Dofinansowanie fotowoltaiki z Programu „Mój Prąd"

Zdjęcie fotowoltaiki na zewnątrzZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle wraz z Gminami: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz Miasto Jasło włącza się do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Mój Prąd”.
Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.
W ramach proponowanych działań oferujemy Państwu m.in. weryfikację i wybór najkorzystniejszej oferty wykonania instalacji fotowoltaicznej, która zapewni wysokiej jakości urządzenia oraz długą gwarancję, określenie warunków umowy Mieszkańca z Wykonawcą, zabezpieczającej interes Mieszkańca, a następnie pomoc w przygotowaniu i złożeniu kompletnych wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami celem uzyskania refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aby wziąć udział w Programie należy złożyć w Urzędzie Gminy Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa wraz z ankietą w terminie od 16.07.2020 r. do 05.08.2020 r.

 

Kolejność zgłoszeń ma bezpośredni wpływ na kolejność realizacji instalacji oraz możliwość otrzymania dofinansowania.

 

Dokładne informacje o Programie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronach Gmin.

Materiały do pobrania:

Gmina

Adres do strony

Biecz

http://www.biecz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=7&artykul=8482&akcja=artykul

Brzostek

https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=337&strona=1#strona

Brzyska

https://www.brzyska.pl/index.php/aktualnoci8/2643-czyste-powietrze-lipiec

Chorkówka

http://chorkowka.pl/index.php/2020/07/16/dofinansowanie-fotowoltaiki-z-programu-moj-prad/

Dębowiec

http://www.debowiec.pl/dofinansowanie-w-ramach-programu-moj-prad/

Miasto Jasło

https://um.jaslo.pl/pl/miasto-jaslo-wlacza-sie-poprzez-zwiazek-gmin-dorzecza-wisloki-w-jasle-do-aktywnego-wsparcia-mieszkancow-w-realizacji-instalacji-fotowoltaicznych/

Jasło

https://www.gminajaslo.pl/aktualnosci/359-projekt-moj-prad.html

Jedlicze

http://www.jedlicze.pl/node/10159

Jodłowa

https://www.jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/2933-dofinansowanie-do-instalacji-fotowoltaicznych

Kołaczyce

http://www.kolaczyce.pl/news,1231,program-moj-prad.html

Krempna

 http://www.krempna.pl/news,743,program-moj-prad-informacja-gminy-krempna-i-zwiazku-gmin-dorzecza-wisloki.html

Osiek Jasielski

https://www.osiekjasielski.pl/795-dofinansowanie-w-ramach-programu-moj-prad

Sękowa

http://www.sekowa.pl/strefa_mieszkanca/moj-prad/

Skołyszyn

https://www.skolyszyn.pl/index.php/gmina/110-aktualnosci/450-dofinansowanie-fotowoltaiki-z-programu-moj-prad

Szerzyny

http://szerzyny.pl/dofinansowanie-fotowoltaiki-z-programu-moj-prad-ze-zwiazkiem-gmin-dorzecza-wisloki/

Tarnowiec

http://tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci2/2621-dofinansowanie-fotowoltaiki-z-programu-moj-prad

Żyraków

http://bip.zyrakow.pl/index.php?c=article&id=768

 

 

• Iinformacja własna • Lipiec 2020 •