Wydarzenie w Jasielskim Domu Kultury

6 grudnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury odbył się koncert „Młodzi utalentowani – w wykonaniu muzyków ze Snovskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy i artystów z Jasielskiego Domu Kultury”, który uświetnił uroczystości wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” oraz podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a Gromadami z Obwodu Czernihowskiego z Ukrainy.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, wśród nich Senator Alicja Zając i Poseł Maria Kurowska, które w swoich wystąpieniach podkreśliły znaczenia integracji polsko – ukraińskiej. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek oraz historię współpracy Gmin Związku z Gromadami Obwodu Czernihowskiego i innymi samorządami z Ukrainy.

Następnie odbył się wyjątkowy koncert młodzieży z Muzycznej Szkoły ze Snovska, który zachwycił licznie przybyłych gości bogatym repertuarem narodowych pieśni ukraińskich oraz utworów muzyki klasycznej. Podobnie jak występy młodzieży z Ukrainy, tak również występy artystów z Jasielskiego Domu Kultury, którzy zaprezentowali repertuar polskich piosenek cieszyły się dużym aplauzem ze strony publiczności. Wydarzenie prowadził Wojciech Piękoś, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Jasło wraz ze Svitlaną Kuzmienko,  nauczycielem – seniorem grupy muzycznej.
Bardzo ważnym momentem uroczystości było podpisanie umów partnerskich, łączących samorządy więzami współpracy, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz łączących obie strony przyjaźnią polsko-ukraińską. Umowy zawarli między sobą Gmina Brzostek – Gromada Plysky reprezentowanych ze strony Gminy Brzostek przez Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa a ze strony Gromady Plysky przez Wójta Wsi Marynę Virko oraz sekretarza Rady Wiejskiej Plysky Ludmyle Illiashenko, Gmina Pilzno – Gromada Sosnytsia reprezentowanych ze strony Gminy Pilzno przez Burmistrza Ewę Gołębiowską i przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Ziaję, a ze strony Gromady Sosnytsia przez Burmistrza Miasta Andieja Portnyi i radnego Miasta Andrija Tkacha , Gmina Żyraków – Gromada Mena reprezentowanych ze strony Gminy Żyraków przez Wójta Marka Rączkę i przewodniczącą Rady Gminy Marię Bodzioch, a ze strony Gromady Mena przez Przewodniczącego Rady Miasta Mena Yuria Stalnychenko i członka Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Serhia Skorokholda.

     
 

Po wysłuchaniu pięknych występów i podpisaniu umów partnerskich przyszedł czas na uroczyste wręczenie nagród finalistom i laureatom konkursu fotograficznego „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej. Komisja w składzie: Grzegorz Zarzyka fotograf, przewodniczący oraz Maria Lignar Dyrektor Biura Związku oraz Angelika Halibożek, wyłoniła zwycięzców, spośród 116 autorów prac, które wpłynęły z 64 szkół oraz osób dorosłych. W holu można było podziwiać wystawę nagrodzonych fotografii.


W kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych finalistami zostali:
I miejsce Sonia Nowak, Szkoła Podstawowa w Dębowcu, II miejsce Natalia Kopeć, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, III miejsce Jakub Szacik, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Wyróżnienie Jakub Wszołek, Szkoła Podstawowa w Wiewiórce.
W kategorii osób dorosłych finalistami zostali:
I miejsce Wiesław Telega, Gmina Jasło; II miejsce Piotr Kawalec, Gmina Brzostek; III miejsce Maria Bujak, Gmina Jedlicze; Wyróżnienie Mirosław Bujdasz, Gmina Dębowiec.
Łącznie nagrodzono 41 uczniów w kategorii szkół oraz 4 osoby w kategorii dorosłych.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, w tym przedstawiciele organów samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, dyrektorzy instytucji, szkół, nauczyciele oraz młodzież szkolna. Uroczystości te zorganizowane zostały przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki we współpracy z Jasielskim Domem Kultury.

2019 • Informacja własna •

Finał konkursu

W konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” uczestnicy chętni do wzięcia udziału mogli startować w dwóch kategoriach:
1) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
2) dorośli.
Celem konkursu było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki  i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, przyczynienie się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacja walorów turystycznych dorzecza Wisłoki oraz popularyzacja wiedzy o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


W kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” 64 szkoły z 20 gmin nadesłały fotografie konkursowe od 116 uczniów.
W kategorii „osoby dorosłe”  17 osób z 11 gmin nadesłały fotografie konkursowe.

29 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs. Komisja Konkursowa w składzie:
Grzegorz Zarzyka – Fotograf,
Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Angelika Halibożek – Pracownik Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
wyłoniła  finalistów I, II i III miejsca oraz przyznała dodatkowe wyróżnienia – jedno w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” oraz jedno w kategorii „osoby dorosłe”. Ponadto, na szczeblach gminnych w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” wybrano łącznie 37 laureatów, którzy również otrzymają nagrody.

 

KATEGORIA OSOBY DOROSŁE
Finaliści w kategorii „osób dorosłych”
I miejsce Wiesław Telega, Gmina Jasło
II miejsce Piotr Kawalec, Gmina Brzostek
III miejsce Maria Bujak, Gmina Jedlicze
Wyróżnienie Mirosław Bujdasz, Gmina Dębowiec

I Miejsce

II miejsce

1 miejsce

III Miejsce

Wyróżnienie

3 miejsce Wyróżnienie

 

 

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE
Finaliści w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe”
I miejsce Sonia Nowak, Zespół Szkół w Dębowcu, Gmina Dębowiec
II miejsce Natalia Kopeć, Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle, Miasto Jasło
III miejsce Jakub Szacik, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Gmina Żyraków
Wyróżnienie Emilia Balcerzak, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka

I Miejsce

II miejsce

1 miejsce 2 miejsce

III Miejsce

Wyróżnienie

3 miejsce Wyróżnienie

 

Laureaci na szczeblach gminnych (zgodnie z Regulaminem):
Gmina Biecz
Emilia Trębacz - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach
Milena Kalisz - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy

Gmina Brzostek
Krzysztof Przewoźnik  - Szkoła Podstawowa w Brzostku
Adrian Jędrzejczyk - Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Brzostku

Gmina Brzyska
Wiktoria Cyrek - Zespół Szkolno – Przedszkolnej w Wróblowej
Kamil Pacana - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach

Gmina Chorkówka
Szymon Gromek - Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Gmina Czarna
Emilia Kizior  - Szkoła Podstawowa w Grabinach
Paweł Olsza - Szkoła Podstawowa w Grabinach

Gmina Dębowiec
Bartosz Brej - Szkoła Podstawowa w Cieklinie
Magdalena Michnal – Zespół Szkół w Dębowcu (wyróżnienie dodatkowe)

Gmina Dębica
Kaja Staszkiewicz - Szkoła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu
Malwina Strzałka  - Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Miasto Dębica
Jagoda Jamróz - Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy
Wiktoria Bednarz  - II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
Gmina Jasło
Julia Pyznar  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy
Gabriela Czarnecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy

Miasto Jasło
Maria Passowicz - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Gmina Jedlicze
Karolina Turek - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
Magdalena Rej - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu

Gmina Jodłowa
Martyna Michalik - Szkoła Podstawowa w Dębowej

Gmina Kołaczyce
Gabriela Dunaj  - Społeczna Szkoła Podstawowa w Sieklówce
Milena Skurska - Zespół Szkół Społecznych w Lublicy

Gmina Krempna
Joanna Leputa - Szkoła Podstawowa w Krempnej
Grzegorz Liszka - Szkoła Podstawowa w Krempnej

Gmina Nowy Żmigród
Natalia Ryba - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie
Tymoteusz Gołębiowski – Bugno  - Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
Kinga Kostrząb – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie (wyróżnienie dodatkowe)

Gmina Osiek Jasielski
Magdalena Brniak - Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej
Julia Mastaj - Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Gmina Sękowa
Nadia Tenerowicz - Szkoła Podstawowa w Sękowej

Gmina Skołyszyn
Anastasia Witalis - Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym
Oliwia Gunia  - Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym

Gmina Szerzyny
Angelika Kosowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Swoszowej
Faustyna Marcinek - Szkoła Podstawowa w Czermnej

Gmina Żyraków
Adrian Podobiński - Szkoła Podstawowa w Zasowie
Jakub Wszołek – Szkoła Podstawowa w Wiewiórce (wyróżnienie dodatkowe)

 

Finalistom oraz Laureatom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy wraz z Opiekunami na uroczyste wręczenie nagród z udziałem Burmistrzów i Wójtów, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2019r. o godzinie 10:00 w Jasielskim Domu Kultury (ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło).

2019 • Informacja własna •

Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

 

Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:

1. Uczniowie

szkół podstawowych klasy IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych;

Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.10.2019r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.

 

 

2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,

Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3


 

2019 • Informacja własna •