Słoneczne Dni 2018 w Żyrakowie


    

 

25 maja 2018r.  już po raz siódmy odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały w Żyrakowie. To cykliczna akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym prowadzona przez Związek od 2012 roku. Jej celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Ma ona  na celu zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Nadrzędnym celem „słonecznego wydarzenia” jest pokazanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu, w tym poszanowaniu energii.
Prowadzone działania edukacyjne finansowane są ze środków własnych Związku ale również znalazły uznanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który wspiera finansowo organizowaną akcję za co w imieniu wszystkich nagrodzonych dziękujemy.

 

Uczestnikami przedsięwzięcia są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, to Gminy: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Wydarzenie już tradycyjnie rozpoczęło się „biegiem po słońce”, w którym udział wzięli uczniowie wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych, reprezentujący poszczególne gminy należące do Związku. Podczas rywalizacji sportowej, w której uczniowie mieli do pokonania dwa okrążenia boiska, każdy zawodnik dał z siebie maksimum wysiłku oraz sportowego poświęcenia.

 

Najlepszymi w kategorii biegaczek okazały się Natalia Witek (Gmina Pilzno) oraz Kinga Rachwał (Gmina Żyraków), które zajęły ex aequo pierwsze miejsce, natomiast Joanna Górska (Gmina Szerzyny) oraz Gabriela Zając (Gmina Żyraków) sklasyfikowane zostały równorzędnie na trzecim miejscu.

Wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się Bartłomiej Liszka (Gmina Krempna), miejsce drugie zajął Wiktor Pawłowski (Gmina Kołaczyce), trzecie miejsce przypadło w udziale Szymonowi Owsiakowi (Gmina Brzostek).
Wszyscy uczestnicy „biegu po słońce” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.Przedmiotem konkursów plastycznych było wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej dotyczącą efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii odnawialnej
w życiu codziennym  ukazującej konieczność oszczędzania energii oraz możliwości jakie daje energetyka odnawialna w tym - słoneczna oraz korzyści dla środowiska i człowieka z niej płynące, promującej zachowania proekologiczne. Wpłynęło blisko 200 prac plastycznych z 60 szkół.
Podczas wydarzenia wręczono nagrody w konkursach plastycznych. W kategorii szkół podstawowych miejsce pierwsze zajął Bartosz Niezgoda (Gmina Brzyska), drugie miejsce w tej kategorii zajęła Oliwia Przebięda (Gmina Brzostek), natomiast trzecie miejsce zajęła Kinga Moskal z Jasła.  W kategorii szkół gimnazjalnych miejsce pierwsze zajęła Justyna Wilk (Gmina Nowy Żmigród), miejsce drugie zajęła Aleksandra Czernecka z Jasła, natomiast trzecie miejsce zdobyła Gabriela Depczyńska (Gmina Szerzyny). Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach plastycznych otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
Pomiędzy zmaganiami sportowymi i plastycznymi na scenie podziwiać można było występy
grup artystycznych działających przy CKiP w Żyrakowie. Podczas trwania imprezy atrakcje dla wszystkich uczestników wydarzenia zapewniali również artyści  teatru ulicznego „Wagabunda” z Krakowa, którzy prezentowali najmłodszym różne umiejętności teatralne oraz wprowadzali wszystkich przybyłych w doskonały nastrój i samopoczucie, odbywały się także warsztaty plastyczne.
Na zakończenie „słonecznego wydarzenia” w niebo tradycyjnie powędrowały kolorowe baloniki, a na scenie wystąpiła Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji „THE VOICE KIDS”


2018 • maj • Informacja własna •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2018


    

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”  w dniu 25 maja 2018 r. -  Rynek w Żyrakowie, 39-204 Żyraków

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.
 
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym w Żyrakowie, w dniu 25.05.2018r. w ramach imprezy plenerowej.

 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 25.05.2018r. na Rynku w Żyrakowie od godz. 9.00 do 13.30
obejmującą w szczególności: występy artystyczne i wokalne, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego, wypuszczenie w niebo baloników.  
Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 16.04.2018r.
Informacji o akcji udziela Rafał Matysik pod nr tel. 13-443-70-20, e-mail:
biuro@wisloka.pl.
Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w
plikach do pobrania.

 

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

2018 • Informacja własna • Regulaminy i formularze zgłoszeniowe