KOMUNIKAT o pracy Związku

Koronawirus

Komunikat 4
Uprzejmie informujemy, że w celu ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wykonuje obowiązki służbowe przede wszystkim w trybie pracy zdalnej w terminie do 24 kwietnia br.
Zalecamy kontakt mailowy pod adresem biuro@wisloka.pl lub telefonicznie za pośrednictwem numeru 13 443 70 20 – sekretariat.

 

Komunikat 3
Uprzejmie informujemy, że w celu ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wykonuje obowiązki służbowe przede wszystkim w trybie pracy zdalnej w terminie do 17 kwietnia br.
Zalecamy kontakt mailowy pod adresem biuro@wisloka.pl lub telefonicznie za pośrednictwem numeru 13 443 70 20 – sekretariat.

 

Komunikat 2
Uprzejmie informujemy, że w celu ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wykonuje obowiązki służbowe przede wszystkim w trybie pracy zdalnej w terminie do 03 kwietnia br.
Zalecamy kontakt mailowy pod adresem biuro@wisloka.pl lub telefonicznie za pośrednictwem numeru 13 443 70 20 – sekretariat.

 

Komunikat 1
Uprzejmie informujemy, że w celu ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wykonuje obowiązki służbowe przede wszystkim w trybie pracy zdalnej w terminie do 27 marca br.
Zalecamy  kontakt mailowy pod adresem biuro@wisloka.pl    lub telefonicznie za pośrednictwem numeru 13 443 70 20 – sekretariat.

 

• Informacja własna • marzec - kwiecień 2020 •

Rzeki karpackie

Spotkanie - Rzeki karpackie

• Informacja własna • styczeń 2020

Wydarzenie w Jasielskim Domu Kultury

 6 grudnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury odbył się koncert „Młodzi utalentowani – w wykonaniu muzyków ze Snovskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy i artystów z Jasielskiego Domu Kultury”, który uświetnił uroczystości wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” oraz podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a Gromadami z Obwodu Czernihowskiego z Ukrainy.
W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, wśród nich Senator Alicja Zając i Poseł Maria Kurowska, które w swoich wystąpieniach podkreśliły znaczenia integracji polsko – ukraińskiej. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek oraz historię współpracy Gmin Związku z Gromadami Obwodu Czernihowskiego i innymi samorządami z Ukrainy.

Następnie odbył się wyjątkowy koncert młodzieży z Muzycznej Szkoły ze Snovska, który zachwycił licznie przybyłych gości bogatym repertuarem narodowych pieśni ukraińskich oraz utworów muzyki klasycznej. Podobnie jak występy młodzieży z Ukrainy, tak również występy artystów z Jasielskiego Domu Kultury, którzy zaprezentowali repertuar polskich piosenek cieszyły się dużym aplauzem ze strony publiczności. Wydarzenie prowadził Wojciech Piękoś, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Jasło wraz ze Svitlaną Kuzmienko,  nauczycielem – seniorem grupy muzycznej.


Bardzo ważnym momentem uroczystości było podpisanie umów partnerskich, łączących samorządy więzami współpracy, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz łączących obie strony przyjaźnią polsko-ukraińską. Umowy zawarli między sobą Gmina Brzostek – Gromada Plysky reprezentowanych ze strony Gminy Brzostek przez Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa a ze strony Gromady Plysky przez Wójta Wsi Marynę Virko oraz sekretarza Rady Wiejskiej Plysky Ludmyle Illiashenko, Gmina Pilzno – Gromada Sosnytsia reprezentowanych ze strony Gminy Pilzno przez Burmistrza Ewę Gołębiowską i przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Ziaję, a ze strony Gromady Sosnytsia przez Burmistrza Miasta Andieja Portnyi i radnego Miasta Andrija Tkacha , Gmina Żyraków – Gromada Mena reprezentowanych ze strony Gminy Żyraków przez Wójta Marka Rączkę i przewodniczącą Rady Gminy Marię Bodzioch, a ze strony Gromady Mena przez Przewodniczącego Rady Miasta Mena Yuria Stalnychenko i członka Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Serhia Skorokholda.

Czytaj więcej

 

• Informacja własna • grudzień 2019 • Czytaj więcej

Final konkursu - Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

 

W konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” uczestnicy chętni do wzięcia udziału mogli startować w dwóch kategoriach:
1) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
2) dorośli.
Celem konkursu było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki  i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, przyczynienie się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacja walorów turystycznych dorzecza Wisłoki oraz popularyzacja wiedzy o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” 64 szkoły z 20 gmin nadesłały fotografie konkursowe od 116 uczniów.
W kategorii „osoby dorosłe”  17 osób z 11 gmin nadesłały fotografie konkursowe.
29 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs. Komisja Konkursowa w składzie:
Grzegorz Zarzyka – Fotograf,
Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Angelika Halibożek – Pracownik Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
wyłoniła  finalistów I, II i III miejsca oraz przyznała dodatkowe wyróżnienia – jedno w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” oraz jedno w kategorii „osoby dorosłe”. Ponadto, na szczeblach gminnych w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” wybrano łącznie 37 laureatów, którzy również otrzymają nagrody.

 

 

Czytaj więcej

 

• Informacja własna • grudzień 2019 • Czytaj więcej


• Wiięcej z historii Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ARCHIWUM

 
Ekosymbol 2017 Lider Rozwoju Reginalnego 2017 Lider polskij ekologii Śrowiskowy OSKAR 2017