Konkurs fotograficznyRzeka Wisłoka i jej dopływy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”, planowanego do realizacji na terenie szkół  gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w miesiącach październik – grudzień 2015r.
Projekt ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursów fotograficznych w dwóch kategoriach:

  1. konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

  2. konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Temat: zdjęcie zgłoszone do konkursu tematycznie musi być zgodne z celami projektu, powinno uchwycić piękno i atrakcyjność rzeki, prezentować walory przyrody terenu Związku, poruszać tematykę ochrony środowiska, promować wartości proekologiczne.

Zasady uczestnictwa w konkursach:

  • szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 04.11.2015r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 1 najlepszą fotografię w danej kategorii z danej szkoły, po czym przesyłają ją do Związku (w formie papierowej i JPG) w terminie do dnia 27.11.2015r.
    Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką lub jej dopływami, wykonane samodzielnie, które nie było nagradzane w innych konkursach, format zdjęcia 20x30 cm, minimalna wielkość 1 MB

  • technika pracy: fotografia cyfrowa.

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23,
e-mail: biuro@wisloka.pl

 

• Iinformacja własna • październik 2015 •