NIE! Dla plastiku

Nie dla plastiku


Uniwersytet Jagielloński razem ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - stanowcze NIE! DLA PLASTIKU

Tworzywa sztuczne są jednym z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Ich eliminacja, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ma nastąpić w ciągu najbliższych lat.
„NIE! DLA PLASTIKU” jest kampanią zainicjowaną przez Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, podejmującą próbę ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych.

 

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • maj 2019 • Czytaj więcej

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2019

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 31 maja 2019 r. - Rynek w Jaśle.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.


Akcja obejmuje:

 • „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne. 
  W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 31.05.2019r. w ramach imprezy plenerowej. konkursy plastyczne -

 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle;

  Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej ...

• Informacja własna • marzec 2019 • Czytaj więcej

Międzynarodowe konsultacje młodzieży w sprawie zmian klimatu

 

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.


Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.


W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.


Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.


Więcej ...

• Informacja własna • grudzień 2018 • Czytaj więcej

Akcja edukacyjna „Ochrona zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki z dopływami”

 

Wspólnie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytut Nauk o Środowisku oraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w projekcie „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”, współfinasowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród wybranych społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych.
W ramach Projektu zostały przeprowadzone:  

 • - szkolenia, których tematyka dotyczyła m. in. dynamiki naturalnej rzeki, powodzi i suszy, elektrowni wodnych, renaturyzacji rzek, zagrożeń dla ekosysytemu oraz zadań i sposobu pracy doradcy domowego dla 66 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli z terenu gmin Związku,
  - akcja „doradcy domowi” angażująca uczniów szkół podstawowych i gimnazjów polegająca na odwiedzinach mieszkańców i przekazywaniu informacji nt. Projektu. Na bieżąco rozpowszechniany jest bezpłatny biuletyn informacyjny, prowadzony jest konkurs wiedzy na facebook, kampania internetowa oraz emitowany jest spotu reklamowy w regionalnych stajach radiowych.
  Następnie zostaną przeprowadzone: spotkania dyskusyjne z przyrodnikami dla mieszkańców, stoisko edukacyjne na festynach gminnych, wydanie edukacyjnego pakietu multimedialnego, wydanie poradnika dla nauczycieli.

Projekt będzie realizowany do 2019 r.


W chwili obecnej rozstrzygnięty został konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na opracowanie plakatu zachęcającego do ochrony przyrody rzek karpackich. Wpłynęło 235 prac nadesłanych z 7 obszarów objętych projektem.


 • Kwieciń 2018 • Czytaj więcejInformacja o wynikack konkursu

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III

 

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje Projekt Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III

Realizacja na terenie gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 • Grudzień 2017 •

Instalacje odnawialnych źródeł energii

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE:
Projekt: „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"
Realizacja na terenie gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno.
oraz Projekt: Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
Realizacja na terenie gmin: Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 


 • Listopad 2017 •

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV

 

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”
Realizacja na terenie gmin: Brzostek i Tarnowiec.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


 • Październik 2017 •

Termomodernizacja

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków:
Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”.
Realizacja na terenie gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec oraz Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II”.
Realizacja na terenie gmin: Brzostek, Czarna, Dębowiec, Krempna i Skołyszyn.


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


 • Czerwiec 2017 •

Konkurs fotograficzny „Flora i fauna dorzecza Wisłoki”

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Flora i fauna dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Fauna i flora dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach maj – listopad 2016r. Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów i zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru, ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o Związku.Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursów fotograficznych w dwóch kategoriach:

 1. konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

 2. konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Szkoła, która zechce uczestniczyć w konkursie potwierdzi swój udział na formularzu zgłoszeniowym, a następnie przeprowadzi wewnętrzne eliminacje wybierając spośród wykonanych zdjęć jedno najlepsze w danej kategorii, które dostarczy lub prześle do siedziby Związku (w formie papierowej i JPG). Następnie komisja konkursowa dokona eliminacji gminnych, wybierając najlepsze prace z danej gminy, atrakcyjne nagrody otrzymają laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych w danej kategorii. Fotografia tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno
i atrakcyjność środowiska przyrodniczego rzeki Wisłoki, promować wartości proekologiczne.
Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 17.06.2016r.
- termin nadsyłania prac do 10.11.2016r.,
- termin rozstrzygnięcia do 18.11.2016r.,
- termin wręczenia nagród do 30.11.2016r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23,
e-mail: biuro@wisloka.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


 • Maj 2016 • Informacja o wynikack konkursu • grudzień 2016 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2016

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”   w dniu 21 czerwca 2016 r. -  stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach
„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach w dniu 21.06.2016r. w ramach imprezy plenerowej.
 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 21.06.2016r., stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach, od godz. 9.00 do 15.00 obejmującą w szczególności:

 • występy artystyczne i wokalne
 • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:
  • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,
  • gry i zabawy, warsztaty plastyczne,
 • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 18.05.2016r.
Informacji o akcji udziela Rafał Matysik pod nr tel. 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.


Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Do pobrania: Regulaminy i formularze zgłoszeniwe

 

• Informacja własna • maj 2016 •

Konkurs fotograficzny Rzeka Wisłoka i jej dopływy"

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”, planowanego do realizacji na terenie szkół  gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w miesiącach październik – grudzień 2015r.
Projekt ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursów fotograficznych w dwóch kategoriach:

 1. konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

 2. konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Temat: zdjęcie zgłoszone do konkursu tematycznie musi być zgodne z celami projektu, powinno uchwycić piękno i atrakcyjność rzeki, prezentować walory przyrody terenu Związku, poruszać tematykę ochrony środowiska, promować wartości proekologiczne.

Zasady uczestnictwa w konkursach:

 • szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 04.11.2015r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 1 najlepszą fotografię w danej kategorii z danej szkoły, po czym przesyłają ją do Związku (w formie papierowej i JPG) w terminie do dnia 27.11.2015r.
  Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką lub jej dopływami, wykonane samodzielnie, które nie było nagradzane w innych konkursach, format zdjęcia 20x30 cm, minimalna wielkość 1 MB

 • technika pracy: fotografia cyfrowa.

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23,
e-mail: biuro@wisloka.pl

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszedniowy (format MS Word)


 • Październik 2015 •

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

 

ANKIETY

Ankieta dla Przedsiębiorcy: format .doc | format .PDF
Ankieta dla Mieszkańca: format .doc | format .PDF


 • Czerwiec 2015 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2015

 

Słoneczne Dni 2014

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

w dniu 1 czerwca 2015 - Rynek w Pilżnie

 

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym, obok boisk Orlik, ul. Błonia w Pilźnie, w dniu 01.06.2015r. w ramach imprezy plenerowej.
 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

 

Czytaj wiecej .....

 

Andrzej Czernecki

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie • Kwiecień 2015 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2014

 

Słoneczne Dni 2014Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 9 maja 2014 r. Rynek w Jaśle

 

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:
- „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta
i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
- eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
- bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 09.05.2014r. w ramach imprezy plenerowej.
- konkursy plastyczne  - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
- dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
- dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat
o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka
i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
realizowany w dwóch etapach:
eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;
Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy także na  imprezę plenerową w dniu 09.05.2014r., Rynek w  Jaśle, od godz. 900
do 1430
obejmującą w szczególności:
- występy artystyczne i wokalne
- gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:

 • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,
 • gry i zabawy w tym konkurs na najlepszy rysunek (kredki, farby lub kreda) dotyczący energii odnawialnej dla dzieci z klas „0” – III szkół podstawowych,
 • warsztaty plastyczne,
 • prezentację zasad działania baterii słonecznych,
 • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 14.04.2013r. Informacji o akcji udzielamy pod nr tel. 13-443-70-20, 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.   
Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

Maria Lignar
Dyrektor Biura
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Pliki do pobrania:

 • Kwiecień 2014 •

Projekt „O odpadach pisać wypada”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji kolejnego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „O odpadach pisać wypada”, planowanego do realizacji na terenie szkół w terminie: październik- grudzień 2013r.


Projekt ten ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji odpadów, ugruntowanie wiedzy nt. odpadów opakowaniowych i możliwości wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko, wskazywanie przykładów działań służących ochronie środowiska, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia, rozwijanie szacunku do przyrody oraz rozwijanie aktywności twórczej.
Projekt obejmuje dwa literackie konkursy ekologiczne:

 1. konkurs poetycki na opracowanie wiersza - skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
 2. konkurs literacki na opracowanie eseju/ tekstu literackiego - skierowany jest do uczniów
  klas I- III gimnazjów.

Dla laureatów konkursów oraz dla szkół przewidziane są nagrody.
W ramach projektu planowane jest opublikowanie prac laureatów konkursów w folderze edukacyjnym.
Projekt finansowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Plastekol - Organizacja Odzysku S. A.
Serdecznie zachęcamy szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.wisloka.pl w zakładce Projekty.
Koordynator Projektu ze strony Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Magdalena Norberciak
tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl

Regulaminy i formularze zgłoszeniowe do pobrania (plik spakowany - format .zip) • Październik 2013 •

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału
w akcji edukacyjno – informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” organizowanej w ramach „Europejskich Słonecznych Dni”

w dniu 10 maja 2013 r.

 

2013„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Wydarzenia odbywać się będą w dniach 1 – 19 maja 2013 roku na terenie całej Polski i całej Europy.
            W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków, obejmującą: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych, a także artystów teatru ulicznego.

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:

„biegu po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
- eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
- bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 10.05.2013r. w ramach imprezy plenerowej.
Dla zawodników przewidujemy nagrody i wyróżnienia.
konkursach plastycznych  - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
- dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi dotyczącą energetyki odnawialnej;
dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
- dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszą pracę wykonaną farbami plakatowymi dotyczącą energetyki odnawialnej realizowanego w dwóch etapach:
eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;
imprezie plenerowej w dniu 10.05.2013r., Ogród Jordanowski, ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło, od godz. 900 do 1300 obejmującej w szczególności:
- bieg finałowy zwycięzców eliminacji „biegu po słońce”;
- konkurs plastyczny zwycięzców eliminacji gminnych na najlepszą pracę wykonaną kredkami olejowymi;
- gry i zabawy dla dzieci i młodzieży: atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in. pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych;
- zabawa w formie konkursu na najlepszą pracę plastyczną (kredki, farby lub kreda) dotyczącą energii odnawialnej dla dzieci z klas „0” – III szkół podstawowych;
- malowanie twarzy, wykonywanie słoneczek z papieru itp.;
- prezentację zasady działania baterii słonecznych na przykładzie zabawek solarnych;
- występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych;
- poczęstunek ciasteczkami w kształcie słoneczek;
- wypuszczenie w niebo balonów napełnionych helem.

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza stanowiącego załącznik do pisma i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 10.04.2013r.
Informacji o akcji udzielamy pod nr tel. 13-443-70-20, 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.

Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

 
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Pliki do pobrania


 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  


 • Czytaj więcej

„Szukamy rady na nasze odpady” - Podsumowanie

Projekt Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady” to projekt z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami.
Projekt obejmował:
- Konkurs na formę przestrzenną wykonaną z odpadów opakowaniowych skierowany był do uczniów szkół podstawowych klasy I-III.
- Konkurs na komiks ekologiczny, temat: promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI ze szkół podstawowych i klasy I- III gimnazjów.

Projekt realizowany był na terenie 20 gmin Związku tj. Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło.
W konkursie udział wzięło 85 szkół, z których wpłynęło 175 prac w dwóch kategoriach: forma przestrzenna – 77 prac, komiks ekologiczny - 98 prac.

 • Czytaj więcej

Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji programu  z zakresu edukacji ekologicznej pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady, planowanego do realizacji na terenie szkół w miesiącach wrzesień - październik 2012r., współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
         

Projekt składa się z dwóch konkursów plastycznych: .......

 • Czytaj więcej

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza
do udziału w akcji edukacyjno – informacyjnej
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”
organizowanej w ramach „Europejskich Słonecznych Dni”

w dniu 11 maja 2012 r.


„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowaną w 19 krajach europejskich, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle we wszystkich 19 krajach w dniach 1-13 maja. W Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni w 2012 r. odbędą się po raz drugi. Nad tegoroczną kampanią Patronat Honorowy objął: Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Ambasador Danii w Polsce.

W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 20 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków,
obejmującą: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy dziecięcych grup tanecznych i wokalnych, a także artystów Teatru Ulicznego Wagabunda z Krakowa.

 • Czytaj wiecej •

 

Projekt Solary

Fundusz SzwajcarskiZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki czyni starania o rozpoczęcie Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” .

Projekt obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na budynkach użyteczności publicznej.
Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61% kwoty brutto.
Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast gminy Związku jako Partnerzy Projektu, są odpowiedzialne za relacje z mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru wniosków, zawieranie umów z mieszkańcami. Gminy biorące udział w Projekcie to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

 •  Więcej na www.solary.wisloka.pl 

Fundusz spójności

WisłokaProjekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” zakresem terytorialnym obejmuje obszar 16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
W/w Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Spójności. Celem nadrzędnym Projektu jest osiągniecie norm jakościowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Cel ten realizowany będzie przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.
 • Więcej na www.wisloka.p/projekt l

Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień"

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień”. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami.
Projekt kierowany do czterech kategorii wiekowych: uczniowie klasy 0 (w przedszkolach i podstawówkach), I-III, IV-VI i gimnazjów obejmuje dwa etapy:

 1. przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć dotyczących ochrony środowiska w oparciu o otrzymane ze Związku bezpłatne materiały edukacyjne,
 2. przeprowadzenie konkursu plastycznego - w oparciu o wiedzę z poprzednich zajęć uczniowie wykonają prace plastyczne o tematyce ekologicznej, ukazującej zagrożenia środowiska, promującej zachowania proekologiczne, w tym selektywną zbiórkę odpadów. Po wykonaniu prac nauczyciele
  - opiekunowie konkursu wyłonią z każdej kategorii wiekowej po 2 najlepsze prace i prześlą je do Związku. Następnie komisja konkursowa dokona kwalifikacji prac, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

 • Czytaj więcej ...Regulamin konkursu na stronę internetową