Akcja edukacyjna "Ochrona zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki z dopływami"


Wspólnie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytut Nauk o Środowisku oraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w projekcie „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”, współfinasowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród wybranych społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych.
W ramach Projektu zostały przeprowadzone:  
- szkolenia, których tematyka dotyczyła m. in. dynamiki naturalnej rzeki, powodzi i suszy, elektrowni wodnych, renaturyzacji rzek, zagrożeń dla ekosysytemu oraz zadań i sposobu pracy doradcy domowego dla 66 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli z terenu gmin Związku,
- akcja „doradcy domowi” angażująca uczniów szkół podstawowych i gimnazjów polegająca na odwiedzinach mieszkańców i przekazywaniu informacji nt. Projektu.
Na bieżąco rozpowszechniany jest bezpłatny biuletyn informacyjny, prowadzony jest konkurs wiedzy na facebook, kampania internetowa oraz emitowany jest spotu reklamowy w regionalnych stacjach radiowych.


Następnie zostaną przeprowadzone:

- spotkania dyskusyjne z przyrodnikami dla mieszkańców,
- stoisko edukacyjne na festynach gminnych,

- wydanie edukacyjnego pakietu multimedialnego,

- wydanie poradnika dla nauczycieli.

 

Projekt będzie realizowany do 2019 r.

W chwili obecnej rozstrzygnięty został konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na opracowanie plakatu zachęcającego do ochrony przyrody rzek karpackich. Wpłynęło 235 prac nadesłanych z 7 obszarów objętych projektem.
Wykaz laureatów konkursu z obszaru Wisłoka z dopływami:
I grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
Nagrody główne:
Julia Janik z gminy Kołaczyce
Aleksandra Paradysz z gminy Jedlicze
Karolina Wygonik z gminy Osiek Jasielski

Wyróżnienia:
Oliwia Przebięda z gminy Brzostek
Aleksandra Mastaj z gminy Nowy Żmigród
Mateusz Nowak z gminy Brzostek
Emilia Zdziarska z gminy Brzostek
Emilia Gumienna z gminy Osiek Jasielski
Seweryn Bonarek z gminy Brzostek
Karol Wolski z gminy Osiek Jasielski
Julia Gabryś z gminy Kołaczyce
Jakub Ornalik z gminy Krempna
Amelia Bielańska z gminy Tarnowiec
Benita Konopka z gminy Dębowiec (SP w Foluszu)
Emilia Trębacz z gminy Biecz
Anna Jędrzejczyk z gminy Brzostek
Łukasz Gawlik z gminy Uście Gorlickie

II grupa – uczniowie klas 7 szkół podstawowych, 2 i 3 gimnazjum
Nagrody główne:
Zuzanna Mazur z gminy Jasło
Sandra Gozdecka z gminy Jasło
Julia Zdziarska z gminy Brzostek

Wyróżnienia:
Karolina Bułka z gminy Nowy Żmigród
Paulina Wojnarowska z gminy Pilzno
Daria Toropiła z gminy Osiek Jasielski
Weronika Gradowicz z gminy Tarnowiec
Wiktoria Mastaj z gminy Osiek Jasielski
Magdalena Budziak z gminy Dębowiec
Aleksandra Noga z gminy Pilzno
Klaudia Długosz z gminy Dębowiec
Katarzyna Serwońska z gminy Biecz
Julia Szarek z gminy Brzostek
Bartosz Witusik z gminy Osiek Jasielski
Jessika Pieknik z gminy Tarnowiec
Karolina Żygłowicz z gminy Kołaczyce
Mateusz Kluzowicz z gminy Kołaczyce
Anna Pawlak z gminy Osiek Jasielski
Konrad Jasionowicz z gminy Osiek Jasielski
Maria Passowicz z gminy Kołaczyce
Magdalena Komisarz z gminy Kołaczyce

 

Magdalena Norberciak
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

2018 • Informacja własna