Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”

          
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji programu  z zakresu edukacji ekologicznej pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”, planowanego do realizacji na terenie szkół w miesiącach wrzesień - październik 2012r., współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
          Projekt składa się z dwóch konkursów plastycznych:

  1. Konkurs na formę przestrzenną wykonaną z odpadów opakowaniowych wtórnych skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III z terenu 20 gmin Związku. Szkoła, która zechce uczestniczyć w konkursie potwierdzi swój udział na formularzu zgłoszeniowym. Praca musi być wykonana przez ucznia samodzielnie w szkole. Szkoła przeprowadza wewnętrzne eliminacje wybierając spośród wykonanych prac jedną najlepszą, którą następnie dostarcza do siedziby Urzędu Gminy, na terenie której się mieści. Następnie komisja konkursowa dokona eliminacji gminnych, wybierając najlepsze formy przestrzenne z danej gminy, nagrody otrzymają laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych. Praca będzie oceniana pod kątem pomysłowości, oryginalności, staranności wykonania, przesłania ekologicznego, zgodności z tematem i celami konkursu.
  2. Konkurs na wykonanie komiksu ekologicznego, temat: promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI ze szkół podstawowych i klasy I- III gimnazjów z terenu 20 gmin Związku. Szkoła, która zechce uczestniczyć w konkursie potwierdzi swój udział na formularzu zgłoszeniowym. Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia w szkole. Szkoła przeprowadza wewnętrzne eliminacje wybierając spośród wykonanych prac w każdej kategorii wiekowej jedną  najlepszą, którą dostarczy do siedziby Urzędu Gminy, na terenie której się mieści. Następnie komisja konkursowa w eliminacjach gminnych, wybierze najlepsze prace z danej gminy w każdej kategorii. Nagrody otrzymają laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych w kategorii  klas IV – VI i  laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych w kategorii gimnazjum. Praca będzie oceniana pod kątem plastycznym, pomysłowości fabuły komiksu, oryginalności, staranności wykonania, zgodności z tematem i celami konkursu.


Celem konkursów jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami, zachęcenie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko.
Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie.

Koordynator Projektu ze strony Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Magdalena Norberciak
tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl

Załączniki :

2012 • Informacja własna • Podsumowanie konkursu