Środowiskowy Oskar

16 października 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu, przy okazji trwającego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment  i Targów Ochrony Środowiska  POL-EKO-System, zostały wręczone prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zwane „środowiskowymi Oskarami”.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna w uznaniu za zrealizowany projekt solarny. W ramach projektu o wartości 94 mln zł, z udziałem funduszy szwajcarskich, wykonano 8250 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców oraz 103 instalacje kolektorów słonecznych  i  49 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.
W imieniu Związku laury odebrali Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku oraz Maria Lignar dyrektor Biura Związku, kierownik projektu.
Szczególne gratulacje dla  Związku przekazał  przewodniczący Kapituły Konkursu prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej  oraz Georges Kremlis  szef oddziału  Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.
Ta nagroda jest dla wszystkich osób i instytucji po stronie polskiej i szwajcarskiej, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, a w szczególności dla   gmin skupionych w Związku – to dzięki ich solidarnej współpracy możliwa była realizacja tak ambitnego przedsięwzięcia.

M.Lignar, ZGDW

2017 • Informacja własna •