach którego wybudowano 10 oczyszczalni ścieków, 600 km kanalizacji, 89 km wodociągu oraz zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków oraz 2 stacje uzdatniania wody. Wartość projektu – 48 mln euro z czego 84% stanowiło dofinansowanie Funduszu Spójności

 • przygotowanie Projektu "Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II " o wartości ok. 44 mln zł, z czego 62,71% stanowić ma dofinansowanie Funduszu Spójności

 • przygotowanie Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki". Jego wartość to ok. 29 mln franków szwajcarskich z czego 75% stanowić ma wsparcie udzielone przez Szwajcarię poprzez dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

 • realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki", współfinansowana z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości ok. 47 tys. zł realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Kampania trwała od października 2008r. do grudnia 2010r. W projekcie udział wzięło 83 uczniów tzw. "doradców domowych". Projekt polegał na odwiedzeniu i informowaniu mieszkańców 20 gmin Związku na temat postępowania z odpadami, zachęcaniu do segregacji odpadów i innych zachowań związanych z ochroną środowiska.

 

 • 2011 • Informacja własna  •

Swajcarsko-polskie robocze spotkanie

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce w osobach: Heinz Kaufmann - Dyrektor Biura , Sylwia Słomiak - National Programme Officer, Adolf Mirowski - ekspert Biura, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz burmistrzowie i wójtowie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie zakresu projektu, w tym zagadnień związanych z finansowaniem, zarządzaniem i jego realizacją. Związek zaprezentował się jako profesjonalnie zorganizowana jednostka przygotowana do realizacji tak dużego projektu. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia Związku w realizacji przedsięwzięć ekologicznych w tym projektu Funduszu Spójności „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” w ramach którego wybudowano: 10 oczyszczalni ścieków, 600 km kanalizacji, 90 km wodociągu oraz zmodernizowano 4 oczyszczalnie i 2 stacje uzdatniania wody.
W merytorycznej dyskusji omówione zostały szczegółowe aspekty zawarte w propozycji projektu po czym przeprowadzona została wizytacja w terenie ....

• 2011 •  Czytaj więcej ...

Międzynarodowa konferencja naukowa

PSWZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki i Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle mają zaszczyt zaprosić na: I Międzynarodową Konferencję Naukową „Działania kształtujące czystość zlewni rzek polskich” pod patronatem Ministra Rozwoju RegionalnegoCelem konferencji jest w szczególności prezentacja współczesnych problemów w zakresie ochrony wód, dyskusja nad zadaniami wynikającymi z Narodowego Planu Rozwoju, Polityki Ekologicznej RP, Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz przedstawienie działań na rzecz poprawy czystości zlewni rzek polskich z udziałem samorządów lokalnych.

• 2010 • Czytaj więcej...

ABECADŁO śmieciadło

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w Projekcie „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, realizowanym przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa. Projekt realizowany jest na terenie 10 Związków Gmin i 2 Centrów Edukacji Ekologicznej w całej Polsce. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedszkolnych i klas I-III, a jego celem jest propagowanie proekologicznych zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. Projekt opiera się na elementarzu ekologicznym „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”, gdzie każdej literce towarzyszy kolorowy rysunek i krótki, łatwy do zapamiętania wierszyk opisujący problem ekologiczny. Wdrażanie projektu poprzedziły warsztaty, w których uczestniczyło 40 nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego ze szkół z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Podczas warsztatów omawiane były zagadnienia dotyczące: segregacji odpadów, recyklingu, kompostowania bioodpadów, zbiórki odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych, problem spalania odpadów. Aktualnie w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie, program ten kontynuowany jest poprzez realizację zajęć „odpadowych” z wykorzystaniem książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. Jesteśmy przekonani, że edukacja najmłodszych dzieci wpłynie również na zmianę nawyków ich rodziców i przyczyni się do wspólnej ochrony naszych rzek i lasów.

• 2010 • Informacja własna •

Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki

 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wspólnie z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął realizację projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki”. Akcja informacyjna obejmuje odwiedziny mieszkańców 20 gmin Związku przez grupę ok. 80 tzw. „doradców domowych” tj. młodzież szkół średnich i gimnazjów przeszkoloną w zakresie ochrony środowiska i komunikowania. „Doradcy”, posiadający specjalne identyfikatory, ubrani w koszulki i czapki z logo Związku wyruszają w teren z listem od burmistrza (wójta) informującym o podjętej akcji i o zasadach zbiórki odpadów w gminach, ulotkami oraz ze specjalnie skonstruowanymi ankietami.Podczas rozmów „doradcy” informują jak ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, jak je kompostować i segregować oraz jak chronić środowisko. Zamierzonym efektem akcji jest ograniczenie ilości odpadów nie segregowanych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin Związku.
Projekt realizowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy współpracy z gminami Związku tj.: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło.

• 2009 • Czytaj więcej... • 

Projekt edukacyjny EAE

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin (OSKZG), wpisanego do KRS - Rejestru Stowarzyszeń dnia 14 września 2004 r (KRS: 0000217271). Stowarzyszenie współpracuje już z ponad 40 Związkami z terenu całej Polski, które swoim zasięgiem obsługi obejmują ponad 300 polskich gmin i ponad 5 400 000 mieszkańców. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej przez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, w szczególności:

 • stworzenie krajowej reprezentacji związków wobec polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych,

 • tworzenie profesjonalnych struktur organizacyjnych, prawnych, technicznych, technologicznych, i finansowo-księgowych dla swoich członków,

 • -wspieranie i koordynacja działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego,

 • -koordynacja wspólnych działań mających na celu wdrażanie i realizację polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 •  2009 • Cytaj więcej... •