Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – VIII edycja

Dzieci i młodzież z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki corocznie spotyka się aby wspólnie, przyjemnie spędzić czas, uczestnicząc w konkursach, warsztatach plastycznych, zawodach sportowych – biegu po Słońce, grach i zabawach z teatrem ulicznym. Uczą się jednocześnie  jakie są zagrożenia dla środowiska, w którym żyjemy, jak dbać o środowisko oszczędzając energię i segregując odpady.
Corocznie w akcji uczestniczą dzieci i młodzież z około 200 szkół i przedszkoli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W tym roku 31.05.2019r. - w dniu „słonecznego wydarzenia” o godzinie 9:00  na Stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich odbył się finał międzygminnego „Biegu po słońce”, na który zakwalifikowała się grupa 88 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych. Dystans jaki zawodnicy mieli do pokonania to 640m. Bieg przeprowadzony został w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.

W kategorii chłopców na podium stanęli:
I miejsce -  Kacper Bielawa (Szkoła Podstawowa w Żyrakowie) 
II miejsce – Klaudiusz Stój (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu)
III miejsce – Miłosz Mazuchowski (Szkoła Podstawowa w Jedliczu)
Nagrodzonych zostało również 41 zawodników etapu międzygminnego.
W kategorii dziewcząt na podium stanęły:
I miejsce -  Angelika Baran (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej)
II miejsce – Karolina Pękala (Szkoła Podstawowa w Chotowej, Gmina Czarna)
III miejsce – Oliwia Węgrzyn (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie)
Nagrodzonych zostało również 41 zawodniczek etapu międzygminnego.

Równolegle na jasielskim Rynku podczas imprezy plenerowej rozgrywał się drugi etap konkursu plastycznego w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych. Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 22 uczestników ze szkół zlokalizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie pracy nt. „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.

Jury – Panie Anna Brożyna i Ewa Kusiak  z Jasielskiego Domu Kultury wyłoniły 3 najlepsze prace:
I miejsce – Jagoda Mosior (Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica)
II miejsce – Izabela Mikrut (Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej, Gmina Szerzyny)
III miejsce – Oliwia Przebięda (Szkoła Podstawowa w Brzostku)

Nagrody wyróżnienia otrzymało 19 uczestników w kategorii klas IV-VI – zwycięzców eliminacji gminnych, malujących w II etapie konkursu.
W kategorii klas IV – VI, nagrodzonych zostało 22 uczniów, wyróżnionych na szczeblu gminnym.

Konkurs plastyczny organizowany był również wśród starszych dzieci w kategorii klas VII, VIII i III gimnazjum, gdzie wybrano 44 najlepsze prace z 22 gmin.
Laureatami zostali:
I miejsce – Ewelina Wilk (Szkoła Podstawowa w Kątach, Gmina Nowy Żmigród)
II miejsce – Luiza Kiełtyka (Szkoła Podstawowa w Lisowie, Gmina Skołyszyn)
III miejsce – Katarzyna Rączka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)


Wszyscy przedstawieni uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród oraz przyjęli gratulację od Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasło - Ryszarda Pabiana, Zastępcy Burmistrza Miasta Jasło - Elwiry Musiałowicz-Czech, Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Wójta Gminy Jasło - Wojciecha Piękosia oraz Członka Zarządu Związku, Wójta Gminy Tarnowiec - Jana Czubika.Na uczestników „słonecznego wydarzenia” czekały liczne atrakcje:
Stoisko z Mobilnym laboratorium „POLoNEs” – to mobilne stoisko przedstawiające zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń powietrza. W mobilnym laboratorium znajdowały się dwa kotły – kocioł pozaklasowy, zasilany węglem oraz kocioł klasy 5. – reprezentujący niską emisję zanieczyszczeń, zasilany ekogroszkiem. Specjalne analizatory podczas doświadczenia mierzyły poziom stężenia tlenków węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, emisji węglowodorów ze spalania paliwa w każdym z kotłów.  Na ekranie komputera można było dokonać analizy porównawczej obu wyników.
Stoisko „Zielona infrastruktura w Karpatach – rola w przyrodzie, korzyść dla człowieka” – Centrum UNEP/GRID Warszawa -  edukujące na temat sposobów kształtowania zielonej infrastruktury w regionie Karpackim oraz korzyści z tego płynących. Materiały przygotowane przez UNEP/GRID były skierowane dla najmłodszych (animacje, krótkie sekwencje filmowe itp.) oraz dla władz samorządowych;
- Stoisko AIRLY – Airly jest firmą, która zbudowała sieć sensorów pomiaru jakości powietrza. Dzięki miernikom, za pomocą aplikacji mieszkańcy są w stanie monitorować stan powietrza – rzeczywiste stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10 oraz najważniejsze parametry pogodowe i mieć pogląd na miejsca zagrożone wystąpieniem szkodzącego smogu. Pracownicy firmy Airly przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele interesujących i efektownych doświadczeń;
- warsztaty plastyczne,
- teatr uliczny WAGABUNDA,
- występy artystyczne dzieci i młodzieży działających przy Jasielskim Domu Kultury,
-  malowanie twarzy, rysowanie kredą oraz inne gry i zabawy.
Na zakończenie akcji edukacyjno – informacyjnej dla publiczności zaśpiewał Mateusz Mijal, a tuż po jego występie kolorowe balony zostały wypuszczone do nieba.

 

 

2019 • Informacja własna •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2019


    


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 31 maja 2019 r. - Rynek w Jaśle.„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych
i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.
 
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 31.05.2019r. w ramach imprezy plenerowej.

 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 31.05.2019r. na Rynku w Jaśle w od godz. 900 do 1400
obejmującą
w szczególności: występy artystyczne i wokalne, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego, ekspozycję mobilnego laboratorium – instalacje OZE, wypuszczenie
w niebo baloników.  
Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail w terminie do dnia 05.04.2019r.
Informacji o akcji udziela Angelika Halibożek pod nr tel. 13-443-70-20, email:
  konkurs@wisloka.pl

Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w
plikach do pobrania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
WYSTĘPUJĄCEJ JAKO UCZESTNIKA IMPREZY PLENEROWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH AKCJI  „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”


 

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

2019 • Informacja własna • Regulaminy i formularze zgłoszeniowe