Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Liderem Polskiej Ekologii

          
(z materiału Biura Prasowego Ministerstwa Środowiska)

Znamy nowych „Liderów Polskiej Ekologii” - statuetki i możliwość korzystania z tytułu lidera otrzymało 15 nowych podmiotów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wręczył je Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody
i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej Konkursu. Uroczystość odbyła się 15 listopada br. w Warszawie.
Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Środowiska jest uhonorowaniem wszystkich,
którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia mieszkańców, których działania mają wymierny efekt zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Laureaci i uczestnicy konkursu postrzegają ochronę środowiska, jako atut konkurencyjności i ważny element rynku.
Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Ta przyznawana od 1996 roku nagroda stała się ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych, a także zachętą dla kolejnych firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i do ochrony przyrody.
W tegorocznej edycji (objętego honorowym patronatem Prezydenta RP) konkursu wzięło udział 80 jednostek. O nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 23 przedsięwzięcia, 15 z nich to zdobywcy tegorocznych statuetek i tytułów „Lider Polskiej Ekologii 2011”. Nagrody przyznano 8 przedstawicielom przedsiębiorstw, 5 jednostkom samorządu terytorialnego oraz 2 przedstawicielom ekologicznych organizacji pozarządowych.

- „Uczestnikom Konkursu ubiegającym się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko. Mimo to wybór tych najlepszych, wybór Liderów nie był sprawą prostą, bo każde zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie zasługuje na uznanie” – przyznał Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Rady Programowej Konkursu.

92 tytuły „Lidera Polskiej Ekologii” dla  przedsiębiorstw, 39 dla jednostek samorządu terytorialnego, 2 dla stowarzyszeń i fundacji. Łącznie 133 jednostki uhonorowane w konkursie ministra środowiska „Lider Polskiej Ekologii” od początku jego istnienia, tj. w latach 1996-2011. Na tę liczbę składa się także 15 przedsięwzięć wyróżnionych w bieżącym roku.  Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Środowiska jest uhonorowaniem wszystkich, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia jego mieszkańców. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Ta przyznawana od 1997 roku nagroda stała się ważnym elementem promocji, a także zachętą dla kolejnych firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i do ochrony przyrody.

 

2011 • Materiał prasowy  • z wystąpienia Ministra Środowiska