Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień"

Regulamin konkursu na stronę internetową


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień”. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami.
Projekt kierowany do czterech kategorii wiekowych: uczniowie klasy 0 (w przedszkolach i podstawówkach), I-III, IV-VI i gimnazjów obejmuje dwa etapy:

  1. przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć dotyczących ochrony środowiska w oparciu o otrzymane ze Związku bezpłatne materiały edukacyjne,
  2. przeprowadzenie konkursu plastycznego - w oparciu o wiedzę z poprzednich zajęć uczniowie wykonają prace plastyczne o tematyce ekologicznej, ukazującej zagrożenia środowiska, promującej zachowania proekologiczne, w tym selektywną zbiórkę odpadów. Po wykonaniu prac nauczyciele
    - opiekunowie konkursu wyłonią z każdej kategorii wiekowej po 2 najlepsze prace i prześlą je do Związku. Następnie komisja konkursowa dokona kwalifikacji prac, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Projekt realizowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na terenie 20 gmin Związku tj. Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło.
Obecnie zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń i trwa przesyłanie do szkół materiałów edukacyjnych. W terminie do dnia 14.11.2011r. Związek oczekuje na prace plastyczne, po czym w terminie do 30.11.2011r. nastąpi wyłonienie zwycięzców konkursu, o czym laureatów poinformujemy listownie.
W akcji biorą udział następujące szkoły:

Gmina Brzostek – Szkoła Podstawowa Kamienica Dolna, Szkoła Podstawowa Brzostek, Gimnazjum Brzostek, Szkoła Podstawowa Grudna Górna

Gmina Brzyska - Zespół Szkół Lipnica Dolna, Szkoła Podstawowa Brzyska, Szkoła Podstawowa Błażkowa

Gmina Chorkówka
-  Przedszkole Zręcin, Szkoła Podstawowa Zręcin, Gimnazjum Zręcin, Szkoła Podstawowa Podniebyle, Szkoła Podstawowa Żeglce, Zespół Szkół Chorkówka, Zespół Szkół Świerzowa Polska, Gimnazjum Świerzowa Polska, Zespół Szkół Kopytowa, Szkoła Podstawowa Kobylany, Szkoła Podstawowa  Leśniówka, Szkoła Podstawowa Draganowa, Szkoła Podstawowa Szczepańcowa

Gmina Czarna
– Zespół Szkół Głowaczowa, Zespół Szkół Borowa

Gmina Dębica
– Zespół Szkół Pustków Wieś, Zespół Szkół Stobierna, Zespół Szkół Brzeźnica, Zespół Szkół Pustynia

Gmina Dębowiec - Szkoła Podstawowa Dębowiec, Szkoła Podstawowa Dobrynia, Szkoła Podstawowa Zarzecze, Gimnazjum Cieklin, Zespół Szkół Wola Dębowiecka

Gmina Jasło – Zespół Szkół Szebnie, Zespół Szkół Trzcinica, Zespół Szkół Osobnica
Gmina Jedlicze – Zespół Szkolno-Przedszkolny  Żarnowiec, Szkoła Podstawowa Dobieszyn, Zespół Szkół Jaszczew, Zespół Szkół Moderówka, Szkoła Podstawowa Długie

Gmina Jodłowa – Zespół Szkół Nr 1 Jodłowa, Szkoła Podstawowa Nr 2 Jodłowa, Szkoła Podstawowa Dębowa                      

Gmina Kołaczyce - Przedszkole Kołaczyce, Zespół Szkół Sieklówka                               

Gmina Krempna - Zespół Szkół Krempna

Miasto Jasło – Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 9, Przedszkole Nr 10, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr  2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa  Nr 7, Szkoła Podstawowa  Nr 10, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Nr 1,  Zespół Szkół
Nr 3,  Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Nr 5

Gmina Nowy Żmigród - Szkoła Podstawowa Kąty, Zespół Szkół Nowy Żmigród, Zespół Szkół Łężyny

Gmina Osiek Jasielski - Szkoła Podstawowa Świerchowa, Szkoła Podstawowa Zawadka Osiecka,

Gimnazjum Osiek Jasielski, Zespół Szkół Osiek Jasielski, Szkoła Podstawowa Pielgrzymka

Gmina Pilzno - Zespół Szkół Jaworze Górne, Zespół Szkół Dobrków, Zespół Szkół Machowa, Szkoła Podstawowa Pilzno

Gmina Sękowa - Zespół Szkolno- Przedszkolny Sękowa

Gmina Skołyszyn - Szkoła Podstawowa Lisów, Zespół Szkół Święcany, Szkoła Podstawowa Jabłonica, Zespół Szkół Bączal Dolny,

Gmina Szerzyny - Przedszkole Szerzyny, Zespół Szkół Szerzyny,  Przedszkole Ołpiny,  Szkoła Podstawowa Swoszowa

Gmina Tarnowiec - Przedszkole Tarnowiec, Zespół Szkół Tarnowiec, Szkoła Podstawowa Nowy Glinik, Szkoła Podstawowa Wrocanka,

Gmina Żyraków - Przedszkole  Bobrowa, Zespół Szkół Bobrowa, Zespół Szkół Korzeniów, Zespół Szkół Żyraków, Zespół Szkół Zasów, Zespół Szkół Góra Motyczna, Szkoła Podstawowa Nagoszyn, Zespół Szkół Nagoszyn, Szkoła Podstawowa Mokre, Szkoła Podstawowa Wola Wielka                      

Koordynator Projektu ze strony Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Magdalena Norberciak

 

2011 • Informacja własna