Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych szkół został przedłużonydo dnia 17.04.2012 r.

          
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno – informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” organizowanej w ramach „Europejskich Słonecznych Dni” w dniu 11 maja 2012 r

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowaną w 19 krajach europejskich, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle we wszystkich 19 krajach w dniach 1-13 maja. W Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni w 2012 r. odbędą się po raz drugi. Nad tegoroczną kampanią Patronat Honorowy objął: Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Ambasador Danii w Polsce.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków,
obejmującą: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych, a także artystów Teatru Ulicznego Wagabunda z Krakowa.

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:

 • „biegu po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  • eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  • bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 11.05.2011 r. w ramach imprezy plenerowej.

Dla zawodników przewidujemy nagrody i wyróżnienia.

 • konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
 • dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi dotyczącą energetyki odnawialnej; dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi dotyczącą energetyki odnawialnej realizowanego w dwóch etapach:
  • eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  • konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – malowanie farbami na miejscu podczas imprezy;
 • imprezie plenerowej w dniu 11.05.2012 r. na Rynku w Jaśle od godz. 900 do 1300 obejmującej w szczególności:
 • bieg finałowy zwycięzców eliminacji „biegu po słońce”;
 • konkurs plastyczny zwycięzców eliminacji gminnych na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi;
 • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:
 • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych;
 • zabawa w formie konkursu na najlepszą pracę wykonaną kredą na płycie Rynku (lub gdy będzie padał deszcz – kredkami na papierze) dotyczącą energii odnawialnej dla dzieci z klas „0” – III szkół podstawowych.
 • malowanie twarzy, wykonywanie słoneczek z papieru itp.
 • wystawa plakatów dot. odnawialnych źródeł energii;
 • prezentację zasady działania baterii słonecznych na przykładzie zabawek solarnych;
 • występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych;
 • poczęstunek ciasteczkami w kształcie słoneczek;
 • wypuszczenie w niebo balonów napełnionych helem.

Ponadto do każdej szkoły, która zgłosi udział w akcji dostarczymy ulotki informacyjno – edukacyjne opracowane dla dwóch grup wiekowych odbiorców tj.: dla dzieci z klas „0” – III oraz dla uczniów klas IV – VI, gimnazjum i osób dorosłych, dotyczące odnawialnych źródeł energii zawierające informacje o możliwościach jakie daje energetyka odnawialna oraz korzyści dla środowiska i człowieka wynikających z jej wykorzystania w codziennym życiu.
Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza (do pobrania) i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 06.04.2012 r.
Informacji o akcji udzielamy pod nr tel. 13-443-70-20, 13-443-70-26, e-mail: biuro@wisloka.pl.

Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

 

Andrzej Czernecki

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

 

Pliki do pobrania:

2012 • Informacja własna