„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” - 2014

 Słoczne Dni 2014

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

w dniu 9 maja - Rynek w Jaśle

 

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:
- „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
- eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
- bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 09.05.2014r. w ramach imprezy plenerowej.
- konkursy plastyczne  - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
- dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
- dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat
o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka
i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
realizowany w dwóch etapach:
eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;
Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy także na  imprezę plenerową w dniu 09.05.2014r., Rynek w  Jaśle, od godz. 9.00 do 14.30 obejmującą w szczególności:
- występy artystyczne i wokalne
- gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:

  • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,
  • gry i zabawy w tym konkurs na najlepszy rysunek (kredki, farby lub kreda) dotyczący energii odnawialnej dla dzieci z klas „0” – III szkół podstawowych,
  • warsztaty plastyczne,
  • prezentację zasad działania baterii słonecznych,
  • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza
i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail
biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 14.04.2013r. Informacji o akcji udzielamy pod nr tel. 13-443-70-20, 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl
Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

Maria Lignar
Dyrektor Biura
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

  

Pliki do pobrania:

2014 • kwiecień • Informacja własna