„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” - 2015

 Słoneczne Dni 2015

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

w dniu 1 czerwca 2015 - Rynek w Pilżnie

 

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym, obok boisk Orlik, ul. Błonia w Pilźnie, w dniu 01.06.2015r. w ramach imprezy plenerowej.
 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

 

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy także na imprezę plenerową w dniu 01.06.2015r., Rynek w Pilźnie, od godz. 9.00 do 15.00 obejmującą w szczególności:

 • występy artystyczne i wokalne
 • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:
  • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,
  • gry i zabawy w tym konkurs na najlepszy rysunek (kredki, farby lub kreda) dotyczący energii odnawialnej dla dzieci z klas „0” – III szkół podstawowych,
  • warsztaty plastyczne,
 • prezentację zasad działania baterii słonecznych,
 • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 17.04.2015r. Informacji o akcji udziela Krzysztof Mastej pod nr tel. 13-443-70-22,
e-mail: biuro@wisloka.pl.
Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.


Andrzej Czernecki

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


 

Pliki do pobrania:

2015 • kwiecień • Informacja własna